10-11 квітня 2019 року у Рівненському державному гуманітарному університеті відбулася Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Оптимізація процесу навчання іноземних мов у закладах вищої освіти гуманітарного та технічного напрямів».

Організатором конференції виступила кафедра методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології РДГУ (зав. кафедри доктор педагогічних наук, професор Безкоровайна Ольга Володимирівна).

 Приємно констатувати, що тема конференції привернула увагу  вчених та освітян з різних міст України: Миколаєва, Херсона, Ніжина, Умані, Луцька, Києва, Житомира, Івано-Франківська, Закарпаття.

Конференція  проходила в межах реалізації спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний учитель нового покоління». Інноваційна  програма підготовки  майбутнього вчителя англійської мови, яка була розроблена спільно з зарубіжними колегами пропонує оновлений зміст та вносить суттєві зміни до організації професійно-методичної підготовки вчителя.

З вітальним словом на конференції виступили проректор з наукової роботи РДГУ, доктор економічних наук, професор Дейнега Олександр Вікторович, головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Андрєєва Майя Миколаївна, декан факультету іноземної філології РДГУ, професор  Ніколайчук Галина Іванівна.

У роботі конференції брали участь Волонтер Корпусу Миру США в Україні Джіана Хегарті, яка проходить стажування у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, Леа Пішо – магістранта  університету міста Ле Ман, Франція, яка проходить стажування в Рівненському державному гуманітарному університеті.

Загалом тематика конференції охоплювала широке коло питань: новітні тенденції розвитку іншомовної освіти на засадах євроінтеграції; психологічні та лінгвістичні аспекти навчання іноземних мов; професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в умовах реформування нової української школи; навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у гуманітарних та технічних закладах вищої освіти; викладання іноземних мов в контексті міжкультурної комунікації.

У програмі конференції були пленарні виступи науковців, творчі майстерні вчителів англійської мови, панельна дискусія «Оптимізація процесу навчання іноземних мов : стратегії та перспективи» представників проектних закладів вищої та загальної середньої освіти.

Віримо, що робота представницького форуму продовжить важливий діалог вчених та освітян з актуальних академічних питань і зробить необхідний внесок у розвиток освіти.

Бажаємо всім учасникам конференції плідної праці, творчих злетів, партнерських зв’язків, нових ідей і подальших професійних досягнень.

9 квітня 2019 року викладачі кафедри теорії та історії світової літератури провели науковий семінар-практикум для студентів магістратури факультету іноземної філології "Проблеми інтерпретації художнього твору". Він був спричинений нагальною потребою сьогоднішніх магістрантів озброїтись сучасними теоретико-літературними знаннями та застосовувати їх при написанні дипломних досліджень. Доц. Воробйова Л.М. виступила з повідомленням про мету і завдання інтерпретації тексту та доповіддю про наративний аналіз художнього тексту. Ст.в. Синевич Б.М. оглянула актуальні методи дослідження в літературознавстві. Доц. Самборська І.М. висвітлила компаративний підхід до аналізу літературних творів. Ініціатор семінару доц. Нестерук С.М. виголосила доповідь про інтертекстуальність та інтермедіальність як літературні стратегії. Проф. Васильєв Є.М. побажав молодим дослідникам реалізувати свій науковий потенціал та вміло комбінувати у своїх розвідках сучасні літературознавчі методи.

На спортивному майданчику РДГУ 8 квітня відбувся спортивно-масовий захід «Рух заради здоров’я» з нагоди Всесвітнього дня здоров’я метою якого було: піднесення престижу занять фізичною культурою та організованою руховою активністю, стимулювання студентської молоді дбати про своє здоров’я, пропаганди здорового способу життя, а також формування потреби у студентів до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом.

Захід проходив у вигляді ритмічної зарядки під керівництвом старшого викладача Панчук Ілони Вікторівни і охопив близько ста учасників, якими стали студенти нашого вузу.

Організацію та керівництво проведення спортивно-масового заходу здійснював професорсько-викладацького склад кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Звіт

про проведення фестивалю ранкової зарядки «Рух заради здоров’я»
з нагоди Всесвітнього дня здоров’я в м. Рівне
в Рівненському державному гуманітарному університеті  «8» квітня 2019р.

Кількість учасників усього

кількість учасників, що взяли участь у фестивалі

Кількість залучених волонтерів

Інформаційне забезпечення

1.

115

92

-

фото

Науковці Рівненського державного гуманітарного університету та Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки обговорили особливості діджиталізації навчання в контексті нових можливостей підготовки студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

4 квітня в Центрі інноваційних технологій та комп’ютерного тестування Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки відбувся міжкафедральний семінар з питань організації навчального процесу з використанням електронного навчання та технологій дистанційного навчання кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи Рівненського державного гуманітарного університету й кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

Під час семінару, ініційованого завідувачем кафедри документознавства і музейної справи СНУ Геннадієм Бондаренком, науковці обговорювали актуальні питання впливу діджиталізації на навчальний процес у двох університетах Волині – Рівненському державному гуманітарному університеті та Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки. А також ділилися досвідом впровадження електронного навчання у підготовку студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на кафедрі документальних комунікацій та бібліотечної справи РДГУ й кафедрі документознавства і музейної справи СНУ ім. Лесі Українки. Зокрема, про переваги роботи системи «Moodle» СНУ імені Лесі Українки, проблеми експертизи електронних курсів і досвід їх вирішення розповіла керівник Центру інноваційних технологій та комп’ютерного тестування СНУ ім. Лесі Українки Олена Герасимчук.

Доцент кафедри документознавства і музейної справи СНУ імені Лесі Українки Валентина Надольська поділилася власним досвідом створення електронного курсу та роботи у системі «Moodle», окресливши усі переваги використання ресурсу у навчальному процесі.

Викладачка кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи РДГУ Марія Кондратюк актуалізувала використання технологій мобільного навчання у системі підготовки фахівців документно-інформаційної сфери. Доповідач розповіла про онлайнові інструменти візуалізації навчальних матеріалів, які дають змогу вирішити проблеми запитів молодого покоління на інтерактивні навчальні матеріали, презентувавши при цьому категорії інструментів, призначених для створення презентацій; систематизації та структурування навчального матеріалу; створення та забезпечення спільного діяльнісного простору для студентів та викладача; інструментів для забезпечення оперативного зворотного зв’язку.

Розкриваючи особливості впровадження елементів електронного навчання в започаткованих кафедрою документальних комунікацій та бібліотечної справи РДГУ сертифікатних програмах, Марина Костенко зупинилась на перевагах поєднання синхронного й асинхронного форматів навчання в програмі «Документно-лінгвістична підготовка текстового контенту» та наголосила на ефективності застосування елементів e-learning 2.0 та у перспективі – e-learning 3.0 – як інноваційних технологій навчання.

Жваве обговорення заявлених спікерами семінару повідомлень, участь у дискусії завідувача кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи РДГУ Галини Сілкової, викладача Олени Бережняк і наших волинських колег трансформувались в ідею започаткування спільних «Навчально-методичних студій», першим кроком у реалізації якої стане наступна зустріч колег-однодумців, вже в РДГУ.

Викладачами кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету 9 квітня 2019 року було організовано та проведено зустріч студентів педагогічного, психолого-природничого факультетів та студентів інституту мистецтва із завідувачем сектору зв’язків з громадськістю Рівненської юстиції Пшебільською Людмилою Георгіївною на тему «Зупинимо булінг разом!».

Під час дискусії було обговорено такі проблеми:

  • Булінг – це насильство.
  • Якщо ваша дитина стала жертвою булінгу, де отримати допомогу?
  • Відповідальність при булінгу.
  • Якщо ваша дитина агресор.
  • Якщо ви стали свідком булінгу.

Людмила Георгіївна провела зі студентами інтерактивні вправи, обговорення відеороликів та статистичних даних з означеної проблеми.

Наприкінці зустрічі кожен студент отримав буклет з основною інформацією та координатами центрів з надання правової допомоги.

4-7 квітня 2019 року студент III курсу фізико-технологічного факультету спеціальності 015 «Професійна освіта. Охорона праці» Лагодюк Павло Степанович брав участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ, що проходила на базі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28.11.2018 р.).

Учасникам олімпіади з геометричного моделювання на ПЕОМ потрібно було на основі робочого кресленика деталі створити повну тривимірну модель вказаної деталі.

Норма представництва від навчального закладу - по одному учаснику на конкурс.

В конкурсі з геометричного моделювання на ПЕОМ брали участь студенти I-IV -х курсів.

Дозволялося користуватись графічними системами AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, КОМПАС або іншими (у разі наявності інсталяційних пакетів).

За результатами участі в олімпіаді в конкурсі з геометричного моделювання на ПЕОМ Лагодюк Павло під керівництвом доцента кафедри технологічної освіти Фещука Юрія Вікторовича зайняв 1 місце та отримав диплом І ступеня.

Від спонсорів переможець олімпіади Лагодюк Павло отримав цінні подарунки, а Фещук Юрій Вікторович подяку за роботу в галузевій конкурсній комісії.

Вітаємо переможця олімпіади та його наставника!

  

Back to top