Панасюк Віктор Миколайович

старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики, член ВГО «Всеукраїнська арт-терапевтична асоціація» та ГС «Національна психологічна асоціація України»

 

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, 2016 р., психолог, викладач психології,

Рівненський державний гуманітарний університет, здобувач ОС «доктор філософії» за ОНП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія

Викладає навчальні дисципліни:

Психологія

Загальна психологія

Політична психологія

Теоретико-методологічні проблеми психології

Доцент кафедри економіки та управління бізнесом.

Базова освіта: Українська державна академія водного господарства, 1998 р. (Економіка підприємства, економіст).

Науковий ступінь:

 • кандидат економічних наук, 2015 р. (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Маркетингова діяльність підприємств на ринку картоплі».

Наукові профілі:

 • Google Scholar Citations: https://cutt.ly/NI86o9e
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3658-8075

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємств»,  «Маркетинг», «Інтелектуальна власність».

Автор понад 30  наукових, навчально-методичних праць з питань економіки, маркетингу та менеджменту, основними з яких є:

 1. Дейнега І.О., Якубовська Н.В. Оцінювання потенціалу розвитку маркетингових інструментів у діяльності виробників картоплі. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». Т. 25. Вип. 6(85). 2020. С. 124-130.
 2. Якубовська Н.В. Огляд актуальних тенденцій щодо освітніх запитів в агросфері. Інтелект ХХІ. 2019. № 1. С. 116 - 120.
 3. Дейнега І. О., Якубовська Н. В. Маркетингове обгрунтування доцільності диференційованого підходу до категорії «продукт» у скотарстві. Аграрна наука Західного Полісся. № 2. 2017. С. 60-65.
 4. Лук’яник М.М., Якубовська Н.В. Перспективи активізації інвестиційної діяльності в сільському господарстві Рівненської області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №18. URL: http://global-national.in.ua/issue-18-2017.
 5. Якубовська Н.В., Лук’яник М.М. Розвиток інструментів маркетингу на ринку продукції скотарства регіону. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 14. Ч. 2. 2017. С. 190-194.
 6. Дейнега І. О., Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Оцінювання інформаційного потенціалу наукомісткого продукту в аграрній сфері. Електронне наукове видання «Економіка та суспільство». 2017. № 11. С. 349-356. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/57.pdf.
 7. Якубовська Н.В., Антончук А. В. Структурування підходів до сутності поняття «агромаркетинг» в сучасних умовах господарювання. Аграрна наука Західного Полісся. № 2. 2017. С. 109-111.
 8. Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Економіка знань як базова парадигма розвитку аграрного сектору економіки. Аграрна наука та освіта Поділля. № 2. 2017. С. 149-151.
 9. Дейнега І. О., Якубовська Н. В., Сиротинський О. А. Обгрунтування перспектив розвитку регіонального ринку картоплі. Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем: монографія/ за ред. М. Х. Шершуна. Рівне: Волинські обереги, 2015. С. 49-59.
 10. Якубовська Н., Федишина Е. Маркетинг як економічний фактор інтегрування учасників агропромислового комплексу України. Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць. Рівне: РІС КСУ. 2015. С. 30-33.
 11. Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Регіональні особливості формування попиту на картоплю. Збірник наукових праць ЛНТУ. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Т. 1. № 10 (37). 2013. С. 182-188.
 12. Якубовська Н. В. Оцінювання стану ринку насіння картоплі та його маркетингового потенціалу. Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2012. С. 311-316.
 13. Якубовська Н. В. Розвиток агромаркетингу як базової концепції ринкової діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. № 3. 2011. С. 180-183.

Третьякова Катерина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології Рівненського державного гуманітарного університету. Випускниця факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка відділення класичної філології. З 2003 по даний час – викладач філологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету. У 2010 році захистила дисертацію на тему: «Етимологічні та структурно-семантичні омоніми» (на матеріалі латинських іменників) за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови, oкремі індоєвропейські мови; у 2013 році  отримала вчене звання доцента кафедри методики викладання іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету. Авторка десятків праць з лексикології латинської мови, методики навчання та викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. Експертка з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Коло наукових інтересів: лексикологічні проблеми латинської мови у порівняльному, перекладацькому та семіотико-когнітивному аспектах. Контрастивне дослідження латинської, англійської та української мов.

Станіславчук Наталія Іванівна – викладач кафедри романо-германської філології. В 2011 р. закінчила факультет іноземної філології з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури. В 2018 р. вступила до аспірантури Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Тема дисертаційного дослідження «Формування етичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у позааудиторній діяльності». Науковий керівник – Безкоровайна Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації, теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури Рівненського державного гуманітарного університету. Станіславчук Н.І. є автором статей надрукованих у провідних українських та закордонних наукових виданнях.

Коло наукових інтересів: розвиток етичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, позааудиторна робота, іноземні мови.

Вчене звання: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання.

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5435-569X

Google

Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=rvoMfdEAAAAJ&hl=uk

Web of Science(WoS) https://app.webofknowledge.com/author/record/41228763

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти та виховання, педагогіка, педагогіка комунікації, профорієнтація та розвиток кар’єри.

Біографія:

Народилася у м. Рівне Рівненської області. У 1999 році закінчила з медаллю середню школу № 22  м. Рівне Рівненської області.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2004 р., початкове навчання, вчитель початкових класів, вчитель мови (англійської) у початкових класах; 2005 р., магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання у вищих навчальних закладах.

Навчалася в аспірантурі (2005-2010) за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Стаж роботи: 8 років

Кар’єрний ріст

Наукову діяльність розпочала у 2005 р. аспіранткою кафедри теорії та методик початкового навчання. Трудову діяльність – у 2013 р. старшим лаборантом кафедри педагогіки початкової освіти та викладачем кафедри теорії та методик початкового навчання РДГУ за сумісництвом. З 2013 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого лаборанта деканату педагогічного факультету, викладача кафедри теорії та методик початкового навчання, старшого викладача, доцента кафедри теорії та методики виховання, заступника відповідального секретаря приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів» (2018 р.). 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукові та професійні досягнення:

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії РДГУ на громадських засадах (з 2018 р. і до цього часу).

Науковий співробітник Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ.

Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти РДГУ «Профорієнтація та розвиток кар’єри» з 2019 року й дотепер.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Методика виховної роботи.

Автор понад 35 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Shalivska, Y., Tkachenko, K., & Danylyuk, S. (2020). Impact of rural schools on further adaptation of rural youth to the university life in a city: experience of Bohdan Khmelnytsky National University. Rev. Bras. Educ. Camp., 5, e9537. - Режим доступу: http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e9537 . Web of Science Core Collection.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Шалівська Ю. В. Комунікативно-мовленнєвий розвиток молодших школярів на уроках читання: навчально-методичний практикум для студентів спеціальності «Початкова освіта». Рівне: РДГУ, 2017. 62 с.
 2. Шалівська Ю. В. Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань з дисципліни «Технології вивчення освітніх галузей в початковій школі» для студентів освітнього ступеня «Магістр». Рівне: РДГУ, 2019. 34 с.
 3. Шалівська Ю. В. Технології вивчення освітніх галузей в початковій школі: практикум для здобувачів заочної форми навчання. Рівне: РДГУ, 2019. 32 с.
 4. Програма вступного іспиту зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста, магістра / О. Б. Петренко, Я. В. Сверлюк, Л. М. Баліка, С. Б. Бричок, О. А. Гудовсек, Ю. В. Шалівська. – Рівне : РДГУ, 2021. – 33 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Шаливская Ю. В. Состояние коммуникативно-речевого развития младших школьников на уроках чтения в практике современной начальной школы. GESJ:Education Sciences and Psychology: електрон. наук. вид. 2016. No.5 (42). Рp. 61-70. URL: http://gesj.internet-academy.org./download. php?id=2864.pdf. Зарубіжне видання.
 2. Шалівська Ю. В. Сутність і характеристика комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших школярів. Innovative solutions in modern science. Dubai, 2016. № 5 (5). С. 93-106. Зарубіжне видання.
 3. Шалівська Ю. В. Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших школярів на уроках читання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Рівне, 2017. Вип. 15 (58). С. 107−110. Фахове видання ВАК.
 4. Шалівська Ю. В. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 8. / упоряд. О.Б.Петренко. Рівне: РДГУ, 2018. 357 с. С. 284-292. Фахове видання ВАК.
 5. Шалівська Ю. В. Підготовка майбутніх педагогів до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів початкової школи. II International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities»: Conference proceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevniecїba «Baltija Publishing», 596 pages. P. 512-515. Зарубіжне видання.
 6. Шалівська Ю., Яковишина Т. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Вінниця, 17-18 квітня 2019 року). Спецвипуск наукового журналу «Молодий вчений», Вінниця, 2019. Index Copernicus.
 7. Шалівська Ю., Яковишина Т. Трансформація поняття «креативність» в контексті реформування педагогічної освіти. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Вип. 10. Т.2. 2019. С.39-43.
 8. Шалівська Ю. Професійне самовиховання майбутнього вчителя: теоретичні аспекти проблеми. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 10. С. 281-289.
 9. Шалівська Ю. Проблема професійної адаптації молодих педагогів у наукових дослідженнях. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Том 2/ упоряд. О.Б.Петренко ; ред. кол.: Н.М.Коляда, Н.Б.Грицай, Т.С.Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. 227с. С. 187-194. Наукове фахове видання України (категорія «Б»). Index Copernicus.
 10. Бричок С., Шалівська Ю. Діагностика як основа психолого-педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 12. / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2020. 299с. С. 93-103. Наукове фахове видання України (категорія «Б»). Index Copernicus.

Підвищення кваліфікації

 1. Науково-дидактичне стажування у Вищій школі Уні-Терра в Познані (республіка Польща). Напрям – «Організація системи вищої освіти» (з 25 квітня по 25 жовтня 2019 року). Тривалість курсу – 180 год., сертифікат (серійний номер: № 30/19 від 25.10.2019 року).

Back to top