Кандидат технічних наук. Доцент

У 1986 році закінчив механічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства (УІІВГ) і отримав диплом інженера-механіка з відзнакою.

З 1986 по 1989 р. працював інженером-конструктором на заводі «Рівнесільмаш».

У вересні 1989 року обраний на посаду асистента кафедри «Ремонт машин і технологія металів» УІІВГ.

З 1991 по1994 р.р. навчався в аспірантурі Московського автомобільно-дорожного інституту (технічного університету) (МАДІ (ТУ)) на кафедрі «Автомобільні двигуни та теплотехніка».

З 1995 по 1996 р. – інженер проблемної лабораторії транспортних двигунів МАДІ (ТУ). Отримав «грант» для проведення наукової роботи над проектом «Екологічний двигун 2000-го року».

У листопаді 1995 року захистив дисертацію в МАДІ (ТУ) на тему «Розробка методу розрахунку та вдосконалення паливних систем дизелів з електронним керуванням і гідропривідними насос-форсунками».

У вересні на умовах строкового трудового договору зарахований на посаду асистента кафедри «Автомобілі, автомобільне господарство і технологія металів» Рівненського державного технічного університету (РДТУ).

У березні 1999 року переведений на посаду старшого викладача РДТУ. Читав лекції з дисциплін «Теорія двигунів внутрішнього згоряння » та «Спеціалізований рухомий склад».

У вересні 2002 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти України було присвоєно вчене звання доцента.

У 2003 році навчався у Львівському науково-дослідному інституті судової експертизи (очно-заочна форма). У липні 2004 року рішенням Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства Юстиції України присвоєна кваліфікація судового експерта з правом проведення авто- товарознавчих експертиз.

У вересні 2004 року на умовах контракту зарахований у Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету на посаду доцента кафедри товарознавства та експертизи. Читав лекції з дисциплін «Експертиза паливо-мастильних матеріалів і транспортних засобів особистого користування» та «Сертифікація товарів і послуг».

З 2006 по 2010 р.р. член Союзу експертів України.

По закінченні терміну дії контракту (червень 2012 р.) на умовах строкового трудового договору був зарахований в серпні 2012 р. на посаду доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету. Читає лекції з наступних дисциплін: «Теплотехніка і гідравліка», «Робочі та енергетичні машини», «Гідравліка та системи водопостачання», «Основи охорони праці». Автор близько 30 наукових статей та методичних розробок.

Посада: старший лаборант кафедри філософії

Контакти

Адреса Рівне, вул. Пластова 31, корпус  №5, каб.218

Телефон:  0955256033

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сілкова Ельвіра Орестівна - старший викладач кафедри математики з методикою викладання.

Навчалася і закінчила Рівненський педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського. Працювала в школі вчителем початкових класів. З 2000 року працює на кафедрі математики з методикою викладання в РДГУ.

Викладає методику навчання математики на педагогічному факультеті денної та заочної форми навчання.

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2001 році з відзнакою закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Трудове навчання та фізика» (диплом РВ №17036996).

1999-2000 рік працював вчителем фізики та астрономії у ЗОШ №9 м.Рівне.

З 2001 року працював старшим викладачем кафедри загальнотехнічних дисциплін і технологій Рівненського державного гуманітарного університету (викладав дисципліни «Технічна механіка», «Машинознавство», «Деталі машин», «Теплотехніка»).

2001-2003 рік за сумісництвом працював вчителем фізики, астрономії та основ безпеки життєдіяльності у Котівській загальноосвітній школі І-ІІІст. Рівненського району.

2004-2007 рік навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (кафедра трудового навчання та креслення).

З 2008 року є членом лабораторії на громадських засадах «Сучасний урок» РДГУ.

2009 рік – захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування художньо-конструкторських знань та умінь учнів старших класів у процесі трудової підготовки» зі спеціальності 13.00.02 «теорія і методика трудового навчання» (науковий керівник – проф. Н.Т.Тверезовська) (Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка).

У 2009 році рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 16 грудня 2009 року (протокол №58-06/6) присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «теорія і методика трудового навчання» (диплом ДК №056534).

З 2009 року викладає технічну механіку, опір матеріалів, основи техніки та технологій, безпеку життєдіяльності, основи охорони праці, охорону праці в галузі, цивільний захист на кафедрі загальнотехнічних дисциплін та технологій.

У 2010 році пройшов навчання для викладачів за програмою з охорони праці вищих навчальних закладів та навчальних центрів і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду України (м. Київ).

З 2010 року є членом Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти, а з грудня 2012 року – секретарем Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти Рівненського державного гуманітарного університету.

2011 рік – отримав вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін і технологій (протокол №2/02-D).

2011 рік – за сумлінну працю, вагомі досягнення у навчальній. Науковій і виховній роботі, активну громадську діяльність та з нагоди Дня працівника освіти нагороджений грамотою (27 вересня 2011р. №0490).

У 2013 році пройшов курси із надання першої невідкладної допомоги при Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (м.Рівне).

У 2013 навчальному році пройшов місячне стажування у Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету на кафедрі економіки та маркетингу.

2015-2018 роки – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове навчання» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

У 2016-2017 навчальному році пройшов 6-місячне стажування (підвищення кваліфікації) у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування зі спеціальностей «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист»  (м. Рівне) (свідоцтво 12СПВ 160326).

2017-2020 р. – керівник науково-дослідницьких учнівських робіт Малої академії наук, де учні на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт здобули: 2018р. – ІІІ місце, 2019р. – ІІ місце, 2020р. – ІІІ місце.

Автор понад 50 наукових та методичних публікацій, учасник конференцій різних рівнів.

Коло наукових інтересів: теорія конструктивного інтелекту; психологія особистісних конструктів; креативний потенціал особистості; предметно-перетворювальна діяльністю на засадах краси та культуродоцільності.

Коваль Володимир Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики з методикою викладання.

Закінчив у 1981 році Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського за спеціальністю математика. У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – методика викладання математики. В 2006 р. присвоєно вчене звання доцента, з 1987 р. займає посаду доцента на кафедри математики з методикою викладання.

Викладає курси: «Методика розв’язування задач на доведення», «Історія математики», «Методика навчання математики в старшій школі», «ШКМ з ПРМЗ».

Back to top