Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та хімії
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (2, 3 курс) на 2020-2021н.р.

СПЕЦ. 101 «ЕКОЛОГІЯ»

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 101 Екологія,  спеціалізація «Прикордонний екологічний контроль»,  (4 р.н.)

 

ВК09

Санітарно-епідеміологічна оцінка стану довкілля

Доц. Герман Н.В.

4

4

ВК17

Фізична екологія

Проф. Лисиця А.В.

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 101 Екологія, спеціалізація «Прикордонний екологічний контроль», (2 р.10 міс.)

 

ВК06

Основи екологічного аудиту

Проф. Портухай О.І.

4

3

ВК22

Радіаційний та хіміко-аналітичний контроль речовин у пунктах пропуску

Проф. Лисиця А.В.

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (4 р.н.)

 

ВК10

Охорона і раціональне використання рослинного і тваринного світу

Доц. Суходольська І.Л.

6

3,5

ВК11

Екобіотехнологія

Доц. Логвиненко І.П.

6

3

ВК18

Ендоекологія

Доц. Сачук Р.М.

6

3

ВК21

Основи прикордонного екологічного контролю

Доц. Сачук Р.М.

6

3,5

ВК31

Контроль за якістю сировини тваринного та рослинного походження

Доц. Велесик Т.А.

6

4,5

СПЕЦ. 101 «ЕКОЛОГІЯ»
Перелік вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та хімії
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) на 2020-2021 н.р.

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»
(ОПП «Екологія»), (1р.4міс.)

ВК07

Соціально-гігієнічний моніторинг/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

ВК10

Методика радіологічних досліджень

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

ВК11

Антропогенний вплив на природні екосистеми/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

Перелік вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та хімії
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) на 2020-2021 н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»
(ОПП «Радіоекологія»), 1 р. 4 міс.н.

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

ВК08

Екологічний контроль в карантинній службі

Доц. Велесик Т.А.

2

3

ВК10

Радіологічний контроль сировини та продукції

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

ВК12

Геоінформаційні системи в екології

Проф. Мартинюк В.О.

2

3

СПЕЦ. 014.07 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)»
Перелік робочих програм вибіркових дисциплін 
по кафедрі екології, географії та хімії
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
 (2, 3,4 курс)  на 2020-2021 н.р.

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)»

ВК10

Теорія і методологія географічної науки

Доц. Суходольська І.Л.

4

4,5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)», 4 р.н.

ВК21

Основи геоекології

Проф. Лико С.М.

6

3

ВК23

Методика організації польових досліджень з учнями

Доц. Герман Н.В.

6

4

ВК26

Історія географічних відкриттів

Костолович М.І.

6

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)»,
спеціалізація «Краєзнавчо-туристична робота» (4р.н.)

ВП07

Теорія і методологія географічної науки

Проф. Мартинюк В.О.

8

3,0

ВП11

Менеджмент природоохоронних територій

Проф. Портухай О.І

8

4

ВП14

Лісівництво з основами лісознавства

Ст. викл. Якута О.О.

8

3,0

ВП15

Методика позакласної роботи з географії

Доц.  Костолович М.І

8

3,5

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1,2 курс) спец. 014 «Середня освіта (Географія)» 2020-2021 н.р.

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

Практикум з проблем регіонального розвитку

Проф. Портухай О.І.

3

4,0

2

Практикум з проблем географічної науки

Проф. Мартинюк В.О.

3

4,0

3

Сучасні концепції географічної науки і освіти

Проф. Лажнік В.Й.

3

4,0

4

Туристсько-рекреаційні ресурси України

Доц. Романів А.С.

3

4,0

5

Географія мінеральних ресурсів України

Проф. Мартинюк В.О.

2

3,0

6

Геоекологія

Проф. Лико С.М.

2

3,0

7

Географія агропромислового комплексу України

Проф. Лико Д.В.

2

3,0

8

Організація шкільної географічної науково-дослідної роботи

Доц. Трохимчук І.М.

2

3,0

Спец. 015 «Професійна освіта (ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)»
Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та хімії
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (4 курс)  на 2020-2021 н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 015 «Професійна освіта (ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)» (4 р.н.)

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF 

ВП08

Туризм і безпека туристичних заходів

Доц. Костолович М.І.

8

3

ВП14

Організація екскурсійних послуг

Доц. Логвиненко І.П.

8

3,5

ВП15

Туристичне краєзнавство

Доц. Костолович М.І.

8

3,5

ВП16

Міжнародний туризм

Проф. Войтович О.П.

8

3

Back to top