Результати ректорських контрольних робіт:


Результати заліково-екзаменаційних сесій:


Результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти:

Back to top