для здобувачів вищої освіти на 2021-2022 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Моніторинг якості освітнього процесу

Войтович Ігор Станіславович

 

3

 

2.

Технологія віртуальної та доповненої реальності

Шроль Тетяна Степанівна

 

3

 

3.

Технологія створення ігрових додатків

Шроль Тетяна Степанівна

 

3

 

4.

Інформаційна безпека

Шинкарчук Назар Володимирович

 

4

 

5.

Педагогічний менеджмент в професійній освіті

Шліхта Ганна Олександрівна

 

3

 

6.

Тестування програмного забезпечення

Назарук Марія Володимирівна

2

4

 

7.

Технології кросплатформенного програмування

Петренко Сергій Вікторович

 

3

 


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.

Професійні та наукові соціальні мережі

Остапчук Н.О. канд. пед. наук, доцент 

2

3

2.

 Основи алгоритмізації і програмування

Батишкіна Ю.В. канд. техн. наук, доцент  

2

4

3.

Інтернет-технології

Шліхта Г.О. канд. пед. наук, доцент 

2

3

4.

Web-технології та web-дизайн

Музичук К.П. канд. техн. наук, доцент

5

5

5.

Методи та системи штучного інтелекту

Шліхта Г.О. канд. пед. наук, доцент

8

4,5

6.

Конструювання тестів та комп'ютерні технології в тестуванні

Павлова Н.С. канд. пед. наук, доцент 

6

3

7.

Комп'ютерне моделювання та аналіз даних

Батишкіна Ю.В. канд. техн. наук, доцент  

5

3,5

8.

Теоретичні основи програмування

Бабич С.М. канд. техн. наук, доцент 

6

3

9.

Основи наукових досліджень

Павлова Н.С. канд. пед. наук, доцент 

4

4

10.

Професійна робота з графічними пакетами

Гнедко Н.М. канд. пед. наук, доцент 

5

3,5

11.

Програмування комп'ютерної графіки

Батишкіна Ю.В. канд. техн. наук, доцент 

7

4

12.

Тривимірна графіка, анімація та відеомонтаж

Гнедко Н.М. канд. пед. наук, доцент 

7

3

13.

Програмування мобільних пристроїв

Шроль Т.С. канд. пед. наук, доцент 

7

4

14.

3d-моделювання

Гнедко Н.М. канд. пед. наук, доцент  

4

3

vibir_disc_2019_2020_bak_kikttmvi_14

15.

Технології захисту інформації

Музичук К.П. канд. техн. наук, доцент 

5

3

16.

Методи обчислень

Шліхта Г.О. канд. пед. наук, доцент 

6

4

17.

Пакети математичних програм

Шроль Т.С. канд. пед. наук, доцент 

6

3

18.

Машинна обробка інформації

Шроль Т.С. канд. пед. наук, доцент 

8

3

19.

Web-технології

Батишкіна Ю.В. канд. техн. наук, доцент

8

4,5

20.

Сучасні системи програмування

Гульчук В.А. ст. викладач

4

6

21.

Прикладне програмне забезпечення

Остапчук Н.О. канд. пед. наук, доцент 

5

3

22.

Музична інформатика

Бабич С.М. канд. техн. наук, доцент 

3

8

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.

Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці

Войтович І.С. д. пед. наук, професор

9 / 10

3

2.

Управління ІТ-проектами

Петренко С.В. канд. пед. наук, доцент

9

5

3.

Технології кросплатформенного програмування

Петренко С.В. канд. пед. наук, доцент

10

5

4.

Апаратно-програмна організація і модернізація персональних комп'ютерів

Шинкарчук Н.В. канд. техн. наук, доцент

9

4

5.

Проектування та розробка освітніх інформаційних систем

Шліхта Г.О. канд. пед. наук, доцент

10

5

6.

Конструювання тестів та комп'ютерні технології в тестуванні

Павлова Н.С. канд. пед. наук, доцент

11

3

7.

Основи робототехніки

Ляшук Т.Г. викладач

10

4

8.

Сучасні технології WEB-розробки

Батишкіна Ю.В. канд. техн. наук, доцент

11

3

для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) о.р. «бакалавр» (3,4 р.н.) на 2021-2022 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1.

Народознавство та музичний фольклор України (1р.10м.)

Ст. викл. Крусь О.П.

4

3

2.

Теорія мистецтв та музикознавства

Доц. Прокопович Т.Ю.

VIII

4

3.

Теорія мистецтв та музикознавства (1р.10 м.)

Доц. Прокопович Т.Ю.

ІV

3

4.

Історія мистецтв з методикою викладання

Доц. Крижановська Т.І.

V-VIII

11

5.

Історія мистецтв з методикою викладання (1р.10 м.)

Доц. Крижановська Т.І.

ІІІ-ІV

6

6.

Основи наукової діяльності  вчителя музичного мистецтва

Доц. Радковська Л.М.

V

4

7.

Музичне мистецтво української діаспори

Доц. Прокопович Т.Ю.

VIII

4

8.

Сучасна гармонія

Доц. Прокопович Т.Ю.

VIII

4

9.

Методика музичного виховання

Доц. Гумінська О.О.

ІV

3

для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) о.р. магістр на 2021-2022 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація PDF

1.

Історико-теоретичні основи художньої культури в системі шкільної освіти

Доц. Крижановська Т.І.

ІІ

3

2

Методика художньої освіти

Доц. Крижановська Т.І.

2

5

3.

Мультимедійні технології музично-естетичного виховання

Доц. Гумінська О.О.

ІІ

3

4.

Традиції та новаторство у сучасному музичному мистецтві

Доц. Прокопович Т.Ю.

ІІІ

3

5.

Методологія аналізу сучасного мистецтва

Доц. Прокопович Т.Ю.

ІІІ

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Всесвітня історія художньої культури з методикою викладання

Доц.Крижановська Т.І.

V-VIII

12

2.

Теорія мистецтв та основи музикознавства

Доц.Прокопович Т.Ю.

VIII

4

3.

Організація наукової діяльності

Доц.Радковська Л.М.

V

3

4.

Основи науково-дослідної роботи вчителя музичного мистецтва

Доц.Радковська Л.М.

V

3

5.

Музичне мистецтво української діаспори

Доц.Прокопович Т.Ю.

VIII

4

6.

Сучасна гармонія

Доц.Прокопович Т.Ю.

VIII

4

7.

 Історія мистецтв з методикою викладання»

Доц. Крижановська Т.І.

ІІІ - ІV

6

8.

Історія музики (зарубіжна музики)

Доц. Прокопович Т.Ю

ІІІ - VІ

6

9.

Історія музики (українська музика)

Доц. Крижановська Т.І.

VІІ

4

10.

Методика початкового навчання (музичне виховання)

Доц. Гумінська О.О.

ІV

3

11

 Теорія мистецтв та музикознавство

Доц. Прокопович Т.Ю.

ІV

3


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Історико-теоретичні основи художньої культури в системі шкільної освіти

Доц.Крижановська Т.І.

ІІ

3

2.

Мультимедійні технології музично-естетичного виховання

Доц.Гумінська О.О.

ІІ

3

3.

Традиції та новаторство у сучасному музичному мистецтві

Доц.Прокопович Т.Ю.

ІІІ

3

4.

Методологія аналізу сучасного мистецтва

Доц.Прокопович Т.Ю.

ІІ

3

для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 053 Психологія на 2020-2021 н.р.

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

Освітньо-професійна програма «Практична психологія»

1.

Психолого-педагогічна експертиза

Доц. Ставицька О.Г.

4

3

2.

Методика застосування комп′ютерної техніки у роботі психолога

Викл. Панасюк В.М.

6

3

Освітньо-професійна програма «Психологія»

1.

Активне соціально-психологічне навчання

Доц. Дружиніна І.А.

4

3,5

2.

Психолого-педагогічна експертиза

Доц. Ставицька О.Г.

6

3

3.

Психологічне консультування

Доц. Главінська О.Д.

6

4

3.

Політична психологія

Викл. Панасюк В.М.

8

3

для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 053 Психологія на 2020-2021 н.р.

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

Освітньо-професійна програма «Психологія»

1.

Арт-терапія

Доц. Ставицька О.Г.

3

6

2.

Сімейне консультування

Доц. Борейчук І.О.

3

6

3.

Психологія інтернетзалежності

Проф. Камінська О.В.

3

5

4.

Психосоматика

Доц. Хупавцева Н.О.

3

5


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2019-2020 н.р.

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

Спеціальність 053 Психологія

1.

Арт-терапія

Доц. Ставицька О.Г.

3

6

2.

Сімейне консультування

Доц. Борейчук І.О.

3

6

3.

Психологія інтернетзалежності

Проф. Камінська О.В.

3

5

4.

Психосоматика

Доц. Хупавцева Н.О.

3

5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (2, 3, 4 курсів) на 2019-2020 н.р. 

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

053 Психологія (2 р.н.)

1.

Основи психотерапії та психокорекції 
Демянюк О.Б.  3 5,0

2.

Теорія і практика психологічної допомоги 

Рудь Г.В.

3

5,0

3.

Теорія та методика організації психотренінгу 

Бабак К.В.

3

5,0

4.

Комплексний соціально-психологічний тренінг 

Бабак К.В.

3

5,0

для здобувачів вищої освітнього ступеня «Магістр» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р. 

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

053 Психологія (2 р.н.)

1.

Ігротерапія Литвиненко С.А.  2 4,0

2.

Психологія здоров'я

Бабак К.В.

2

4,0

3.

Психологія життєтворчості 

Рудь Г.В.

2

3,0

4.

Основи символ драми 

Литвиненко С.А. 

2

3,0

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2021-2022 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.         

Організація дистанційного навчання

К.пед.н., доцент Бричок Світлана Борисівна

2

3

         2.         

Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої школи 

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

2

3

         3.         

Організація інклюзивного навчання у закладах вищої освіти

Д.пед.н., професор Шевців Зоя Михайлівна

3

3

         4.         

Технології соціально-педагогічної діяльності

Д.пед.н., професор Шевців Зоя Михайлівна

3

3

         5.         

Педагогіка творчості 

К.пед.н., доцент Яковишина Тетяна В'ячеславівна

3

3

         6.         

Менеджмент в освіті

К.пед.н., доцент Гудовсек Оксана Анатоліївна

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.         

Педагогічна етика вчителя початкової школи

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

3

6

         2.         

Педагогіка партнерства

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

3

6

         3.         

Толерантність в інклюзивному просторі

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

4

7

         4.         

Педагогічна логіка

К.пед.н., доцент Боровець Олена Віталіївна

4

7

         5.         

Основи спеціальної педагогіки

К.пед.н., доцент Міщеня Оксана Миколаївна

4

7

         6.         

Корекційна педагогіка

К.пед.н., доцент Міщеня Оксана Миколаївна

4

7

         7.         

Гувернерство

К.пед.н., доцент Міщеня Оксана Миколаївна

6-7

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.         

Нетворкінг в освіті

К.пед.н., професор Колупаєва Тетяна Євстафіївна

2

3

         2.         

Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої школи

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

2

5

         3.         

Тенденції розвитку вищої освіти в історичній ретроспективі

К.пед.н., доцент Бричок Світлана Борисівна

2

4

         4.         

Педагогічна етика викладача вищої школи

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

2

5

5.

Організація дистанційного навчання К.пед.н., доцент Бричок Світлана Борисівна 2 3
6. Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої школи  К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна 2 3
7. Педагогічна етика викладача вищої освіти  К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна 2 5
8. Українська етнопедагогіка К.пед.н., доцент Гудовсек Оксана Анатоліївна 2 5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF 

1.

Педагогіка початкової освіти

К.пед.н., доцент Боровець Олена Віталіївна

3

3

2.

Дидактика початкової школи

К.пед.н., доцент Третяк Оксана Миколаївна

2

3

3.

Дидактичний процес у початковій школі

К.пед.н., доцент Боровець Олена Віталіївна

4

3

4. 

Нова українська школа

К.пед.н., доцент Міщеня Оксана Миколаївна

8

3

5.

Гувернерство

К.пед.н., доцент Міщеня Оксана Миколаївна

6-7

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF 

1.

Теорія і практика сучасної початкової школи

К.пед.н., доцент Яковишина Тетяна В'ячеславівна,

к.пед.н., доцент Боровець Олена Віталіївна

1

3

2.

Порівняльна педагогіка

К.пед.н., професор Колупаєва Тетяна Євстафіївна

2

5

 

 
 

Back to top