Викладач.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (психолог, 2016 р.).

Основні навчальні дисципліни, які викладає: загальна та соціальна психологія, психологія освітньої діяльності

Посада: викладач кафедри  дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної та спеціальної освіти.

Біографія:

Народилася у м. Сарни, Рівненської області. У 2013 році закінчила Сарненський педагогічний коледж РДГУ в Рівненської області.

Інформація про вищу освіту:

У 2018 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Дошкільна освіта», де здобула кваліфікацію Магістр дошкільної освіти. Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти. Вчитель-логопед дошкільних, загальноосвітніх навчальних і реабілітаційних закладів.

З 2017 року працювала волонтером(логопед) в БО «Крила віри». З 2018 року працювала афазіологом в Медичному центрі «Реавіта» . З 2019р. працювала В ПЗДО «BabyLand» на посаді логопеда. З 2020р. викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т.І. Поніманської, Рівненського державного гуманітарного університету.

Стаж роботи: 3 роки.

Участь у держбюджетних темах:

Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі (2015-2016 рр.). 

Навчальні дисципліни, які викладає:

Логопедія з методикою

Логопедія

Логоритміка з методикою

Логоритміка та ігри в логопедичній роботі

Публікації у наукових виданнях:

 1. Арсентєва О.О. Використання системи М. Монтессорі для навчання дошкільників математики . НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2017. С. 4-5.
 2. Арсентєва О.О. Застосування методики М.Монтессорі в навчанні дошкільників елементів математики. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток» 16-17.02.2017. С.32
 3. Дичківська І.М., Федорова Н.В., Борисова О.О. Гуманістична технологія М. Монтессорі у системі спеціальної освіти України. Нова педагогічна думка.№103 (№3). 2020. С. 15-17.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2021 рік – студентка Кулик А. О. зайняла 3 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності  “Актуальні проблеми інклюзивної освіти”. Тема: "Психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної школи"

Нагороди.

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: педагогіка з історією педагогіки, наукознавство, педагогічні персоналії, виховання та навчання дітей  від найдавніших часів до сьогодення,  організація науково-дослідної  діяльності студентів в процесі  їх професійної підготовки. 

Інформація про вищу освіту:

У 1980 році закінчив Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання».

Упродовж 1980 - 1986 років працював учителем початкових класів, фізичного виховання, завідувачем консультпункту вечірньої загальноосвітньої школи ( с.Садове, с.Горбаків – Гощанський р-н, ЗОШ №12- м.Рівне). З 1986  по 2019 рік працював у Кам янець-Подільському держаному  педінституті  / університеті/ на посадах старшого лаборанта, асистента,  старшого викладача, доцента, завідувача кафедри практичної психології та кафедри прикладного людинознавства.  

 У вересні 1988 року вступив до аспірантури Українського науково-дослідного інституту педагогіки  на спеціальність 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» і  у квітні 1990 захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук. За направленням Міністерства освіти України був призначений старшим викладачем кафедри педагогіки Кам янець-Подільського державного педагогічного інституту.

Стаж науково-педагогічної роботи: 34 роки.

Кар’єрний ріст:

З 29.08.1986 по 05.09 1988 рр. - стажист-дослідник Науково-дослідного інституту педагогіки України.

З 01.09 1988  по 15.05 1990 року - навчання в аспірантурі НДІ педагогіки України.

З  01.04.1998 по 25.05 2000 року -  провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Інтернаціональне виховання молодших школярів в позаурочній діяльності»   (1990 р., науковий керівник – Гореєва В.М. – старший науковий співробітник НДІ педагогіки України).

Наукові та професійні досягнення:

У 1984 році обраний науковим кореспондентом Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

Член  вченої та методичних рад Кам янець-Подільського педагогічного інституту(1993-1998рр.). Здійснював  наукове керівництво та консультування аспірантів і здобувачів. Двічі працював відповідальним секретарем приймальної комісії вишу, головою відбіркової комісії дефектологічного факультету, виступав з лекціями перед педагогічними колективами, батьками та учнями з питань професійної орієнтації та вступу до ЗВО.

З 2001 року очолює Подільське відділення Всеукраїнської асоціації  імені Василя Сухомлинського.

Ініціював створення наукової лабораторії  «Історії соціально-педагогічної освіти Південно-західного регіону України» Інституту педагогіки АПН України при Кам янець-Подільському національному університеті. З 2000 року - керівник  наукової лабораторії, яка стала організатором проведення міжнародного наукового симпозіуму «Просвітницька діяльність Софії Русової» та низки   всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів (1999 - 2007 рр.). За результатами наукових форумів як упорядник та член редакційної колегії наукових видань  опублікував шість томів збірників наукових праць, затверджених ВАК України як фахові видання спеціальності        «Педагогічні науки» загальним обсягом понад 100 ум. друк. арк. ( Постанова президії ВАК України від 09.06.1999 № 1-05/7 ).

З 2019 року – член осередку  ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».       

Навчальні дисципліни, які викладає:

Організація і методика педагогічних досліджень.

Навчання та виховання дітей із порушенням опорно-рухового апарату.

Автор близько 90 публікацій.  Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. Ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) та ін.; ред. кол. тому: О.М. Завальнюк (гол.) та ін. Київ: Знання України, 2010. 447 с.
 2. Гурський В.А., Присакар В..В. Педагогіка: теорія освіти і навчання. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. Кам янець:Подільський: «Медобори-2006», 2015. 202 с.
 3. Гурський В.А., Присакар В. В. Педагогіка: теорія виховання, управління начально-виховним процесом. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. Кам янець-Подільський: «Медобори-2006», 2015. 220 с.
 4. Гурський В.А. Основи науково-дослідної діяльності студентів соціально-педагогічних спеціальностей: навчальний посібник. Кам янець-Подільський: Кам янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,2016.136с. (Електронний ресурс). Режим доступу:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
 5. Гурський В.А.Теорія виховання: навчально-методичний посібник. Кам янець-Подільський: « Медобори-2006», 2016.142 с.
 6. Гурський В.А.Теорія та історія освіти інавчання: навчально-методичний посібник. Кам янець-Подільський: «Медобори-2006»,2016.148 с.
 7. Гурський В.А. Педагогіка з історією педагогіки. Навчальний посібник. Кам янець-Подільський: «Медобори-2006», 2017.266 с.
 8. Гурський В.А. Педагогіка з історією педагогіки.Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. Кам янець-Подільський: Аксіома,2018. 268 с.
 9. Гурський В.А. Організація і методика педагогічних досліджень.Навчальний посібник. Кам янець-Подільський: ФОП Панькова А.С., 2020 

Наукові публікації у наукових виданнях:        

 1. Гурський В.А.Просвітницька діяльність Софії Русової. Наукові праці Кам янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник наукових праць. Кам янець-Подільський: Вид-во К-ПНУ, 2015. Вип. 14. Т.3.         
 2. Українізація освіти у поглядах Софії Русової.   Наукові праці Кам янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Збірник наукових праць. Кам янець-Подільський: Вид-во К-ПНУ, 2015. Вип.15. Т.3.          
 3. Освітньо-управлінська діяльність Миколи Пирогова в Одеському та Київському навчальних округах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців  педагогіки  вищої школи». Кам янець-Подільський: Видавець ПП Звойленко Д.Г., 2016. С.30 – 36.           
 4.  Науково-педагогічна діяльність Миколи Пирогова  в середині Х1Х століття . Наукові праці Кам янець-Подільського національного університету імені  Івана  Огієнка. Збірник наукових праць. Кам янець-Подільський: Вид-во К-ПНУ, 2017. Вип.16. Т.3.
 5. Рідна мова  як засіб виховання у поглядах Василя Сухомлинського.Нукові праці Кам янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник наукових праць.Кам янець-Подільський : Вид-во К-ПНУ,2019. Вип.18. Т. 1.                               
 6. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність М.Пирогова на Поділлі. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий  збірник.Кам янець-Подільський:Кам янець-Подільський:Кам янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка:, 2018. С.304 -309. (Зареєстровано у Indekx  Copernicus).                 
 7. Діяльність недільних шкіл в Україні.Наукові праці Кам янець-Подільського національного університету імені Івана ОгієнкаЗбірник наукових праць. Кам янець-Подільський: Вид-во К-ПНУ, 2019. Вип.18. Т.3.

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ   про присудження наукового ступеня:

Науковий керівник Ковальчука  Г. П., який отримав диплом кандидата педагогічних наук у 2006  р. (тема кандидатської дисертації  «Формування системи трудового виховання в Україні у першій третині ХХ  століття».                                            

Нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008),   медаль «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки». Неодноразово відзначався Почесними грамотами, подяками та цінними подарунками ректорату університету, міської та обласної держадміністрацій.

Посада: старший викладач кафедри  дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: методи діагностики та корекції дошкільників з порушеннями психофізичної сфери, професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної та спеціальної освіти.

Біографія:

Народилася у м. Рівне Рівненської області. У 1994 році закінчила середню школу №27  м. Рівне Рівненської області.

Інформація про вищу освіту:

У 1999 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університетза спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)».

З 1999 року працювала вихователем дошкільного навчального закладу №2 м. Рівне, з 2000 року працювала практичним психологом в Рівненській гуманітарній гімназії за сумісництвом – викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної). З 2007 року працювала викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ. З 2008 по 2011 рік навчалась в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. Стаж роботи: 18 років.

Кар’єрний ріст:

З 2008 по 2011 рік навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету.

Наукові та професійні досягнення:

2012 – 2016 роки – участь у роботі навчальної лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету: проведення методичних заходів за участю провідних фахівців дошкільної освіти області.

З 2019 року – член осередку в Рівненській області ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

Навчальні дисципліни, які викладає:

Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спецзаклади

Спеціальна дошкільна педагогіка

Спецметодика дошкільного виховання

Корекційно-реабілітаційні служби та правове забезпечення

Ігри в логопедичній роботі

Основні публікації:

Journal Indexing Web of Science:

Voitovych O.,Kozliuk O., Kosarieva O., Marchuk G., Stepanova O. Humanistic approach towards education of preschool children with developmental speech and language disorders. Rev. Tempos Espaços Educ. v.13, n. 32, e-14958, jan./dez.2020. PP. 1-14. 

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
   
 2. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спеціальна дошкільна педагогіка»: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 “Спеціальна освіта”/Укладач О.В.Войтович.  Рівне, 2020.  36 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецметодика дошкільного виховання»: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 “Спеціальна освіта”/Укладач О.В.Войтович.  Рівне, 2020.  32  с.
 4. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти»: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 “Спеціальна освіта”/Укладач О.В.Войтович.  Рівне, 2020.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Войтович О.В. Емоційна компетенція у структурі професійної підготовки вихователя дошкільного закладу. Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання в закладах освіти: Зб. наукових праць.  Рівне: РДГУ, 2014. С. 65-67.
 2. Войтович О.В. Психолого-педагогічні умови розвитку емоційної взаємодії вихователя з дітьми. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 65. Херсон: ХДУ, 2014. С. 169-173.
 3. Войтович О.В. Емоційна культура в професійній підготовці майбутніх вихователів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал. № 9.Одеса: Південноукраїнський нац.. пед.. університет ім.. К.Д.Ушинського, 2015. С. 25-29.
 4. Войтович О.В. Методи формування емоційної культури у майбутніх вихователів Педагогічна освіта: теорія і практика. Зб. наукових праць/ Кам’янець-Подільський нац.. університет ім. І.Огієнка. Вип. 22 (1 - 2017). Ч.1.  Кам’янець-Подільський, 2017. С.35-41.
 5. Войтович О.В. Сутність емоційної саморегуляції вихователя дошкільного закладу. Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання в закладах освіти: Зб. наукових праць.  Рівне: РДГУ, 2017.  С. 269-272.
 6. Войтович О.В. Формування емоційної стійкості майбутнього вихователя в процесі професійної підготовки. Інноватика у вихованні Зб. наук. пр. Вип. 7. Том 2 / упоряд. О.Б. Петренко. Рівне : РДГУ, 2018. С. 230-239.
 7. ВойтовичО.В. Формування емоційної саморегуляції майбутніх вихователівІнноватика у вихованні. зб. наук. пр. Вип. 10 / упоряд. О.Б. Петренко. Рівне : РДГУ 2019. С. 305-312.
 8. Войтович О.В. Емоційний  чинник  фахової  підготовки  майбутніх вихователів у світлі проблем інклюзивної освіти. Актуальні проблеми   дошкільної   та   спеціальної   освіти :  збірник наукових праць студентів і молодих учених.Рівне : РДГУ, 2019. С. 24-26 

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2021 рік – наукова робота студентки Сало Д. В. зайняла 2 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  із спеціальності «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Тема: “Особливості розвитку комунікативної сфери дітей із ЗПР в умовах інклюзивного навчання”.

Нагороди

доктор біологічних наук, професор

Освіта:  Харківський державний університет (1971 р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук: «Структурні основи адаптації міокарда гомойотермних та гетеротермних тварин до гіпотермії» (захист у Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1996 році).

Працює на кафедрі з 2018 року.                                    

Дисципліни: історичний розвиток біологічних систем, механізми онтогенезу, фізіологія травлення, цитологія, гістологія з основами ембріології, біологія індивідуального розвитку.

Автор більше 300 наукових, методичних праць, монографій та навчальних посібників.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Back to top