Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2020-2021 н.р. (1 курс) спеціальність 073 «Менеджмент»

За\п

Назва дисципліни

 

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.                   

Влада і бізнес

проф. Пелех О.Б.

2

4

2.                   

Управління витратами

проф. Юхименко І.А.

2

4

3.                   

Маркетинговий менеджмент

проф. Дейнега І.

2

3

4.                   

Логістичний менеджмент

проф. Дейнега О.

2

3

5.                   

Стратегічне управління підприємствами торгівлі та сфери послуг

доц. Савченко О.Р.

2

4

6.                   

Управління інноваціями підприємств торгівлі та сфери послуг

доц. Берташ Б.М.

2

4

7.                   

Соціальний та корпоративний менеджмент

доц. Мединська Т.І.

2

3

8.                   

Екологічний менеджмент

доц. Микитин Т.М.

2

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2021-2022 н.р. (2 курс) спеціальність 073 «Менеджмент»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.                   

Управління інвестиційною діяльністю

доц. Берташ Б.М.

3

3

2.                   

Конфліктологія

доц. Поляк К.Ю.

3

3

3.                   

Організація зв'язків з громадськістю

доц. Крет О.В.

3

3

4.                   

Захист прав споживачів

доц. Машта Н.О.

3

3

5.                   

Управління розвитком персоналу

доц. Поліщук О.Ю.

3

3

6.                   

Креативний менеджмент

проф. Юхименко І.А.

3

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2021-2022 н.р. (1 курс) спеціальність 073 «Менеджмент»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.                   

Влада і бізнес

проф. Пелех О.Б.

2

3

2.                   

Управління витратами

проф. Юхименко-Назарук І.А.

2

3

3.                   

Організація зв'язків з громадськістю

доц. Крет О.В.

2

3

4.                   

Захист прав споживачів

доц. Машта Н.О.

2

3

5.                   

Соціальний та корпоративний менеджмент

доц. Мединська Т.І.

2

3

6.                   

Медичний менеджмент

доц. Микитин Т.М.

2

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2022-2023 н.р. (2 курс) спеціальність 073 «Менеджмент»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.                   

Антикризовий менеджмент

проф. Юхименко-Назарук І.А.

3

3

2.                   

Управління якістю

доц. Шимко О.В.

3

3

3.                   

Бренд-менеджмент

проф. Дейнега І.О.

3

3

4.                   

Дослідження та регулювання споживчого ринку

доц. Трало І.М.

3

3

5.                   

Маркетинговий менеджмент

проф. Дейнега І.О.

3

3

6.                   

Логістичне управління медичними організаціями

проф. Дейнега О.В.

3

3

7.                   

Управління інвестиційною діяльністю

доц. Берташ Б.М.

3

3

8.                   

Конфліктологія

доц. Поляк К.Ю.

3

3

9.                   

Публічне адміністрування

доц. Савченко О.Р.

3

3

10.               

Креативний менеджмент

проф. Юхименко-Назарук І.А.

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

 1.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Доц. Гронь Л.В.

2

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

 1.

Педагогічний моніторинг в системі іншомовної освіти

Проф. Безкоровайна О.В.

10

4

2.

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур

Доц. Кваснецька Н.В.

5

4

3.

Шкільний курс іноземної мови

Доц. Кваснецька Н.В.

10

5, 6

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

 1.

Історія театру та кіномистецтва

Доц. Григорчук І.С.

7

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

 1.

Теорія і методика викладання основ духовної музичної культури

Доц. Григорчук І.С.

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

1.

Інтерактивні технології в музичній освіті

Доц. Никон О.К.

ІV

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.         

Практикум з розв’язування математичних задач

 

Доц. Генсіцька-Антонюк Н.О.

 

3

6, 5

         2.         

Методи розв’язування задач на доведення в ШКМ

Доц. Коваль В.В.

4

5

         3.         

Теоретико-методичні основи побудови шкільних підручників з математики

Доц. Генсіцька-Антонюк Н.О.

5

3, 5

         4.         

Вибрані питання елементарної математики

Проф. Крайчук О.В.

7

3

         5.         

Методика застосування компютерної техніки при вивченні математики (за професійним спрямуванням)

Доц. Сяська Н.А.

 

Доц. Генсіцька-Антонюк Н.О.

 

8

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р.

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.         

Інноваційні підходи до навчання математики

Проф. Павелків О.М.

9

3

         2.         

Додаткові розділи елементарної математики

Доц. Кирилецька Г.М.

11

3

         3.         

Інноваційні підходи до навчання математики (Перехресники )

Проф. Павелків О.М.

9

3

         4.         

Вибрані питання елементарної математики з методикою викладання  (Перехресники )

Проф. Крайчук О.В.

9, 10

6

         5.         

Додаткові розділи елементарної математики (перехресники)

Доц. Кирилецька Г.М.

11

3

Back to top