Баліка Людмила Миколаївна

Вчене звання: доцент.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання.

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0042-7744

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219293832

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=YEwfvL8AAAAJ&hl=uk&oi=a

Web of Science(WoS) https://app.webofknowledge.com/author/record/19122559

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія та сучасний стан освіти і виховання; гендерні студії.

Біографія:

Народилася у м. Рівне. У 1998 році закінчила загальноосвітню школу № 19  м. Рівне.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2003 р., вчитель початкових класів, вчитель образотворчого мистецтва у початкових класах.

Стаж роботи: 7 років

Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 2003 р. старшим лаборантом кафедри теорії і методики виховання РДГУ, наукову діяльність – у 2012 р. – викладачем Рівненського державного гуманітарного університету за сумісництвом. З 2018 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого викладача, доцента кафедри теорії і методики виховання.

Дисертаційне дослідження:

Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962-1991 рр.). (2017 р.)

Наукові та професійні досягнення:

Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (категорія Б), (Індекс Copernicus).

Учасниця міжнародного проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»), (лист МОН від 10.09.2019 №1/9-573).

Співкерівник Гендерного центру «Ми різні – ми рівні».

Експерт з оцінювання учасників професійних компетентностей учасників сертифікації (наказ Державної служби якості освіти від 01.04.2019 № 01-11/17 «Про затвердження загального списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації»).

Науковий співробітник регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (з 2018 року і дотепер)

Участь у держбюджетних темах:

Молодший науковий співробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268), фундаментальна (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Теорія і методика виховання.

Технологія та організація наукових досліджень в освіті.

Гендерний підхід в освіті і вихованні.

Актуальні проблеми освіти й педагогічної науки.

Актуальні проблеми у галузі освіти й виховання.

Автор майже 40 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Зорочкіна Т., Вовкочин Л., Баліка Л. Зміст професійної підготовки вчителів початкової школи у закладах вищої освіти України. Наука і освіта. 2018. №2. 167-173. Web of Science Core Collection
 2. Oksana B. Petrenko, Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The specificity of preparing students at pedagogical universities for educational activity in the digital epoch Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, 8, 460-471. Scopus.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Баліка Л. М. Інновації у діяльності шкільних бібліотек: прикладні аспекти / Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Баліка Л. М., Бісовецька Л. А., Бричок С. Б., Гриневич М. Н., Гринькова Н. М., Грицюк Н. Й., Карпенчук С. Г., Климчук В. В., Кособуцька Г. П., Опанасюк В. В., Павелків О. М., Павелків Р. В., Петренко О. Б., Петренко С. В., Примак О. М., Пустовіт Г. П., Рабешко О. М., Сойчук Р. Л., Стельмашук Ж. Г., Ціпан Т. Т.; за наук. ред. О. Б. Петренко. Рівне: О. Зень, 2017. 365 с. С. 206-229.
 2. Баліка Л. М. Використання інформаційних технологій у роботі бібліотеки закладу вищої освіти Conference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018; ISBN 978-80-89654-48-2; PP. 305-311.
 3. Balika L., Petrenko О., Pustovit Н. The use of innovative technologies in the process of training of doctor of philosophy (PhD) in the specialty “011 Education Sciences” (Використання інноваційних технологій у підготовці доктора філософії (PhD) зі спеціальності «011 Науки про освіту») // Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83- 946765-5-1; pp. 495, illus., tabs., bibls, р. 216–226.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Баліка Л. М. Роль шкільних бібліотек Рівненщини з відродження національного виховання у 90-х роках ХХ ст. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 14 (57). С. 254–262.
 2. Баліка Л. М. Бібліопедагогіка як наука про вивчення читацьких інтересів. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 3. С. 190–
 3. Баліка Л. М. Шкільна бібліотека та інформаційно-комунікаційні технології. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 4. С. 305–
 4. Балика Л. Н. В. А. Сухомлинский о роли школьной библиотеки в формировании здорового образа жизни ребенка: актуализация опыта [Электронный ресурс]. Образоват. науки и психология : груз. электрон. науч. журн. 2016. № 5 (52). С. 36–40. URL: http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2853.pdf. – Назв. с экрана.
 5. Баліка Л. М. Використання інформаційних технологій у роботі шкільної бібліотеки. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 5. С. 233–
 6. Баліка Л. М. Педагогічні основи роботи шкільних бібліотек щодо розвитку в учнів інтересу до читання. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 6. С. 225–
 7. Баліка Л. М. Актуалізація поглядів видатних українських педагогів щодо ролі книги та читання у вихованні особистості. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 7. С. 53-60. Copernicus
 8. Баліка Л. М. Специфіка функціонування шкільних бібліотек в Україні (1962–1991 рр.). Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. Херсон : [б. в.], 2016. С. 7–11. Copernicus
 9. Баліка Л. М. Роль шкільної бібліотеки у формуванні інтересу до читання у творчій спадщині В. О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 8. С. 117-126. Copernicus
 10. Баліка Л. Творче використання ідей дитиноцентризму Януша Корчака в сучасній системі освіти України. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 9. С. 90-101. Copernicus
 11. Баліка Л., Шелюк Г. Читання як важливий засіб соціалізації дитини: актуалізація поглядів В. О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Р. Л. Сойчук, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 10. С. 137-142. Copernicus
 12. Баліка Л. Специфіка діяльності кабінету вивчення книги і читача в українському науковому інституті книгознавства (1926–1936). Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 11. Том 1. С. 68-75. Copernicus
 13. Баліка Л., Ярута Н. Формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: з досвіду роботи. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 12. Рівне : РДГУ, 2020. С.75-84. Copernicus
 14. Петренко О., Баліка Л., Бричок С. Просвітницька діяльність інституту дитячого читання щодо розвитку педагогічних ідей про дитячу літературу й дитячих письменників (1920–1933 рр.). Гірська школа українських Карпат. № 22 (2020). С.67-72. Copernicus

Авторські свідоцтва:

 1. № 79504. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (01.06.2018).

Підвищення кваліфікації

 1. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти Тема: «Інноваційні технології викладання дисциплін виховного циклу в сучасному освітньому просторі». Сертифікат про стажування ПС 02139765/3-19 від 16.12.2019 р.
 2. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave – School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava) (скорочено до «VŠEMVS») (Словацька Республіка). Тема «Наукова діяльність, організація навчального процесу та методика викладання в європейських вищих навчальних закладах» (з 27.08.2018 р. по 29.10.2018 р.) Сертифікат про стажування № 111-C від 29.10.2018 р.
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle». Сертифікат ES №2386\2020, від 16.11.2020 р. м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин).
 4. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи Google meet, Google Сlassroom». Сертифікат ES №3313\2020, від 21.12.2020 р. м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин).
 5. Навчання на онлайн-платформі за підтримки Міністерства освіти і науки України:
 • «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 2 вересня 2018 року).
 • Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами». Сертифікат 14.04.2019. 30 годин.
 • Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні». Сертифікат 14.04.2019. 32 години.
 • Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». Сертифікат 07.05.2019. 80 годин.
 • Онлайн-курс «Академічна доброчесність». Сертифікат 13.10.2019. 4 години.
 • Онлайн-курс «Ключові уміння 21-го століття» студії онлайн-освіти EdEra. Сертифікат 31.05. 2020. 5 годин.
 • Онлайн-курс Prometeus «Наукова комунікація в цифрову епоху» (90 год., сертифікат 06.2020).
 • Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формат навчання». (30 год., сертифікат 19.10.2020).
 • Онлайн-курс Prometeus «Жінки та чоловіки: гендер для всіх». (60 год., сертифікат 18.03.2021).

         Проректор з наукової роботи, професор кафедри менеджменту, Відмінник освіти України, Академік академії економічних наук України, Голова Рівненських обласних організацій ВГО “Українська Асоціація Маркетингу”, ВГО “Українська Асоціація Логістики” та ВГО «Всеукраїнська спілка вчених-економістів».

            Базова освіта: Український інститут інженерів водного господарства, 1984 р. (Економіка і організація водного господарства, інженер-економіст).

            Науковий ступінь:

 • кандидат економічних наук, 1997 р. (спеціальність 08.02.02 – економіка технологічних змін і інноваційних процесів, тема дисертації «Економічне обґрунтування технологічних інновацій в системі відтворення основних засобів»)
 • доктор економічних наук, 2018 р. (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Інформаційна підтримка прийняття маркетингових рішень промисловим підприємством в умовах невизначеності»).

            Вчене звання: доцент кафедри економіки та маркетингу, 2001 р.

         Наукові профілі:

            Google Scholar Citations

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ClI4oZQAAAAJ&hl=ru

            Scopus: https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=c83c10e2052a85ede1a222e76dd85d1a&sot=al&sdt=al&sl=38&s=AUTHLASTNAME%28Deineha%29+AND+AUTHFIRST%28O%29&st1=Deineha&st2=O&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=e1915effa6b94148baf93bd6431eb2e2.

            ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4642-9748

         Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

            Основні дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємств»,  «Контролінг», «Логістика», «Логістичний менеджмент», «Основи наукових досліджень», «Вступ до системного аналізу», «Методологія та методи наукових досліджень».

         Автор понад 100 наукових, навчально-методичних праць з питань економіки, маркетингу та менеджменту, основними з яких є:

 1. Deineha O., Robul Yu.,  Prokopenko M., Novikova N., Lukianykhina O., Baistriuchenko N. Cyber sales as the latest tool for optimizing an enterprise strategy. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020. рр. 5264-5268. / Scopus.
 2. Deineha O., Omelchuk O., Koltun V., Popov M., Korchynska O., Trusii O. Reforming management activities to improve the efficiency and effectiveness of public administration. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH. VOLUME 9, ISSUE 03, MARCH 2020. рр. 950-956. / Scopus.
 3. Дейнега О. В. Маркетингова концепція формування продукто-орієнтованого інформаційного забезпечення підприємств : монографія. Рівне: вид. О. Зень, 2017. 291 с.
 4. Дейнега О. В. Вплив нематеріальних компонентів товару на підвищення рівня його комерціалізації. Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем: монографія / за ред. М.Х. Шершуна. Рівне: Волин. обереги, 2015. С. 14-19.
 5. Дейнега О. В., Волошин В. С., Шелюк Л. О. Інформація як стратегічний інструмент розвитку підприємств. Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем: монографія / за ред. М.Х. Шершуна. Рівне: Волин. обереги, 2015. С. 128-132.
 6. Дейнега О. В., Вершинська О. Б. Аксіологічні основи розвитку системи мотивування. Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем: монографія / за ред. М.Х. Шершуна. Рівне: Волин. обереги, 2015. С. 132-137.
 7. Волошин В. С., Дейнега О. В. Маркетингові інформаційні системи як засіб автоматизації прогнозування на ринку послуг сільського зеленого та екологічного туризму в Україні. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: монографія / за ред. Шершуна М.Х. Рівне: вид. О. Зень,, 2016. С. 195-201.
 8. Дейнега О. В., Дейнега І. О. Економіка підприємств: навч. посіб. 2-е вид. Рівне: вид. О. Зень, 2020. 171 с. (рекомендовано МОН України).
 9. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: навч. посіб. /
  Дейнега О. В., Машта Н. О., Бенчук Н. О. та ін. Рівне, РДГУ, 2015. 388 с. (затверджено МОН України).
 10. Крикавський Є., Дейнега І., Дейнега О., Лорві І. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014. 380 с. (рекомендовано МОН України).
 11. Маркетингова інформація: підручник / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега та ін. всього 6 осіб. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014. 416 с. (затверджено МОН України).
 12. Дейнега О., Крикавський Є., Дейнега І., Гладунов О., Микитин Т. Маркетинг: навч. пос. 2-ге вид. Рівне: «Волинські обереги», 2013. 336 с. (затверджено МОН України).
 13. Дейнега О., Крикавський Є., Дейнега І., Патора Р. Маркетингова товарна політика: підруч. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. 360 с. (затверджено МОН, М та С України).

Доктор технічних наук, професор кафедр загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки, інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету. Викладач дисциплін: технічна механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, теоретична механіка, механіка суцільних середовищ, математичне моделювання плоских контактних задач, рівняння математичної фізики.

Фахова освіта – Львівський державний університет за спеціальністю “Механіка” (1969 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Концентрация напряжений в оболочках с конечной жесткостью на сдвиг” за спеціальністю 01.023 – теорія пружності і пластичності (1972 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук “Контактное взаимодействие анизотропных оболочек и пластин с тонкими упругими ребрами” за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (1991 р.).

А. О. Сяський – автор понад 150 наукових праць: монографія, 6 навчальних та 4 навчально-методичних посібників, 125 статтей, 30 матеріалів і тез наукових конференцій.

Проблематика наукової школи Сяського А.О.:

 • мішані контактні задачі для масивних і тонкостінних циліндричних тіл з гладкими та ребристими поверхнями;
 • часткове підсилення контурів криволінійних отворів в ізотропних та анізотропних пластинках тонкими пружними ребрами змінної жорсткості;
 • розробка інженерних методик розрахунку напружено-деформованого стану кусково-однорідних пластин з криволінійними міжфазними розрізами, береги яких контактують за дії згинальних навантажень.

Вектор наукового пошуку: побудова математичних моделей мішаних контактних задач у вигляді систем сингулярних інтегрально-диференціальних рівнянь з ядрами Гільберта і логарифмічними ядрами; встановлення структури контактних зусиль на кінцях ділянки контактування; розробка числово-аналітичних методів розв’язування цих систем та дослідження напружено-деформованого стану на ділянці контакту пружних тіл.

 Підготував 7 кандидатів наук: Комбель С. М. Батишкіна Ю. В. Шевцова Н. В. Трохимчук О. Я. Шинкарчук Н. В. Кот В. В. Музичук К. П., Демчик С.П. (наукове консультування).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в Луцькому національному технічному університеті, член редакційної колегії наукового видання “Нова педагогічна думка” (м. Рівне).

Державні та відомчі нагороди. Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (2001 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.), Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2009 р.), Почесна грамота комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2009 р.), Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2015 р.), грамоти Рівненського державного гуманітарного університету.

 

 

 

Освіта: У  2003 р.  закінчила Рівненський державний гуманітарний  університет, за спеціальністю «Педагогіка та   методика середньої освіти», здобула кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти».

У 2005 р. закінчила Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація "Менеджер - економіст".

У 2020 р. закінчила аспірантуру Державного університету «Житомирська політехніка».

2020 р. -  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. Тема дисертації – «Бухгалтерський облік та аналіз дисконтованої довгострокової дебіторської заборгованості».

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни: Основи маркетингу, Облік і аудит управлінської діяльності, Електронна комерція, Інноваційний та стратегічний менеджмент, Публічне управління бюджетною системою України

Основні наукові праці за 5 р. :

 1. Oliinyk О., Ksendzuk V., Tralo І. Formation of debt discount rate: accounting aspect. Współpraca Europejska. Podejście Naukowe & Zastosowane Technologie, 2020, Volum 2(46). pp. 7-17 (індексується в базах: DOAJ, ERIH PLUS, National Library of Poland, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus, Citefactor, Google Scholar (GS), EuroPub, ROAD) (заг. обсяг 0,78 друк. арк.).
 2. Ксендзук В.В., Трало І.М. Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю в бухгалтерському обліку. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 2019, № 2. С. 468-476 (індексується в базах: Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Academic Resource Index) (заг. обсяг 0,46 друк. арк.).
 3. Tralo I.M. Discounting in Accounting as a Tool for Cash Flows Management of the Enterprise. Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 2019, № 3 (9). С. 136-142. URL: https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No3/150.pdf. (індексується в базах: Index Copernicus, Google Scholar) (заг. обсяг 0,85 друк. арк.).
 4. Трало І.М. Окремі питання нормативно-правового регулювання довгострокової заборгованості підприємств. Міжнародний збірник наукових праць Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2019, Випуск 3 (44). С. 97-102 (індексується в базах: Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ, WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical Directory, RePec) (заг. обсяг 0,76 друк. арк.).
 5. Трало І.М. Дисконтування дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємства. Економіка, управління та адміністрування, 2020, №1(91). С. 154-159 (індексується в базах: Index Copernicus, DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory; WorldCat; BASE; Google Scholar, ResearchBib) (заг. обсяг 0,44 друк. арк.).

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету.

Освіта: Ровенське медичне училище (1989 р., сестринська справа), Рівненський державний інститут культури (1995 р., культурологія. Педагогіка української народної творчості. Народне виконавство), Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (2012 р., педагог-валеолог), Рівненський державний гуманітарний університет (2012 р., психологія).  

Аспірантка РДГУ при кафедрі педагогіки (2001/2005 рр.). Тема дисертаційного дослідження «Формування системи валеологічних знань учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я». Кандидат педагогічних наук (2012 р.) за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), доцент кафедри ЗТД, Т та ЦБ (2014 р.).

На кафедрі ЗТД, Т та ЦБ викладає дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Безпека життєдіяльності (Основи охорони праці). На кафедрі біології та медичної фізіології викладає дисципліни «Вікова фізіологія і валеологія», «Фізіологія рухової активності», «Медико-біологічні, психологічні та валеологічні аспекти планування сім’ї».

Має відзнаку (ІІІ місце згідно конкурсу за навчально-методичний посібник для вчителів та учнів «Валеологія. Розробки уроків для 5-7 класів») за пропаганду культури здоров’я і здорового способу життя, практичну реалізацію науково-методичного забезпечення валеологічної освіти та виховання в Україні від Представництва ООН в Україні, ЮНЕЙДС, Науково-методичного центру превентивного виховання АПН України (1999 р.). Посібник має гриф МОН України від 07.04.00 р.

З 2003 р. автор моделі «Школа сприяння здоров’я» ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Рівного (почесна грамота Рівненського міського виконавчого комітету управління освіти за вагомий внесок у пропаганду здорового способу життя серед учнівської молоді та створення моделі «Школи здоров’я», 2004 р.)

Член обласної науково-методичної ради з  безпеки життєдіяльності, основ медичних знань та цивільного захисту (м. Рівне, з 2002 р.), Всеукраїнського громадського руху «Твереза Україна» (м. Рівне, з 2009 р.), Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація валеологів» (м. Харків, з 20012 р.). Науковий керівник гуртка «Валеологія» Рівненської МАН учнівської молоді Рівненської обласної ради (з 2012 р.) та гуртка «Молоді науковці» РДГУ (з 2005 р.). Автор сайту «sites.google.com/site/kabinetbzd» (кабінет «БЖД»).

Має диплом і статуетку лауреата всеукраїнського конкурсу «Краща робота з безпеки життєдіяльності та основ здоров’я» (м. Київ, 2006 р.) від Академії безпеки та основ здоров’я.

 Неодноразово нагороджувалася грамотами спілки фахівців із безпеки життєдіяльності людини (Харків, Одеса), ректорату національного університету водного господарства та природокористування (Рівне), Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, державної служби України з надзвичайних ситуацій, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, почесними грамотами ректорату РДГУ, голови облдержадміністрації м. Рівного та подякою Міністерства освіти і науки України за високий рівень підготовки переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у секції «Валеологія»; високу професійну майстерність у підготовці призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «БЖД», Міжнародної студентської олімпіади «Безпека людини та екологія мови», студентів-переможців до І-го Всеукраїнського методичного семінару-тренінгу з БЖД «Єдина країна. Єдиная страна»; досягнуті успіхи у керівництві науковою роботою студентів (підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з охорони праці, біології); активну участь у підготовці й проведенні практичної частини олімпіади; багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. 

Back to top