Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Кафедра духових та ударних інструментів
Асоціація діячів духової музики Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки 

ЗАПРОШУЮТЬ

студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, наукових і творчих працівників закладів вищої освіти України та зарубіжжя до участі в XII Міжнародній науково - практичній конференції Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя”.

(24-25 квітня 2020 року)

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць „Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя” випуск № 12, 2020 року, який затверджено наказом Державної реєстраційної служби України № 240 від 17.04.2013 року і має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ № 19865-9665Р та зареєстровано в ISSN International Centre (Paris, FRANCE): ISSN 2522-1590 (Оnline) ISSN 2522-1582 (Print). Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних базах Google Scholar та Academic Resource Index ResearchBib. Статті учасників конференції друкуються безкоштовно (незалежно від кількості сторінок), оплачується тільки собівартість самого збірника, яку визначає видавництво «Волинські обереги». м. Рівне. Статті докторів  наук України  друкуються безкоштовно.


XII Міжнародна науково - практична конференція „Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя”
24-25 квітня 2020 року

XII-th International scientific and practical conference "The history of the development and the perspectives of wind music in the context of national culture of Ukraine and abroad"
April 24-25, 2020

XII Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej "Historia i perspektywy rozwoju muzyki dętej w kontekście kultury narodowej w Ukrainie i na świecie"
24-25 kwietnia 2020 r. w Równem

XII Международная научно-практическая конференция «История становления и перспективы развития духовой музыки в контексте национальной культуры Украины и зарубежья»
24-25 апреля 2020 года

Back to top