25-26 березня 2021 року викладачі та студенти психолого-природничого факультету взяли участь XІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Психологічні основи ЗДОРОВ’Я, ОСВІТИ, НАУКИ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ»

Основні тематичні напрями роботи конференції:

 1. Актуальні питання самореалізації особистості: методологічно-концептуальні, теоретичні та прикладні аспекти.
 2. Психічне та психологічне здоров’я людини, психологія творчої самореалізації та арт-терапії.
 3. Вплив психотравмуючих факторів на особистість та її життєдіяльність.
 4. Психологічна реабілітація: сутність, завдання, структура, організація.
 5. Відновлення психічної рівноваги особистості у процесі психологічної реабілітації, інтеграції та інклюзії.
 6. Психологічна служба на захисті здоров’я: діяльність психологів освітніх та медичних установ.
 7. Розвиток психологічної освіти та психологічної практики в умовах сучасного соціокультурного простору України.
 8. Емоційне благополуччя особистості в освітньому просторі.
 9. Психологія життєдіяльності особистості.
 10. Молодіжний погляд на проблеми психічного розвитку та самореалізації особистості.

Співпраця з партнерами – наукова складова життя, запорука сильної та вільної нації!!!

25 лютого 2021 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті з робочим візитом перебував директор фірми "ЕВРОПІАН КОНСАЛТІНГ КОМПАНІ "МАРВЕЛЛ" Ахмед Марван з метою зустрічі з керівництвом РДГУ та Центром міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами . У межах зустрічі відбувся огляд матеріально-технічної бази університету на предмет навчання іноземних громадян в Рівненському державному гуманітарному університеті. За погодженням сторін до кінця 2020-2021 навчального року партнери зобов’язуються скерувати на навчання іноземних громадян за трьома спеціальностями (шість освітніх програм). Ректор проф. Постоловський Руслан Михайлович подякував дирекції фірми "ЕВРОПІАН КОНСАЛТІНГ КОМПАНІ "МАРВЕЛЛ" за візит та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Кафедра духових та ударних інструментів
Асоціація діячів духової музики Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки 

ЗАПРОШУЮТЬ

студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, наукових і творчих працівників закладів вищої освіти України та зарубіжжя до участі в XII Міжнародній науково - практичній конференції Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя”.

(24-25 квітня 2020 року)

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць „Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя” випуск № 12, 2020 року, який затверджено наказом Державної реєстраційної служби України № 240 від 17.04.2013 року і має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ № 19865-9665Р та зареєстровано в ISSN International Centre (Paris, FRANCE): ISSN 2522-1590 (Оnline) ISSN 2522-1582 (Print). Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних базах Google Scholar та Academic Resource Index ResearchBib. Статті учасників конференції друкуються безкоштовно (незалежно від кількості сторінок), оплачується тільки собівартість самого збірника, яку визначає видавництво «Волинські обереги». м. Рівне. Статті докторів  наук України  друкуються безкоштовно.


XII Міжнародна науково - практична конференція „Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя”
24-25 квітня 2020 року

XII-th International scientific and practical conference "The history of the development and the perspectives of wind music in the context of national culture of Ukraine and abroad"
April 24-25, 2020

XII Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej "Historia i perspektywy rozwoju muzyki dętej w kontekście kultury narodowej w Ukrainie i na świecie"
24-25 kwietnia 2020 r. w Równem

XII Международная научно-практическая конференция «История становления и перспективы развития духовой музыки в контексте национальной культуры Украины и зарубежья»
24-25 апреля 2020 года

25 червня 2019 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, на якому відбулися публічні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 • ДЕПЧИНСЬКОЇ І. А. «Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919-1939 роки» Спеціальність:00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник: д.пед.н., доц. Опачко М. В., ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Офіційні опоненти:

ЖОРОВА І. Я. д.пед.н., доц. (Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти»)

МИШКАРЬОВА С. В. к.пед.н. (Рівненський державний гуманітарний університет)

 • КАЛУГІНОЇ Т. В. «Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів іноземних мов у науково-методичній роботі коледжу». Спеціальність:00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий керівник: д.пед.н., проф. Матвієнко О. В. (Національний педагогічний університету імені М.П. Драгоманова)

Офіційні опоненти:

ПАЗЮРА Н. В. д.пед.н., доц. (Національний авіаційний університет)

КОВТУН О. А. к.пед.н. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)


 

 

Вітаємо членів спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01

з успішним закінченням навчального року.

Запрошуємо до співпраці здобувачів наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук

24 листопада у Рівненському державному гуманітарному університеті відбувся День відкритих дверей. Гостей університету привітно зустріли представники адміністрації, викладачі та нинішні студенти, які висвітлили можливості професійної підготовки за спеціальностями університету, охарактеризували особливості вступу до вишів у 2019 році.

Звісно, що майбутні студенти цікавились тим, як живуть студенти. Про це розповідали представники студентства, активісти Студентської ради, котрі жваво спілкувались з майбутніми товаришами, підготували для них відеофільм про найкращі та найвеселіші моменти студентського життя, пригощали солодощами з приємними побажаннями, робили фото на пам’ять про цікаву зустріч.

Отримані від зустрічі враження підтвердили висновок – в університеті забезпечується якісна освіта, є можливості реалізувати себе у навчальній, науковій, громадській діяльності.

 

 

Back to top