Мета діяльності Центру  якості  освіти – координація роботи внутрішньої системи забезпечення якості освіти; планування, організація і науково-методичний супровід забезпечення якості освітнього процесу та його відповідності стандартам вищої освіти.

Функції Центру якості освіти:

Розроблення й оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в університеті.

Упровадження науково-методичних розробок щодо якості вищої освіти в рамках процедур забезпечення якості, а також їх удосконалення відповідно до стратегії розвитку університету.

Сприяння формуванню академічної культури якості в університеті.

Організація і здійснення моніторингу якості вищої освіти та освітніх послуг щодо:

  • якості освітнього процесу:
  • якості умов освітнього процесу);
  • якості результатів освітнього процесу).

Участь у роботі навчально-методичної ради щодо перегляду та аналізу освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності освітнім стандартам, вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти

Організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та осіб, причетних до освітнього процесу в університеті з питань якості організації освітнього процесу та освітніх програм.

Розроблення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників університету і здобувачів вищої освіти.  

Інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості освіти й освітньої діяльності університету через інформаційні ресурси.

Формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті.

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Рівненському державному гуманітарному університеті

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Рівненському державному гуманітарному університеті – це система організаційних заходів, процедур, процесів та ресурсів, які  сприяють досягненню відповідності умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам, а також потребам учасників освітнього процесу, стейкхолдерів і запитам суспільства.

 

Відповідальна за роботу Центру якості освіти:

Джеджера Клавдія Віталіївна – канд. пед. наук, доцент

 

Працівники Центру якості освіти

  • Вершинська Олена Богданівна – методист вищої категорії;
  • Огородник Світлана Іванівна – методист вищої категорії;
  • Ленартович Катерина Миколаївна – методист І категорії;

Контакти:

  • Телефон: 0362-63-37-31
  • Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • Поштова адреса: 33028, м. Рівне, вул. C.Бандери, 12  каб. 40

Back to top