До співпраці з новими партнерами!

Ректор Університету, проф. Р.М.Постоловський, перший проректор проф. Павелків Р.В., проректор з науково-педагогічної навчально-методичної роботи проф. Ю.В.Пелех і керівник Центру міжнародних відносин П.В. Антонюк-Кисіль упевнено працюють щодо розширення партнерських зв’язків РДГУ за кордоном. 27 березня 2018р. під час офіційного візиту болгарської делегації на чолі з Гешо Любеновим (генеральний директор компанії «ТУРАЛ Менеджмент») було укладено Угоду про співпрацю, за якою у переліку закордонних партнерів РДГУ тепер з’явилася і Болгарія. За умовами Угоди разом із проходженням стажування у Болгарії студентам запропонована можливість подальшого навчання у Варненському вільному університеті, одному з найпотужніших університетів країни, де навчання відбувається за 35 спеціальностями.

Представники компанії уже провели першу зустріч зі студентством психолого-природничого факультету (декан В.Р.Павелків) та ознайомили молодь із перспективами стажування у Болгарії.

Сподіваємося на плідну співпрацю та успішну реалізацію запланованого.

To cooperation with new partners!

University’s Principal, prof. Ruslan Postolovskyi, the first Vice-Principal prof. Roman Pavelkiv, Vice-Principal for academic, pedagogical, educational, and methodological work prof. Iurii Pelekh, Head of the Department of International Relations Pavlo Antoniuk-Kysil confidently work for extension of partners’ contacts of Rivne State University for the Humanities abroad. On the 27th March 2018 the Agreement about the Cooperation was signed during the formal visit of Bulgarian delegation headed by Gesho Lyubenov (President of Tural Management Company). Now Bulgaria is the country that is included in the list of RSUH abroad partners. Within the Agreement having the possibility to train in Bulgaria students can also study at Varna Free University, one of the most powerful universities of the country, where the studying is provided according to 35 specialties.

Company’s members have already met with students of Psychology and Natural Sciences Faculty (the dean is Vitalii Pavelkiv) and presented the prospects of training in Bulgaria.

We hope for effective cooperation and successful realization of planned aims.

Візит польської делегації

22 березня проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Ю.В. Пелех та керівник Центру міжнародних відносин П.В. Антонюк-Кисіль вітали іноземну делегацію з Академії ім. Яна Длугоша м. Ченстохова (Польща) у стінах РДГУ. Цього разу гостями нашого Університету стали: декан педагогічного факультету Академії ім. Яна Длугоша доктор габ., проф. Даніель Кукла; доктор гум.н. Збіґнєв Вечорек; доктор гум.н. Анна Пєржхава; доктор гум. н. Адріанна Сарнат-Чястко; доктор гум. н. Збіґнєв Вєнскі.  Під час урочистого пленарного засідання академічної спільноти Ректор Університету проф. Р.М.Постоловський вручив сертифікат про проходження стажування в РДГУ на базі кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи доктору гум. наук Збіґнєву Вєнскі, а решта гостей будуть проходити стажування в РДГУ упродовж наступних трьох місяців. Упродовж візиту польської делегації було здійснено низку важливих зустрічей: із Ректором Університету та професорсько-викладацьким складом кафедри педагогіки початкової освіти та кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. Результатами зустрічі стали:

  • домовленості про участь викладачів кафедр у міжнародній он-лайн конференції у травні 2018р. на базі Академії ім. Яна Длугоша;
  • публікація спільного збірника наукових праць академічної спільноти РДГУ та Академії ім. Яна Длугоша;
  • започаткування програми Ерасмус+ з Академією ім. Яна Длугоша з метою розширення партнерів для академічного обміну РДГУ.

Готові до реалізації запланованого та сподіваємось на плідні результати співпраці.

Polish Delegation Visit

On 22 March Vice-Principal for academic, pedagogical, educational and methodological work, prof. Iurii Pelekh and Head of the Department of International Relations Pavlo Antoniuk-Kysil welcomed foreign delegation from Jan Długosz University in Częstochowa at Rivne State University for the Humanities. That time there were such guests of our University as Dean of Pedagogical Faculty in Jan Długosz University in Częstochowa dr. hab., prof. Daniel Kukla, Vice-Dean dr. Zbigniew Weczorek, dr. Anna Pierzchała, dr. Adrianna Sarnat-Ciastko, and dr. Zbigniew Łęski. During the ceremonial plenary meeting of academic staff University’s Principal prof. Ruslan Postolovskyi presented Certificate of Training for dr. Zbigniew Łęski that was conducted on the base of the Department of Pedagogy, Educational Managment and Social Work. Other guests will have vocational training at Rivne State University for the Humanities during the next three months. Within Polish delegation visit important meetings with University’s Principal and academic staff of the Department of Pedagogy and Primary Education and Department of Pedagogy, Educational Managment and Social Work  were held. There were such results of the meetings as:

  • Agreements about the participation of Departments’ lecturers in International on-line conference in May 2018 on the base of  Jan Długosz University in Częstochowa;
  • Publishing of common for academic staff of RSUH and Jan Długosz University collection of scholarly articles;
  • Erasmus+ Program Start within Jan Długosz University’s cooperation with the aim to involve more partners for academic exchange of Rivne State University for the Humanities.

We are ready to realize planned items and hope for successful cooperation.

 

Preparatory Department for foreign citizens

To attention of foreign citizens!

Rivne State University for the Humanities begins the admission for Preparatory Department at the University.

According to the curriculum terms and using modern techniques in foreign languages teaching experienced lecturers of Foreign Languages Faculty and Ukrainian Language Faculty will provide learning of Ukrainian language as a foreign one for those who wants to study at the University. Libya, Cameroon, India, and Morocco citizens have been already interested in studying at the University’s Preparatory Department. 

The applicants who apply the documents before 1 June 2018 get a discount for the studying at the Preparatory Department.

We invite you for studying!

З жовтня 2017 по лютий 2018 року Левшенюк Володимир Ярославович, доцент кафедри методики викладання фізики і хімії нашого університету, пройшов наукове стажування у Лабораторії лінійного прискорювача Національного центру наукових досліджень Франції (LAL, IN2P3, CNRS – м. Орсе, Франція) під час якого прийняв участь у міжнародному науковому експерименті “UA9/CRYSTAL". Зокрема, під час стажування він займався збором та обробкою даних з детектора космічних мюонів, розробив оптичну систему для калібрування фотопомножувачів та запропонував оптимальну геометрію для експериментальної ємкості, яка планується до встановлення експериментальною групою на суперпротонному прискорювачі (SPS) у CERN (м. Женева, Швейцарія). Як наслідок, робота нашого колеги була гідно оцінена закордонними науковцями і у майбутньому ми маємо надію на більш широку співпрацю згаданих установ з викладачами та студентами нашого університету.

Зауважимо, що це вже не перше подібне стажування нашого співробітника. Так, у 2012 році він також проходив навчання (стажування) у Європейській організації з ядерних досліджень (англ. European Organization for Nuclear Research – CERN; м. Женева, Швейцарія) як викладач і вчитель фізики. А у 2015 році – проходив навчання та сам працював запрошеним лектором в університеті КОЧ (м. Стамбул, Туреччина) за програмою «Теорія і практика STEM-освіти».

При цьому Володимир Ярославович є випускником фізико-технологічного факультету нашого університету, співавтором навчальних посібників з фізики для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України, має практичний вчительський досвід роботи.

Сьогодні він навчає студентів фізико-технологічного факультету нашого університету методики навчання фізики і основ наукових досліджень.

Спеціальність фізика – це перспективно!

 
 

19.03.18 – 26.03.18 факультет іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету відвідав лектор Німецької служби академічних обмінів (DAAD) André Böhm Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки м. Луцьк.

За ініціативи кафедри практики німецької та французької мов, зокрема завідувача кафедри доц. Середюк Л.А. та декана факультету іноземної філології проф. Ніколайчук Г.І. стали можливими запрошення та приїзд лектора André Böhm у Рівненський державний гуманітарний університет.

Під час цього візиту студенти були проінформовані про умови надання фінансової допомоги, про процедуру та терміни подачі заявки на стипендії, про літні німецькомовні, країнознавчі курси, про навчання в одному з вузів Німеччини, зокрема продовження академічної освіти на післядипломній програмі, а також про проведення мовного online-тестування OnDaF, де можна визначити відповідність свого рівня володіння німецькою мовою Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти. André Böhm показав  цікавий фільм про студентське життя в Німеччині, розповів детально про усі витрати на навчання, пошуки та забезпечення житла.

Також André Böhm провів навчально-практичні та лінгвокраєзнавчі семінари, на яких студенти дізналися про становище емігрантів в Німеччині та політичне становище країни,  про стосунки, відносини в сім’ї, функціонування навчальних закладів, студентське життя. Студенти здобули лінгвокраїнознавчі знання, і, що варто зазначити, мали змогу безпосередньо поспілкуватися з носієм німецької мови та розвинути свої мовленнєві вміння і навички.

ОГОЛОШЕННЯ

22 – 23 березня 2018 року
відбудеться

ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти
Рівненського державного гуманітарного університету за 2017 рік

22 березня – пленарне засідання (початок об 11:00, актова зала навчального корпусу №2, вул. Пластова,31)
22-23 березня – секційні засідання кафедр за графіками деканатів

Ректорат

Back to top