Крижановська Т.І.  – зав. кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Основні наукові  напрацювання:

 • Духовна музика  в  загальноосвітній   школі:  історія,   традиції,   новації. Навчально-методичний посібник для студентів музично-педагогічних факультетів та вчителів музики. – Рівне: ВАТ “Рівненська друкарня”, 2004. – 6 др.арк. (співавтор – І.Ф. Пелячик)
 • Теорія музики: методичний посібник.-  Рівне:ДГУ,  (7 др. арк.) (співавтор – Т.Ю.Лосєва )
 • Художня культура 9 - 10 клас (Педагогічний кейс). – Рівне, 2009 – 2010 (член авторської групи)
 • Розвиток фахової компетентності майбутнього вчителя художньої культури в курсі історія музики // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості. Збірник наукових праць. Випуск 1.- Рівне, 2015.
 • Творчий розвиток молодших школярів в процесі сприймання інструментальних  творів, що виконуються вчителем //Нова педагогічна думка.- 2016.- №3.
 • Формування педагогічного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва  в контексті  творчості М.В.Лисенка //Нова педагогічна думка.- 2017.- №2.
 • Розвиток професіоналізму вчителя музичного мистецтва в процесі вивчення творчого спадку М.В.Лисенка //Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Вип 22 (1 - 2017), ч.2.- Кам’янець-Подільський, 2017.
 • Крижановська Т.І. Наукова діяльність студентів у курсі «Історія музики» як напрям професійного становлення вчителя //Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Вип. 24 (1 - 2018), ч.2.-Кам’янець-Подільський, 2018.
 • Крыжановская Т.И. Творчество Н.Д.Леонтовича как источник профессионализма музыканта-педагога //VIII-е Боранбаевские чтения: «Модернизация исторического сознания как ведущий вектор художественного образования в глобальном мире» в честь года молодежи в Казахстане: материалы Международно1 научно-практической конференции Казахского национального университета искусств.- Астана: «Мастер По» ЖШС, 2019.
 • «Docere, delectare, movere»: емоційний розвиток підлітків у процесі сприймання творів барокової музики Нова педагогічна думка.-2018.- №1.
 • На урок скрипки – з цікавістю: окремі аспекти проблеми розвитку навчального інтересу учнів-початківців дитячої музичної школи Нова педагогічна думка.-2018.- №2.
 • Методичні аспекти реалізації інтегративного підходу у процесі викладання курсу «Історія музики» для майбутніх учителів мистецтва.  Молодь і ринок. №2 (181). 2020.
 • Інтегровані уроки музичної літератури: методичні грані // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики тат етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,Universytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волин. обереги, 2019. – Вип.5. – 320с.
 • Творча спадщина М.Д.Леонтовича у дзеркалі сучасного уроку музичного мистецтва // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,Universytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волин. обереги, 2019. – Вип.5. – 320с.
 • Крижановська Т.І.. Творчий розвиток підлітків за допомогою музичного фольклору Галичини // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики тат етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,Universytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волин. обереги, 2019. – Вип.5. – 320с.
 • Уроки духовности: аспекты профессиональной подготовки учителей интегрированного курса «Искусство». ІХ-е Боранбаевские чтения: «Проблемы обеспечения качества обучения в непрерывной системе художественного образования», в честь празднования 1150-летия Аль-Фараби и 175-летия Абая: материалы Международной научно-практической конференции Казахского национального университета искусств. Нур-Султан: «Мастер По» ЖШС. 2020.
 • Розвиток стильової грамотності учнів 8 – 11 класів на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво». Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. Universytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. Рівне: Волин. обереги. 2020.  Вип.6.
 • Уроки музичного мистецтва як уроки мислення: теоретико-методичний аспект. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. Universytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. Рівне: Волин. обереги. 2021.  Вип.7.
 • Пути развития художественной культуры будущих учителей искусства. Х-е Боранбаевские чтения: «Особенности развития непрерывной системы художественного образования в условиях диснационного обучения», в честь празднования 30-летия независимости РК и 180-летия Ибрая Алтынсарина. Материалы Международной научно-практической конференции Казахского национального университета искусств. Нур-Султан, «Мастер По» ЖШС, 2021. 351с.
 • Методические особенности использования музыки в профессиональной подготовке учителей искусства.[i]X International Science Conference «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», March 09 – 12, 2021, Lisbon, Portugal. 340 p. Х Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы, достижения , инновации фундаментальных и прикладных наук», 09-12 марта 2021 р., Лисабон, Португалия.

Методичні аспекти мисленнєвого розвитку молодших школярів в умовах музично-творчого вправляння.Збірник матеріалів  IV Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті видатного українського вченого, етнографа, фольклориста, краєзнавця Степана Шевчука, Рівне, 27 жовтня 2021р. Упор Л.В.Корайлюк, Р.М.Шеретюк. Рівн: О. Зень, 2021. 172с.

 

Старший лаборант

Освіта: Рівненський текстильний технікум (1988 р.), Рівненський педагогічний інститут (кваліфікація: вчитель російської мови та літератури, 1995).

З 1989 році працює в Рівненському державному гуманітарному університеті.

З 2020 року – старший лаборант кафедри природничих наук з методиками навчання.

Панасюк Віктор Миколайович

старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики, член ВГО «Всеукраїнська арт-терапевтична асоціація» та ГС «Національна психологічна асоціація України»

 

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, 2016 р., психолог, викладач психології,

Рівненський державний гуманітарний університет, здобувач ОС «доктор філософії» за ОНП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія

Викладає навчальні дисципліни:

Психологія

Загальна психологія

Політична психологія

Теоретико-методологічні проблеми психології

Викладач.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, 2015 р., біолог, радіобіолог, вчитель біології.

Навчалася в аспірантурі (2016-2020 рр.) за спеціальністю 101 - Екологія. Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії з теми: "Формування рослинного покриву в базальтових кар’єрах Волинського Полісся”.

Навчальні дисципліни: методика навчання основ здоров'я, методика навчання біології, лабораторний практикум з біології.

Доцент кафедри економіки та управління бізнесом.

Базова освіта: Українська державна академія водного господарства, 1998 р. (Економіка підприємства, економіст).

Науковий ступінь:

 • кандидат економічних наук, 2015 р. (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Маркетингова діяльність підприємств на ринку картоплі».

Наукові профілі:

 • Google Scholar Citations: https://cutt.ly/NI86o9e
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3658-8075

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємств»,  «Маркетинг», «Інтелектуальна власність».

Автор понад 30  наукових, навчально-методичних праць з питань економіки, маркетингу та менеджменту, основними з яких є:

 1. Дейнега І.О., Якубовська Н.В. Оцінювання потенціалу розвитку маркетингових інструментів у діяльності виробників картоплі. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». Т. 25. Вип. 6(85). 2020. С. 124-130.
 2. Якубовська Н.В. Огляд актуальних тенденцій щодо освітніх запитів в агросфері. Інтелект ХХІ. 2019. № 1. С. 116 - 120.
 3. Дейнега І. О., Якубовська Н. В. Маркетингове обгрунтування доцільності диференційованого підходу до категорії «продукт» у скотарстві. Аграрна наука Західного Полісся. № 2. 2017. С. 60-65.
 4. Лук’яник М.М., Якубовська Н.В. Перспективи активізації інвестиційної діяльності в сільському господарстві Рівненської області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №18. URL: http://global-national.in.ua/issue-18-2017.
 5. Якубовська Н.В., Лук’яник М.М. Розвиток інструментів маркетингу на ринку продукції скотарства регіону. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 14. Ч. 2. 2017. С. 190-194.
 6. Дейнега І. О., Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Оцінювання інформаційного потенціалу наукомісткого продукту в аграрній сфері. Електронне наукове видання «Економіка та суспільство». 2017. № 11. С. 349-356. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/57.pdf.
 7. Якубовська Н.В., Антончук А. В. Структурування підходів до сутності поняття «агромаркетинг» в сучасних умовах господарювання. Аграрна наука Західного Полісся. № 2. 2017. С. 109-111.
 8. Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Економіка знань як базова парадигма розвитку аграрного сектору економіки. Аграрна наука та освіта Поділля. № 2. 2017. С. 149-151.
 9. Дейнега І. О., Якубовська Н. В., Сиротинський О. А. Обгрунтування перспектив розвитку регіонального ринку картоплі. Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем: монографія/ за ред. М. Х. Шершуна. Рівне: Волинські обереги, 2015. С. 49-59.
 10. Якубовська Н., Федишина Е. Маркетинг як економічний фактор інтегрування учасників агропромислового комплексу України. Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць. Рівне: РІС КСУ. 2015. С. 30-33.
 11. Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Регіональні особливості формування попиту на картоплю. Збірник наукових праць ЛНТУ. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Т. 1. № 10 (37). 2013. С. 182-188.
 12. Якубовська Н. В. Оцінювання стану ринку насіння картоплі та його маркетингового потенціалу. Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2012. С. 311-316.
 13. Якубовська Н. В. Розвиток агромаркетингу як базової концепції ринкової діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. № 3. 2011. С. 180-183.

Back to top