науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
вчене звання – доцент       
посада – доцент кафедри практики німецької та французької мов      
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни, які викладає: Лінгвокраїнознавство, Практичний курс німецької мови, Методика викладання іноземних мов.

Основні публікації:

 1. Джава Н. А., Konsequenzen für ein handlungsorientiertes Methodenkonzept. Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті Європейських рекомендацій та Болонського процесу : наук.-метод. зб. – Львів. - 2005. – Вип.12. – С. 10-12
 2. Джава Н. А., Проблемні методи навчання іноземних мов. Дискусія. Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне. – 2005. - № 3. – С. 49-52
 3. Джава Н. А., Особистісно-діяльнісний підхід у навчанні іноземної мови. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наук. - метод. зб. – Рівне. - 2007. – Вип. 38. – С. 202-204
 4. Джава Н. А., Модель особистісно-діяльнісного підходу у навчанні іноземних мов.    Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне. – 2008. - №1. – С. 49-52
 5. Джава Н. А., Організація навчального процесу з урахуванням визначених дидактичних засад реалізації особистісно-орієнтованого підходу. Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне. – 2008. – №4. – С. 229-232.
 6. Джава Н. А., Шляхи впровадження особистісно-орієнтованого підходу у процес навчання іноземних мов. Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць, – Київ : КНЛУ, 2009. – Вип. 39. – С. 136-139
 7. Джава Н. А., Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht. Aus der Praxis für die Praxis. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови: зб. наук. праць. – Рівне: РДГУ, 2010. – Вип. 1. – С. 129 –134.
 8. Джава Н. А., Motivation im DaF-Unterricht. Motivierte Lehrende – motivierte Lerner! Друга іноземна мова в Європейській системі освіти: зб. наук. праць. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 49 – 52
 9. Джава Н. А., Literaturvermittlung im DaF-Unterricht. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови: зб. наук. праць. – Рівне: РДГУ, 2011. – Вип. 2. – С. 89 – 93
 10. Джава Н. А., Referat im Fremdsprachenunterricht. Наукові записки. Серія «Філологічна».  – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 25. – 2012. : С. 174 – 176
 11. Джава Н. А., Vermittlung von landeskundlichem Lernen im DaF-Unterricht. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 30. – 2012. : С. 121 – 123
 12. Джава Н. А., Didaktisch-methodische Prinzipien für den Fremdsprachenunterricht. Вплив філологічної науки на розвиток мови та літератури: наук.-метод. зб.,– м. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2012. : С. 64 – 68
 13. Джава Н. А., Формування навичок критичного мислення учнів у процесі навчання іноземних мов. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць, – Умань : ПП Жовтий О. О. – Вип. 42. – Ч. 2. – 2012. : С. 80 – 86
 14. Джава Н. А., Aktionsformen im Fremdsprachenunterricht. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал / гол. ред. В.Д. Каліущенко. –– Донецьк : Дон НУ, 2012. –– Т. 9. –– № 3 (27). : С. 194 – 204 
 15. Джава Н. А., Вплив англійських запозичень на словниковий склад німецької мови. Держава та регіони: Гуманітарні науки: наук.-виробн. журнал. – Запоріжжя, 2012. – №4 : С. 31 – 36.
 16. Джава Н. А., Домашнє читання – важливий компонент змісту навчання іноземної мови в середній школі. Мови та літератури в глобалізованому світі: зб. наук. праць. КНУ ім. Шевченка,– Випуск 43, (2), – Київ. – 2013.– С. 15-21
 17. Джава Н. А., Робота з літературними текстами на занятті з німецької мови як іноземної. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наук.- метод. зб.  РДГУ. – Випуск 6(49), – Рівне. – 2013. – С. 34-36
 18. Джава Н. А., Deutsch lehren lernen: Besonderheiten des handlungsorientierten Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 54. – 2015. : С. 27 – 29
 19. Джава Н. А., Пивоварчук Т.О «Завдання, вправи та способи інтеракції під час заняття з іноземної мови». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наук. - метод. зб. – Рівне. - 2016. – Вип. 14 (57). – С. 108 – 110
 20. Джава Н. А., Коханевич М. І. «Формування лексичної компетентності на початковому етапі навчання іноземної мови». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наук. - метод. зб. – Рівне. - 2016. – Вип. 14 (57). – С. 48 – 51
 21. Джава Н. А., „Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen der Fremdsprachen in Gruppen“. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2017. – Вип. 64. С.117 – 120.
 22. Джава Н. А.: Aktuelle Anforderungen an das Training der Fertigkeit Sprechen im DaF- Науковий журнал «Молодий вчений» № 3.2 (55.2), Херсон. –   2018. – С. 91 – 95 (Index Copernicus)
 23. Джава Н. А., „Einsatz von kurzen Videos im DaF-Unterricht“. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2019. – Вип. 6/74 . – С. 54 - 57

 

Підвищення кваліфікації Україні:

05.05.15  – 05.06.15     Стажування у Східноєвропейському національному університеті    ім.  Лесі Українки на кафедрі німецької філології інституту іноземної філології (м. Луцьк);

02.12.13 – 03.12.13    Unterrichtsplanung für den Deutschunterricht an Hochschulen (м. Київ);                                    

31.10.14 – 01.11.14    Unterrichtssprache Deutsch – Der Weg zur Einsprachigkeit im Deutschunterricht (м. Київ);                                    

02.12.14 – 03.12.14    KIKUS Grundseminar (м. Київ);                                   

16.03.15 – 17.03.15    Hochschuldidaktik (м. Київ);                                    

25.11.16 – 26.11.16   Berufsfelder Deutsch – Deutsch in Schule und Hochschule in der Ukraine heute (м. Київ);                                    

05.09.17 – 06.09.17    Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien ( м. Київ);                                  

15.11.19 – 16. 11.19  Teilnahme am Digitalkongress  (Goethe-Institut, м. Київ).                                 

 

Підвищення кваліфікації за кордоном: 

11.11.99 - 07.12.99        PAD-Stipendium/Schulhospitation. Gemeinde Reichshof;

29.10.03 - 20.12.03        GI-Stipendium/Deutschkurs „Intensiv“,  München;

03.08.08 - 23.08.08        GI-Stipendium/Fortbildungsseminar. Unterrichtshospitation. Schwäbisch Hall;

23.06.13 – 06.07.13       GI-Stipendium/Fortbildungsseminar: Von Weimar nach Berlin: zwei Kulturstädte, Weimar/Berlin;

16.06.14 – 20.06.14       Regionale Fortbildung: Frühes Fremdsprachenlernen, Minsk;

22.09.17 – 23.09.17       Seminar zur aktuellen Landeskunde für Deutschlehrkräfte aus Polen und der Ukraine,  Lublin;

05.08.18 – 11.08.18       GI-Stipendium/ „Neues für erfahrene Fortbildner/innen – kompakt“, München.

Он-лайн семінари:

24.11.14 – 31.01.15     DLL-6;  DaF Basiskompetenzen: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung;

03.11.15 – 24.11.16     DLL 4 – Aufgaben, Übungen, Interaktion;    

10.09.17 – 17.12.17     DLL 7 – Prüfen, Testen, Evaluieren;

12.02.18 – 06.05.18     Online tutorieren;

06.08.18 – 09.09.18     Kombinierte Fortbildung für DLL – Trainer/rinnen.           

АВТОБІОГРАФІЯ:

Джава Н. А. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1980 р. за спеціальністю «Вчитель німецької та англійської мов середньої школи»;

1980-2004 р. р. – працювала вчителем німецької та англійської мов у  школах м. Рівного;

2002 р. – переможець Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-методист року»;

2002 р. – нагороджена знаком «Відмінник освіти України»;

2003 р. – здала «Центральний вищий екзамен з німецької мови. Рівень С2», (м. Мюнхен);

З 2004 р. – працюю викладачем німецької мови у Рівненському державному гуманітарному університеті на кафедрі практики німецької і французької мов;

З 2009 р. – керівник Центру навчально-методичної літератури Гете-Інституту;

2010 р. – захистила дисертаційне дослідження на тему: «Дидактичні засади реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні іноземних мов учнів старшої школи», отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 - «Теорія навчання»;

2013 р. – присвоєно звання доцента кафедри романо-германської філології РДГУ;

2014-2016 р. р. – керівник проекту Гете-Інституту Deutsch mit Hans Hase;

З 2016 р. по т. ч.  –  керівник проекту «Міжнародний Референдаріат/Педагогічна практика студентів» у м. Любек  та м. Фленсбург, Німеччина;

2019 р. – нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».       

Фіськов Геннадій Миколайович (25.02.1977  р., смт. Мізоч Здолбунівського р-ну Рівненської обл.) – заслужений діяч мистецтв України, викладач, диригент.

Навчався у  Рівненському музичному училищі по класу акордеона та диригування Г.Глотка (1992-1996р.р.); Львівській державній музичній академії ім. М.В.Лисенка  на кафедрі  оперно-симфонічного диригування у класі ст.викл. Дашака Б. (1997-2002р.р.).

З 2002 р. – викладач кафедри народних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2014 року - старший викладач кафедри народних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

Засновник та диригент симфонічного оркестру «BREVIS».

Турко (Яницька) Наталія Євгеніївна (28.10.1961р., с. Топча Корецького р-ну Рівненської обл.) – доцент, викладач по класу бандури, виконавець, диригент.

Навчалася у Корецькій  ДМШ по класу бандури Кондіровського Й.С. (1971-1976р.р.); Львівському музичному училищі ім. С.Людкевича (1976-1980 рр.); Львівській музичній академії імені М.Лисенка (клас проф. Посікіри Л.К.), де отримала кваліфікацію викладач, виконавець, керівник оркестру народних інструментів (1980-1985 р.р.). 

 З 1985 р. –  працювала солісткою  Рівненської обласної філармонії; з 1997 р. – по сумісництву викладач по класу бандури кафедри народних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. Наталія Євгенівна є автором навчального посібника “Пісні сучасних українських композиторів у перекладі для бандури”; керівник народного тріо бандуристок “Любисток” Рівненського МБК.

Турчин Георгій Петрович (20.07.1952р. – Коростень   Житомирської обл.) – викладач по класу баяна, диригент, методист. Відмінник освіти України (2002 р.).

Навчався у Коростенській ДМШ Житомирської обл.  по класу баяна Казимиренка М.Г. (1961-1967 р.р.); Житомирському музичному училищі ім. В.С. Косенка по  класу баяна Савицького Л.О., диригування – Воєводіна Ю.В. (1967-1971р.р.,); Львівській державній консерваторії ім. М.В. Лисенка по класу баяна проф. Онуфрієнка А.В., диригування проф. Вимера І.І.), кваліфікація: викладач баяна, диригент оркестру народних інструментів, концертний виконавець (1971-1976р.р.).

З 1976 р. працював викладачем кафедри народних інструментів Рівненського культурно – освітнього факультету Київського державного інституту культури ім. О.Є.Корнійчука, з 1978 р. – Рівненського державного інституту культури.  З 1998 р. – старший викладач Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

Підготовив значну плеяду диригентів оркестру народних інструментів, виконавців - баяністів  та музикантів – педагогів, які плідно працюють у різних навчальних закладах країни . Серед студентів: М.Васильків (старший спеціаліст культурно – організаційного відділу Хмельницького міськвиконкому), Н.Басюк (старший викладач Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка); викладачі училищ культури і мистецтв: С. Лотоцька (м.Калуш), М. Поцко (м.Ужгород), О.Прокопчук (м.Житомир), О.Давидова (м.Дніпропетровськ); директори, завідувачі відділами народних інструментів, викладачі ДМШ. Як учасник квартету баяністів викладачів кафедри (О.Степанов, Г.Турчин, М.Орчинський, В.Шиманський), брав активну участь в культурно-мистецькому житті міста і області. Квартетом баяністів було записано фондові записи концертного репертуару на Рівненському обласному радіо.

Творчий доробок Г.П.Турчина складають перекладення музичних творів для квартету баяністів, 10 сольних афішних концертів – звітів студентів класу, упорядкування репертуарних збірок, програми навчальних дисциплін, тези наукових доповідей, методичні рекомендації, розробки, статті в галузі інструментознавства, диригування, методики роботи з оркестром, які спрямовані на вдосконалення професійної підготовки студентів.

Автор та співавтор навчально-методичних посібників: “Читання оркестрових партитур“, “Хрестоматія з диригування”, “Українське народне інструментознавство”, ряду інструментувань музичних творів для оркестру народних інструментів, окремі з яких опубліковані у республіканському видавництві “Музична Україна”.

Викладає навчальні курси: “Спеціальний інструмент (баян, акордеон)”, “Диригування”, “Інструментознавство”, “Методика роботи з оркестром”, “Диригентсько-виконавський аналіз ”, “Читання оркестрових партитур”.

Відзначений дипломом Лауреата вузівської премії ім. М.Смотрицького (1994), багатьма подяками, грамотами деканату факультету музичного мистецтва і ректорату РДІК та РДГУ.

Трофимчук Олег Ігорович (19.11.1960 р.,  с.Здовбиця Здолбунівського р-ну Рівненської обл.) – викладач,  диригент, композитор, аранжувальник. Навчався у Здовбицькій ДМШ по класу баяна (1972-1977р.);  Рівненському державному інституті культури на кафедрі народних інструментів по класу баяна доц. Жевченка Л.В., диригування – доц. Гериновича О.О. (1977-1981р.р.).

З 1986 р. – викладач, старший викладач, доцент кафедри народних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

Організатор та керівник дитячого зразкового оркестру народних інструментів “Самоцвіт” (с.Здовбиця – з 1985 р.) та диригент Українського народного оркестру РДГУ (з 1998). Очолювані ним оркестри виступали в різних містах України та за кордоном. Оркестр РДГУ став   лауреатом Міжнародного конкурсу в Італії (2007).

Захистив кандидатську дисертацію “Темброва еволюція в українській народно-оркестровій музиці” за спеціальністю “Музичне мистецтво” у Національній музичній академії ім. П.І.Чайковського (2005р.р.).

Трофимчук О.І. –  автор багатьох оригінальних творів та аранжувань як у камерно-інструментальній, так і в оркестровій музиці, які неодноразово виконувались в Україні та за кордоном.  Твори записані на Рівненському обласному, республіканському радіо і телебаченні. Серед них: музична драма “Волинська легенда” – за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”, для солістів-вокалістів, читця, сопілки, скрипки, віолончелі, бандури та комп’ютера; “Музика для троїстих”, сюїта для скрипки, сопілки та цимбалів; “Паремія” для кларнета, скрипки, віолончелі та фортепіано; твори для оркестру народних інструментів, мюзикл “А Рим палав коханням” для солістів та естрадно-симфонічного оркестру на основі аранжування популярних італійських пісень 80-х років ХХ ст.; транскрипції класичної музики та творів сучасних композиторів, тощо.

Автор наукових статей, репертуарних навчально-методичних посібників, редактор науково-методичного видання кафедри “Народно-інструментальне мистецтво”.

Back to top