Павелків Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри математики з методикою викладання.

Закінчила у 1982 році Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського за спеціальністю математика. Працювала вчителем математики, заступником директора з навчально-виховної роботи  у ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 м. Рівного. Вчитель-методист. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. В 2006 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2004 р. займає посаду доцента на кафедрі математики з методикою викладання. Відмінник освіти України (2004 р.).

Основна навчальна дисципліна, що викладає – «Методика навчання математики».

Сілков Валерій Васильович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри математики з методикою викладання.

Закінчив Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського в 1969р. З 1987 р. по 2013 р. завідувач кафедри математики та методики її викладання. З 2005 р. декан педагогічного факультету.

Відмінник народної освіти України (1989 р.), Кавалер медалі П. Могили (2007 р.).

Розробляє проблему “Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованого навчання математики молодших школярів”, автор понад 60 наукових праць для студентів, учителів та учнів.

Викладач.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (психолог, 2016 р.).

Основні навчальні дисципліни, які викладає: загальна та соціальна психологія, психологія освітньої діяльності

Крайчук Олександр Васильович кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики з методикою викладання.

Закінчив у 1980 році фізико-математичний факультет Рівненського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Математика», одержав кваліфікацію вчителя математики. Після закінчення інституту працював вчителем математики і фізики у Тур’янській восьмирічній та Городокській середній школах Рівненської області.

З січня 1986 року працює у Рівненському державному гуманітарному університеті. Без відриву від виробництва навчався у аспірантурі Київського державного педагогічного інституту і в 1987 році успішно захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.06 – математична логіка, алгебра і теорія чисел. Закінчив також Рівненський інститут ВНЗ «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Економіка підприємств».

Викладає дисципліни: «Елементарна математика», «Математика», «Вища математика», «Математичні методи в менеджменті та маркетингу». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт.

Посада: викладач кафедри  дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної та спеціальної освіти.

Біографія:

Народилася у м. Сарни, Рівненської області. У 2013 році закінчила Сарненський педагогічний коледж РДГУ в Рівненської області.

Інформація про вищу освіту:

У 2018 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Дошкільна освіта», де здобула кваліфікацію Магістр дошкільної освіти. Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти. Вчитель-логопед дошкільних, загальноосвітніх навчальних і реабілітаційних закладів.

З 2017 року працювала волонтером(логопед) в БО «Крила віри». З 2018 року працювала афазіологом в Медичному центрі «Реавіта» . З 2019р. працювала В ПЗДО «BabyLand» на посаді логопеда. З 2020р. викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т.І. Поніманської, Рівненського державного гуманітарного університету.

Стаж роботи: 3 роки.

Участь у держбюджетних темах:

Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі (2015-2016 рр.). 

Навчальні дисципліни, які викладає:

Логопедія з методикою

Логопедія

Логоритміка з методикою

Логоритміка та ігри в логопедичній роботі

Публікації у наукових виданнях:

  1. Арсентєва О.О. Використання системи М. Монтессорі для навчання дошкільників математики . НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2017. С. 4-5.
  2. Арсентєва О.О. Застосування методики М.Монтессорі в навчанні дошкільників елементів математики. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток» 16-17.02.2017. С.32
  3. Дичківська І.М., Федорова Н.В., Борисова О.О. Гуманістична технологія М. Монтессорі у системі спеціальної освіти України. Нова педагогічна думка.№103 (№3). 2020. С. 15-17.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2021 рік – студентка Кулик А. О. зайняла 3 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності  “Актуальні проблеми інклюзивної освіти”. Тема: "Психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної школи"

Нагороди.

Back to top