Склад навчально-методичної комісії Інституту мистецтв РДГУ на 2023-2024 н.р.

  1. Голова НМК – Филипчук Мирослав Степанович – к.п.н. доцент, координатор з навчальної роботи напряму «Музичне мистецтво».
  2. Дзвінка Роман Іванович – к.п.н., доцент кафедри музичного фольклору.
  3. Ковлева Марія Борисівна – ст. викладач кафедри естрадної музики;
  4. Гумінська Оксана Олексіївна – к.п.н., доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання.

Back to top