На сцені Рівненського міського будинку культури красуні змагалися за звання "Королева РДГУ 2018". Загальноуніверситетський конкурс краси провели 17 квітня. Участь брали 10 представниць різних факультетів ВНЗ. До цього дійства дівчата готувалися протягом 4 місяців. Вони освоїли сценічну майстерність, хореографічні тонкощі, дефіле. Родзинкою вечора став танець учасниць.
Отож, результати конкурсу такі:

  • "Королева РДГУ 2018" і "Королева грація"— Середюк Світлана;
  • "І віце-королева" та "Королева привабливість"— Малько Олександра;
  • "ІІ віце-королева", "Королева витонченість" і "Queen model" — Березняк Таїсія;
  • "ІІІ віце-королева" та "Королева сяйво" — Вахрушева Ярослава;
  • "Королева дружба", "Королева артистичність" і "Королева глядацьких симпатій" — Давидюк Вікторія;
  • "Королева багатогранність" — Гіндіч Ольга;
  • "Королева фото" та "Королева гармонія" — Качановська Катерина;
  • "Королева елегантність" — Петровець Валентина;
  • "Королева чарівність" — Чучкевич Марія;
  • "Королева ніжність" — Мацюк Надія.

Дівчата довели, що знають, чого вони хочуть від життя.
Джерела їхнього натхнення: бажання змінюватись, радість, пошук позитиву та добрих речей.
На думку королев, праця, впевненість і всебічний розвиток — ключ щастя.

26 квітня 2018 р. в рамках Тижня зарубіжної літератури, який на факультеті щорічно проводить кафедра міжкультурної комунікації та історії світової літератури, відбувся науковий семінар «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства». Оргкомітет семінару очолили декан факультету проф. Николайчук Г.І. та завідувач кафедри міжкультурної комунікації та історії світової літератури проф. Пелех Л.Р. Модератор семінару – доц. Нестерук С.М. У семінарі взяли участь студенти 4-5 курсів освітнього рівня «бакалавр» і «магістр» денної та заочної форми навчання, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, працюють над бакалаврськими та магістерськими роботами.
Декан факультету проф. Николайчук Г.І. привітала студентів із значною подією в їхньому житті, адже наукова діяльність сприяє не лише визначенню майбутніх пріоритетів у житті, але й вмінню самостійно здобувати знання, аналізувати, креативно мислити, що у підсумку розвиває особистість, адаптує її до сучасних реалій.

Учасниками наукового семінару стали 12 студентів. Науковими керівниками їхніх досліджень є провідні викладачі кафедри міжкультурної комунікації та історії світової літератури. Слід зазначити різноманітність та актуальність наукових інтересів наших студентів, адже тематика доповідей вразила своєю широтою, спрямованістю на висвітлення проблем, деякі з котрих ще не вивчені у сучасній філологічній науці.
Особливий інтерес присутніх викликали дослідження студентів з питань літературознавства.
Таємницям сучасного любовного роману була присвячена доповідь Шельчук М. «Роман Сесілії Ахерн «P.S. Я люблю тебе» крізь призму літературних формул» (наук. керівник доц. Нестерук С.М.). Оскільки цей жанр користується особливою популярністю серед студенток нашого факультету, доповідь слухали із напруженою увагою, адже дослідниця викрила основні алгоритми його побудови, що є гарантованою запорукою успіху у читачів.
Специфікою дослідження Воронкевич Ю. «Феномен колективної травми та травмуючої пам’яті у романі Т.Кініллі «Список Шиндлера» (наук. керівник доц. Нестерук С.М.) є поєднання психології та власне літератури.
Доповідь Дорошко Г. «Художній світ повісті Р.Сенчина «Нубук» (наук. керівник доц. Бєлова С.А.) зацікавила слухачів насамперед постаттю самого автора – популярного у сучасній Росії письменника.
Змістовними і науково обгрунтованими були виступи Міськової І. «Особливості використання алюзій у творах сучасної світової літератури з міфологічними сюжетами» (наук. керівник проф. Пелех Л.Р.), а також Лелюх С. «Прецедентні теми в «Різдвяних історіях» Ч.Діккенса», Вестляр Я. «Науково-художня та кінематографічна еклектика поняття «тероризм»» та Вітковської О. «Інтертекстуальність образу головної героїні роману Л.Улицької «Медея та її діти»», науковим керівником яких є доц. Нестерук С.М.
Дослідження з лінгвістики привернули увагу глибиною спостережень за сучасним станом медійного простору.

Жваву дискусію викликала доповідь Павлуня М. «Англійські запозичення як активний процес у сучасній російській мови к. ХХ – поч. ХХІ ст.» (наук. керівник доц. Самборська І.М.), адже активне запозичення англомовних слів притаманне й вітчизняному суспільству. Присутніх особливо цікавили питання щодо причин і доцільності цього поширеного явища.
Для дослідження Оліферук А. «Нові тенденції у розвитку сучасного медійного дискурсу» (наук. керівник доц. Сербіна Т.Г.), зробленого на основі аналізу популярних в Україні російськомовних друкованих видань, які відображують глобальні мовні тенденції, що відбуваються у суспільстві, притаманні насамперед самостійність і ґрунтовність спостережень.
Креативністю підходу до вивчення обраної теми відрізняється і наукова робота Ковальчук Л. «Прецедентні висловлювання та імена як символи прецедентних текстів і ситуацій» (наук. керівник доц. Сербіна Т.Г.).
Не втрачає своєї актуальності і вивчення мови художніх творів.
Так, доповідь Пікуль Т. «Мовні особливості творів В.Пікуля» (наук. керівник доц. Вовчук Н.І.), присвячена детальному аналізу архаїзмів історизмів, просторіч, діалектизмів та їхньої ролі у створенні художнього простору роману-хроніки «Фаворит», привернула увагу слухачів глибиною дослідження проблеми.
А дослідження Семенчук Я. «Антропонімікон роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита» в аспекті перекладу» (наук. керівник доц. Самборська І.М.) поєднує у собі аналіз антропонімічної системи твору та специфіки її передачі українською та англійською мовами.
Слід зазначити, що всі студенти добре володіють матеріалом, впевнено відповідають на різноманітні, іноді навіть каверзні питання слухачів (переважно викладачів), що доводить досить високий рівень наукового мислення, його самостійність, вміння відстоювати власну позицію і навіть сперечатись із відомими науковцями, точка зору яких здається не завжди достатньо обґрунтованою.

Значення подібних наукових семінарів також полягає в тому, що студентські дослідження доводять високий рівень професійної підготовки, який забезпечує навчання на факультеті іноземної філології РДГУ.

Перше організаційне заняття відбудеться 2 травня (середа) о 14.15 у 123 ауд.
(навчальний корпус РДГУ за вул. Пластова, 31, 1 поверх).

Наукова бібліотека

Рівненського державного гуманітарного університету

репрезентує 2-ге видання навчального посібника

«Інформаційна культура:

теоретичні засади та досвід».

 Автори посібника:

Грипич С.Н. - доцент, директор наукової бібліотеки РДГУ;

Буравкова Л.М. - головний бібліотекар наукової бібліотеки РДГУ.   

 Грипич С.Н.

   Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. –  2-ге вид., допов. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 344 с.

      

  Навчальний посібник, перше видання якого було схвально сприйняте студентами та науковцями, у новому варіанті охоплює широкий спектр проблем з теоретичних засад інформаційної культури та практичного досвіду її формування в бібліотеках закладів вищої освіти.

 Посібник буде корисним різним категоріям користувачів. Для студентів у посібнику подаються відомості про карткові та електронні інформаційно-пошукові системи, алгоритми пошуку та аналітичне опрацювання джерел інформації. Магістрантам, аспірантам, молодим науковцям корисними будуть питання, пов’язані з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності та рекомендаціями щодо оформлення її результатів. Посібник містить матеріали про нові вимоги до оформлення дисертацій, списків використаних джерел у наукових роботах за міжнародними стилями.

 Текстовий матеріал супроводжується схемами, таблицями та додатками. Для правильного розуміння використаних термінів укладено термінологічний словник. Надаються корисні Інтернет-посилання на допомогу науково-дослідницькій діяльності та ін.  

 

 

                                                                                                                 1-ше видання                                                                 2-ге видання

                               

 

Back to top