для здобувачів вищої освіти на 2021-2022 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація PDF

1.

Класична німецька література

професор Середюк Лариса Анатоліївна 3, 4 6

2

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО НІМЕЧЧИНИ

доцент Джава Надія Арсентіївна 3 3

3.

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО (ФРАНЦУЗЬКА МОВА)

Яницька Олена Миколаївна 3 3

4.

Сучасний літературний процес Німеччини, Австрії та Швейцарії

професор Середюк Лариса Анатоліївна

3, 4 6

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 н.р.

№ за/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація PDF

1.

Цифрові технології у викладанні іноземних мов (французька) 1 курс

Доц. Шевченко О.В.

2

3

2

Цифрові технології у викладанні іноземних мов (німецька) 1 курс

Ст.в. Гончарук Р.А.

2

3

3.

Література країни основної мови (німецька) 2 курс

Проф. Середюк Л.А.

3, 4

6

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

1

Менеджмент у сучасному мистецтві

Шеретюк Руслана Миколаївна, професор

8

3

2

Сучасні практики декоративного мистецтва

Шеретюк Руслана Миколаївна, професор

8

3

3

Сучасні візуальні мистецтва

Шеретюк Руслана Миколаївна, професор

8

3

4

Основи екодизайну

Ганжа Микола Васильович, доцент

4

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 н.р.

Спеціальність 091 Біологія

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

Вікова фізіологія і валеологія

Марциновський В.П.

6

3

2

Зоогеографія

Трохимчук І.М.

7

3,5

3

Географія рослин

Сяська І.О.

7

3,5

4

Паразитологія

Рудь О.Г

8

3

5

Основи ентомології

Гусаковська Т.М.

5

3

6

Промислові тварини

Сяська І.О.

8

4

7

Лабораторна справа

Рудь О.Г.

6

4

8

Іхтіологія

Рудь О.Г.

5

4

9

Антропологія

Марциновський В.П.

3

3

10

Великий практикум з ботанікі

Куцоконь Л.П.

7

4

11

Великий практикум з зоології

Гусаковська Т.М.

7

4

12

Ботанічне ресурсознавство

Куцоконь Л.П.

7

3,5

13

Основи геоботаніки

Ойцюсь Л.В.

8

4

14

Зоопсихологія з основами етології

Шевців М.В.

8

4

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 н.р.

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

Анатомія і фізіологія нервової системи

Марциновський В.П.

4

3

2

Основи раціонального харчування

Толочик І.Л.

6

4

3

Методика тестування і контроль у фізичній реабілітації

Подоляка П. С.

8

3

4

Кінезіотейпування в реабілітації

Касянчук В.М.

8

3

5

Геронтологія та геріатрична реабілітація

Панасюк В.Ю.

8

3

6

Спортивна травматологія

Касянчук В.М.

5

4

7

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Шевчук О.А.

7

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 н.р.

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я)

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

Дендрологія

Ойцюсь Л.В.

4

3

2

Іхтіологія

Рудь О.Г.

6

3,5

3

Гідробіологія

Воловик Г.П.

6

3,5

4

Основи ентомології

Гусаковська Т.М.

6

3

5

Молекулярна біологія

Гусаковська Т.М.

5

4

6

Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження

Шевчук О.А.

5

4

7

Еволюційна морфологія

Гусаковська Т.М.

7

3

8

Паразитологія

Рудь О.Г.

8

3

9

Промислові тварини

Сяська І.О.

8

3

10

Великий практикум із зоології

Гусаковська Т.М.

8

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» на 2020-2021 н.р.

Спеціальність 091 Біологія

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

Концепція сталого розвитку

Сяська І.О.

2

3,0

2

Гідробіологія

Воловик Г.П.

2

3,0

3

Музейна справа

Рудь О.Г.

3

3,0

4

Регуляторні системи організмів

Марциновський В.П.

3

3,0

5

Грунтова зоологія

Воловик Г.П.

3

3,0

6

Функціональна зоологія

Воловик Г.П.

3

3,0

7

Біобезпека і біоетика

Куцоконь Л.П.

3

3,0

8

Прикладна мікробіологія

Шевців М.В.

3

3,0

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2020-2021 н.р.

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус pdf

 1

Концепція сталого розвитку

Сяська І. О.

2

3

 

Генетичний аналіз

Трохимчук І. М.

2

3

 

Молекулярна генетика

Трохимчук І. М., Гусаковська Т. М.

2

3

 

Регуляторні системи організму людини

Марциновський В. П.

3

3

 

Основи етології

Шевців М. В.

3

3

 

Клітинна біотехнологія

Трохимчук І. М.

3

3

 

Біобезпека і біоетика

Куцоконь Л. П.

3

3

 

Фізіологія вищої нервової діяльності

Марциновський В. П., Сяська І. О.

3

3

 

Порівняльна фізіологія

Загроруйко Г. Є.

3

3

 

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» на 2021-2022 навчальний рік
Спеціальність 014 Середня освіта (Природничі науки)

Назва дисципліни

Викладач

семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус pdf

1

Лабораторний практикум з біології

доц. Денисюк Н.В.

3

4

2

Лабораторний практикум з фізики

доц. Максимцев Ю.Р.

3

4

3

Лабораторний практикум з хімії

доц. Мартинюк Г.В.

3

4

4

Методика розв’язування задач з біології

доц. Денисюк Н.В.

3

4

5

Методика розв’язування задач з фізики

доц. Мислінчук В.О.

3

4

6

Методика розв’язування задач з хімії

доц. Мартинюк Г.В.

3

4

7

Теорія і практика екологічної освіти і виховання

доц. Сяська І.О.

3

3

8

Концепція сталого розвитку

доц. Сяська І.О.

2

3

9

Інноваційні технології навчання в природничій освіті

проф. Грицай Н.Б.

3

3

10

Дослідницькі технології навчання в природничих науках

проф. Грицай Н.Б.

3

3

11

Організація роботи з обдарованими учнями в закладах освіти

проф. Грицай Н.Б.

3

3

 


Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 навчальний рік
Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Назва дисципліни

Викладач

семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус pdf

1

Лікарські рослини з основами фітонцидології

доц. Виговський І.В.

3

4

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 навчальний рік
Спеціальність 091 Біологія

Назва дисципліни

        Викладач

семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус pdf

1

Біоіндикація

проф. Мельник В.Й.

7

3

2

Основи заповідної справи

проф. Мельник В.Й.

3

3

 Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» на 2020-2021 навчальний рік
Спеціальність 091 Біологія

Назва дисципліни

Викладач

семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус pdf

3

Біологічний моніторинг довкілля

проф. Мельник В.Й.

2

4

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2020-2021 н.р.
Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус pdf

 

Позакласна робота з біології та основ здоров'я

Грицай Н. Б.

2

3

 

 

Натуралістична робота в закладах освіти

Грицай Н. Б.

2

3

 

 

Методика проведення екскурсій з біології

Грицай Н. Б.

3

3

 

 

Методика розв’язування задач з біології

Гусаковська Т. М.

3

3

 

 

 


з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-ть
кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 4 р.н. (2 і 3 курси)
спеціальності 014 «Середня освіта. (Трудове навчання та технології)» на 2020/2021 н.р.

1

Основи композиції та кольорознавства

Герасименко О.А.

3

3

2

Перспектива

Герасименко О.А.

3

3

3

Проектні технології у технологічній освіті

Войтко А.І.

3

3

vibir_disc_2020_2021_bak_kto_03

4

Технологічна культура

Герасименко О.А.

3

3

5

Практикум з графічного дизайну

Герасименко О.А.

4

7

6

Дизайн-практикум

Симонович Н.В.

4

7

vibir_disc_2020_2021_bak_kto_06

7

Основи дизайну

Герасименко О.А.

5

3

8

Технічна естетика

Герасименко О.А.

5

3

9

Ергодизайн

Герасименко О.А.

5

3

10

Основи підприємницької діяльності з методикою навчання

Симонович Н.В.

5-6

6

11

Основи економіки та менеджменту з методикою навчання

Симонович Н.В.

5-6

6

12

Комп’ютерний графічний дизайн

Фещук Ю.В.

6

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 р. н. (1 і 2 курси)
спеціальності 014 «Середня освіта. (Трудове навчання та технології)» на 2020/2021 н.р.

1

Основи дизайну

Герасименко О.А.

2

3

2

Технічна естетика

Герасименко О.А.

2

3

3

Ергодизайн

Герасименко О.А.

2

3

4

Основи композиції, кольорознавства та прикладної графіки

Герасименко О.А.

2

3

5

Основи ергономіки

Герасименко О.А.

2

3

6

Художня обробка матеріалів

Лисак І.І.

2 / 3

4

7

Методика застосування комп’ютерної техніки в ТО

Фещук Ю.В.

4

3,5

8

Web-технології в технологічній освіті

Фещук Ю.В.

4

3,5

9

Практикум з графічного дизайну

Герасименко О.А.

4

3

10

Дизайн-практикум

Герасименко О.А.

4

3

vibir_disc_2020_2021_bak_kto_22

11

Методика навчання графічного дизайн

Симонович Н.В.

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр
спеціальності 014 «Середня освіта. (Трудове навчання та технології)» на 2020/2021 н.р.

1

Основи підприємницької діяльності

Симонович Н.В.

2

3

2

Ринок праці та проблеми профорієнтації

Янцур М.С.

2

3

vibir_disc_2020_2021_mag_kto_02

3

Дизайн предметів інтер’єру

Симонович Н.В.

2

3

4

Техніки декоративно-ужиткового мистецтва

Герасименко О.А.

3

3

5

Ландшафтний дизайн

Фещук Ю.В.

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (4 курс)
спеціальності 015 «Професійна освіта. (Охорона праці)» на 2020/2021 н.р.

1

Деревообробні верстати та технології деревообробки

Лисак І.І.

8

4

Back to top