Сілкова Ельвіра Орестівна - старший викладач кафедри математики з методикою викладання.

Навчалася і закінчила Рівненський педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського. Працювала в школі вчителем початкових класів. З 2000 року працює на кафедрі математики з методикою викладання в РДГУ.

Викладає методику навчання математики на педагогічному факультеті денної та заочної форми навчання.

Коваль Володимир Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики з методикою викладання.

Закінчив у 1981 році Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського за спеціальністю математика. У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – методика викладання математики. В 2006 р. присвоєно вчене звання доцента, з 1987 р. займає посаду доцента на кафедри математики з методикою викладання.

Викладає курси: «Методика розв’язування задач на доведення», «Історія математики», «Методика навчання математики в старшій школі», «ШКМ з ПРМЗ».

Кирилецька Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики з МВ. Закінчила Слов'янський державний педагогічний інститут в 1979 р. за спеціальністю математика і фізика.

З 1985 р.- 1988 р. навчалась в аспірантурі науково-дослідного інституту педагогіки в м. Києві. В 1988 р. захистила дисертацію по темі «Формування узагальнених вмінь розв'язувати геометричні задачі у учнів 7-9 класів».

З вересня 1989 р. працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на кафедрі математики з МВ.

Під її керівництвом захищена дисертація на здобуття звання кандидата педагогічних наук з теорії та методики навчання математики Сяською Н. А.

За останні п'ять років опубліковано близько 60 статей, методичних посібників та тез доповідей наукових конференцій.

Викладає курси: «Теоретико-методичні основи викладання елементарної математики» та «Теоретико-методичні основи викладання математики у вищій школі» для студентів-магістрів, «Додаткові розділи викладання математики» і «Викладання математики в с/к » для студентів спеціалістів 5 курсу.

Приймак Ольга Петрівна - випускниця фізико-математичного факультету Ровенського державного педагогічного інституту ім. Д.З. Мануїльського. Після трьох років роботи вчителем математики почала працювати асистентом на кафедрі математики РДПІ, пізніш на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедр природничих і математичних дисциплін початкового навчання математики з методикою викладання РДПІ (РДГУ).

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук. Напрям наукової діяльності – формування загально навчальних умінь та навичок учнів початкових класів на уроках математики. Має понад 50 наукових праць та навчально-методичних посібників для студентів.

Сяська Наталія Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики з методикою викладання.

У 1994 році закінчила факультет математики та інформатики Рівненського державного педагогічного інституту та отримала кваліфікацію вчителя математики, інформатики та ОТ. З 1993 по 1994 рік працювала вчителем математики та креслення Рівненської зош №12. З 1994 по 2003 рік працювала вчителем математики Рівненської державної міської гімназії №1.

У 2003 році закінчила аспірантуру при РДГУ за спеціальністю «Теорія і методика навчання математики» і у 2005 році захистила кандидатську дисертацію. З 2003 року працює на кафедрі математики з методикою викладання. У 2011 році отримала вчене звання доцента З 2006 року працює заступником декана з навчальної роботи педагогічного факультету. Коло наукових інтересів – застосування новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі.

Back to top