В умовах продовження карантину виникла потреба повноцінно реалізувати «ПОЛОЖЕННЯ про впровадження змішаного навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті», яке введено в дію рішенням Вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету від 31 жовтня 2019 р. (Протокол № 9).

Під змішаним навчанням розуміється цілеспрямований процес формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей  здобувачів вищої освіти за відповідною освітньою програмою в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі взаємного доповнення технологій традиційного та електронного навчання, що передбачає елемент самоконтролю здобувачами вищої освіти часу, місця, маршруту і темпу під час автономного та онлайн- навчання.

Метою впровадження змішаного навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті є:

 • підвищення якості навчання за рахунок оновлення змісту навчання та застосування сучасних інформаційно-комунікаційних та інноваційних освітніх технологій, у тому числі особистісно-орієнтованого підходу до процесу здобуття знань;
 • забезпечення вільного доступу студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання до освітніх ресурсів науково-педагогічних працівників Рівненського державного гуманітарного університету;
 • сприяння подальшому самостійному навчанню протягом життя;
 • забезпечення систематичного моніторингу якості освіти.

Змішане навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті підтримується протягом усього навчального року та містить дистанційні та очні періоди.

Дистанційний період для студентів денної форми навчання, за потреби, визначається проректором з навчально-виховної роботи та затверджується наказом по університету. Студенти денної форми навчання, які навчаються за індивідуальним навчальним планом або перебувають на вільному відвідуванні, чи як зараз, на карантині, зобов’язані вивчати семестрові дисципліни дистанційно. При цьому дистанційний період навчання для таких студентів триває від початку навчання, до початку екзаменаційної сесії, а для студентів заочної форми навчання - передбачений у період між настановчими та екзаменаційними сесіями.

Під час дистанційного періоду студенти послідовно опановують певні дисципліни, навчаючись у електронних навчальних курсах під керівництвом ведучого викладача. Студенти приймають участь у заняттях синхронної та асинхронної взаємодії, семінарах, практичних заняттях, консультаціях відповідно до розкладу занять та запланованих видів діяльності.

Змішане навчання в Рівненському державному гуманітарному університеті ґрунтується на використанні технологій дистанційного навчання для забезпечення освітньої діяльності на денній та заочній формах навчання.

Основною складовою інформаційного забезпечення змішаного навчання є електронні навчальні курси, розроблені на базі LMS/CMS Moodle (англ. Learning/Course Management Systems) – системи керування навчанням/курсом, яка розроблена на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій і розповсюджується безкоштовно за принципами ліцензії GNU General Public License.

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики ще з 2013 року розпочала пробне використання цієї платформи і на сьогодні має понад 40 повноцінних розроблених дистанційних курсів, на яких сьогодні й навчаються студенти факультету математики та інформатики, а також факультетів, які вивчають дисципліни інформатичного спрямування. Найбільша динаміка росту розроблених курсів спостерігалася у 2018 році, коли ми розробили і провели тренінг "Створення дистанційних курсів на платформі Moodle" (тренери: проф. Войтович І.С., доц. Музичук К.П.).

Як показав досвід попередніх років організації самостійної роботи студентів та впровадження елементів дистанційного навчання у нашому університеті можливе використання й інших сервісів з цією метою. Зокрема:

 • віртуальних дисків, які ще в 2014 році були створені для кожної кафедри в домені edu.ua і до сьогодні використовуються багатьма при організації індивідуальної та самостійної роботи студентів; при цьому слід використовувати додаткові сервіси для комунікації зі студентами, щоб вони мали змогу здати роботи, а викладачі їх перевірити;
 • платформ дистанційного навчання, які вже наповнені освітнім контентом, а залишається отримати лише доступ до них. Так, в мовах карантину більшість з них відкриті для запису та навчання. Зокрема, ми отримали доступ до Coursera, Prometheus та інших. У цьому випадку ми бачимо, що студент зареєструвався на той чи інший курс, однак його результат побачимо лише тоді, коли він успішно здасть підсумковий тест з курсу (а це понад 80% правильних відповідей);
 • відкритих освітніх ресурсів, які не передбачають жодної реєстрації та здебільшого не містять елементів контролю за їх засвоєнням, які, однак, містять досить корисні матеріали;
 • платформ організації дистанційного навчання, що забезпечують можливість викладачу наповнювати свій освітній контент, доповнюючи його, за потреби, посиланнями на відкриті освітні ресурси, посиланнями на матеріали, виставлені на його особистому чи кафедральному віртуальному диску (це зручно з позиції його редагування та захисту з одного боку та зменшення навантаження на сервер, де розгорнута сама платформа). Основна перевага таких платформ – це можливість групового чи індивідуального запису студентів на курс, комунікація з ними на самій платформі (можна написати повідомлення і надіслати одразу всім слухачам курсу і вони прочитають його коли зайдуть у курс чи відкриють свою пошту), моніторинг за діяльністю студентів та їх саморефлексія, автоматизоване чи ручне (залежно від виту завдань та потреби) оцінювання з виставленням оцінок в електронний журнал.

Ми зовсім нещодавно провели опитування (до якого можете долучитися і Ви) серед наших викладачів кафедри. Були задані такі запитання та отримані різнопланові відповіді:

Виявилось, що найпопулярнішими платформами серед наших викладачів є Moodle і Classroom, хоча використовуються і курси, які стали відкриті для нашого університету завдяки нашим зверненням до адміністрацій цих ресурсів.

Додатково для комунікації використовується електронна пошта (нагадуємо, що повідомлення, надіслане в системі дистанційної освіти автоматично дублюється на електронну пошту), ресурси на віртуальному диску викладача та відео на YouTube.

Для бажаючих поекспериментувати із платформою Classroom, пропонуємо ознайомитись із інструкцією щодо створення дистанційного курсу (без жодних звернень до адміністратора) на сайті нашої кафедри.

Відповідаючи на запитання «Чи є потреба перейти на єдину платформу (на рівні кафедри, факультету, університету), щоб ні у студентів, ні у викладачів не було плутанини, що і де знаходиться; кому, коли і куди здавати; чи всі роботи перевірені, а оцінки виставлені в журнал?» більше половини респондентів дали ствердну відповідь (такою ми вважаємо, зокрема, й ту, що передбачає попереднє навчання студентів і викладачів працювати з обраною платформою).

Понад 70 % обрали для організації дистанційного навчання в університеті Moodle,

оскільки з нею поєднуються додаткові сервіси, які потрібні для роботи

Отож з огляду на потреби і студентів і викладачів надаємо гостьовий доступ до тренінгу "Створення дистанційних курсів на платформі Moodle". Для створення свого курсу Вам потрібно зареєструватись на нашому сервісі дистанційної освіти та написати лист адміністратору із запитом, де вкажете назву своєї кафедри та назву дистанційного курсу, який Ви бажаєте створити.

Наш університет включено до переліку прогресивних закладів вищої освіти, які використовують метод кейсів у освітньому процесі на ресурсі https://casers.org. Використання бізнес-кейсів в освітніх програмах рекомендовано Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Ця платформа дозволяє представникам бізнесу та державного сектору організовувати кейси й залучати до вирішення студентів, випускників, світчерів, здобувачів, фрілансерів, галузевих фахівців та всіх охочих. Можна організувати кейси:

 • Реальні (Реальна ситуація і реальні дані)
 • Імітаційні (Реальна ситуація і змодельовані дані)
 • Вигадані (Змодельована і ситуація, і дані)

Тобто викладачі можуть запропонувати свої кейси для студентів одного чи декількох університетів з освітньою метою, однак на платформі представлені й реальні кейси від компаній, що працюють на ринку України.

Кейс-метод (англ. Case method, метод кейсів, метод конкретних ситуацій, метод ситуаційного аналізу) — техніка навчання, що використовує опис реальних економічних, соціальних і бізнес-ситуацій. Ті, що навчаються повинні досліджувати ситуацію, розібратися в суті проблем, запропонувати можливі рішення і вибрати найкраще з них. Кейси ґрунтуються на реальному фактичному матеріалі або ж наближені до реальної ситуації.

Навіщо навчати за кейс-методом?

Готовий практичний матеріал

Вам не потрібно придумувати та готувати завдання для студентів. Просто оберіть кейс на платформі та дайте його студентам на практичному занятті або замість реферату.

Мотивація студентів

Компанії часто пропонують цінні призи та стажування авторам найкращих рішень кейсів. Подарунки та можливості, які пропонує компанія, будуть мотивувати ваших студентів розробити найкраще рішення, а отже — старанно навчатися.

Збільшити працевлаштування студентів                  

Найкращих учасників компанії радо запрошують на стажування або роботу. Тому регулярна участь університету у кейс-чемпіонатах збільшує рівень працевлаштування студентів до компаній-лідерів індустрій.

Налагодження діалогу з бізнесом

Завдяки участі у кейсі ви можете спілкуватися з ТОП-менеджерами компаній та отримати їхні контакти для подальшої співпраці (запрошення на лекцію, організації практики для студентів).

Відповідно до пункту 121 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», підпункту 23 пункту 10 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 25 березня 2020 р. № 59-к виконання обов’язків ректора Рівненського державного гуманітарного університету покладено на Немеш Олену Миколаївну, проректора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформатизації, доктора психологічних наук, доцента, з 27 березня 2020 року до призначення ректора в установленому законодавством порядку.

12 березня 2020 року на базі Національного університету водного господарства та природокористування була проведена ХІ регіональна студентська олімпіада з геометричного моделювання на ПК, організаторами якої є кафедра теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП та кафедра технологічної освіти РДГУ. Олімпіада є І етапом Всеукраїнської студентської олімпіади з геометричного моделювання на ПЕОМ. Загалом в олімпіаді взяли участь 29 студентів з НУВГП, РДГУ, технічного коледжу НУВГП, Млинівського державного технолого-економічного коледжу, Рівненського коледжу НУБІП та Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП. Учасникам олімпіади з 3D моделювання було запропоновано змоделювати за робочим креслеником корпусної деталі її тривимірну модель в одній із САПР (AutoCAD, КОМПАС, Solid Works, Inventor). Робота оцінювалася в 100 балів.

Голова регіональної олімпіади: проректор НУВГП Савіна Н.Б., заступник голови – директор ННМІ Марчук М.М. Члени журі: д.пед.н., професор Козяр М.М.; к.с.-г.н., доцент Сасюк З.К.; к.пед.н., доцент Фещук Ю.В.; к.іст.н., доцент Герасименко О.А.; ст. викл. Парфенюк О.В.

За результатами участі в регіональній олімпіаді визначено переможців серед освітніх закладів Рівненщини:

перше місце – Лагодюк Павло Степанович, РДГУ та Мельник Василь Вікторович, НУВГП;

друге місце – Оліфер Максим Юрійович, РАТК;

третє місце – Гуменюк Микола Миколайович, НУВГП та Яловенко Любомир Володимирович, МДТЕК.

Підготував переможця олімпіади від РДГУ – доцент кафедри технологічної освіти Фещук Юрій Вікторович.

Студент 4-го курсу фізико-технологічного факультету РДГУ Лагодюк Павло Степанович набув право представляти наш університет у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з геометричного моделювання на ПЕОМ, що відбудеться орієнтовно 13-15 травня 2020 року на базі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Всі учасники олімпіади та їх керівники нагороджені дипломами НУВГП.

Рівненський державний гуманітарний університет отримав доступ до курсів платформи Coursera для підтримки наших викладачів та студентів на період карантину

4262 курси стали доступними для навчання наших студентів на період карантину безкоштовно з різних галузей знань для всіх спеціальностей. Для організації роботи запропоновано Посібник адміністратора, в якому пояснюються всі функції адміністратора платформи.

Адміністратори призначені на кожному факультеті і будуть додані в систему, тож студенти отримають доступ до всіх курсів, якими вони цікавляться і які передбачені у навчальних планах на цей семестр.

Після реєстрації студента на сайті www.coursera.org та запрошення його на курси адміністратором факультету, кожен може обрати як рекомендовані для вивчення курси, так і курси за власним вибором. З кожного курсу ведеться детальна статистика активності та успішності проходження курсу. Результати навчання будуть зараховані до рейтингу студентів із дисциплін (залежно від обсягів курсів та їх змістовного наповнення).

Для студентів надано посібник, у якому пояснюється особливості реєстрації, запису на курс та його проходження.

Крім того, доступний Довідковий центр для студентів на самій платформі. І адміністратори, і студенти отримають підтримку в чаті 24/7 від персоналу служби підтримки платформи Coursera, що знаходиться у відповідному довідковому центрі.

Усім доброго здоров’я і успішного навчання!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» на виконання розпорядження ректора від 16 березня 2020 року №11-01-03 та з урахуванням імовірного розвитку складної епідемічної ситуації на період карантину університет обмежує прийом всіх громадян.

З 23 березня 2020 року для сторонніх осіб доступ до будівель Рівненського державного гуманітарного університету (всі навчальні корпуси та гуртожитки) тимчасово обмежено.

На час дії карантину прийом вхідної кореспонденції здійснюється через засоби поштового, електронного та телефонного зв’язку. Рекомендуємо для зворотного зв’язку залишати свій контактний номер телефону, поштову та електронну адресу.

Керівництво університету наголошує на необхідності максимальної мінімізації особистої комунікації працівників в процесі виконання посадових обов’язків та налагодження співпраці між останніми за допомогою електронних засобів.

Поштова адреса університету: вул. Степана Бандери, 12, м. Рівне, 33028

Телефони для інформації:
- (0362) 26-78-65;  (0362) 63-59-52

Електронна пошта – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.             

Детальна контактна інформація розміщена на офіційному сайті РДГУ за посиланням: http://www.rshu.edu.ua/kontaktna-informatsiia

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17. 03. 2020 р. № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні» включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію Б у галузі педагогічних наук (спеціальності — 011, 014, 015).

Вітаємо редакційну колегію збірника з достойним визнанням Вашої праці. Бажаємо успіхів і натхнення у подальшій діяльності!

Back to top