Рівненський державний гуманітарний університет розпочинає співпрацю з компанією MOYO.UA. Ми тримаємо руку на пульсі сучасних технологій і знайшли сучасного партнера, що зможе забезпечити наших студентів та викладачів сучасними гаджетами та мультимедійною технікою.

Увага!

Наукова бібліотека РДГУ

надає  доступ до

Міжнародних

наукометричних баз даних

  SCOPUS та WEB OF SCIENCE

 

Для отримання консультацій

необхідно звернутися в читальний зал №1

(навчальний корпус №5, вул. Пластова, 31)

 

До уваги науковців

Рівненського державного гуманітарного університету!

 

Наукова бібліотека РДГУ звертає Вашу увагу на те, що з 12.01.2017 р. введені в дію Вимоги до оформлення дисертації (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»  від 12. 01.2017 р. № 40, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2017 р. за № 155/30023).

Відповідно до цього документа, відбулися суттєві зміни в оформленні списку використаних джерел. Зокрема, на вибір здобувача можна використовувати національний стандарт України ДСТУ 8302:2015«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або  один із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, які є загальновживаними в зарубіжній практиці оформлення наукових робіт. До цього рекомендованого переліку включено 11 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень: MLA (Modern Language Association) style; APA (American Psychological Association) style; Chicago/Turabianstyle; Harvard style; ACS (American Chemical Society) style; AIP (American Institute of Physics) style; IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style; Vancouver style; OSCOLA; APS (American Physics Society) style; Springer MathPhys Style.

Знання міжнародних стилів цитування є важливим для українських дослідників та співробітників редакцій українських наукових журналів.

 Наукова бібліотека РДГУ надає консультації щодо нових Вимог. 

 

  

 

 

 

На допомогу науковому процесу Рівненського державного гуманітарного університету у контексті модернізації вищої освіти, для ознайомлення викладачів університету з Міжнародними наукометричними базами даних, Міжнародними стилями цитувань та посилань у наукових роботах наукова бібліотека РДГУ за участі всіх кафедр університету проводить комплекс інформаційних заходів циклу «Наукові комунікації».

Серед них:

● інформаційно-консультативні семінари-практикуми «Наукометричні та бібліографічні бази даних»;

● інформаційно-бібліографічні платформи «Міжнародні стилі оформлення наукових публікацій»;

● інформаційно-консультативні лекторії «Інституційний репозитарій як засіб підтримки розвитку науково-освітнього середовища закладів вищої освіти».

     На заходах наочно демонструються методики, схеми пошуку. Надаються консультації щодо визначення індексу цитувань друкованих видань викладачів РДГУ та ін.

 
 

 

Back to top