Федорова Анжеліка Мечиславівна – методист кафедри.

Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут (1995р.), музично-педагогічний факультет. 25 років працювала методистом заочного відділу Рівненського державного гуманітарного університету. Зараз – старший лаборант кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання.

Опікується питаннями духовного виховання молоді Рівненського регіону. Керує вокальним ансамблем  «Фаустина» при храмі Святих апостолів Петра  та Павла та Божого мислосердя м.Рівне, учаниками якого є здобувачі вищої освіти РДГУ.

Шихова Г.І– старший викладач (працювала до вересня  вересня 2019 р.).

Основні наукові  напрацювання:

 • Інсценізація і драматизація казки в музиці – навчально-методичний посібник для студентів практикантів педагогічних вузів та училищ і вчителів загальноосвітніх шкіл. (співавторство) Рівне, 2006. – с. 106-199.
 • Осінні свята Навчально-методичний посібник для організації виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку. - Рівне 2006. – с.59-181 (співавторство).
 • Ми маємо в серці те, що не вмирає! Шевченківські свята в школі. Навчально-методичний посібник- Рівне, 2001.- 292 с. (співавтор М.І.Пономаренко)
 • Т.Г. Шевченко – літописець козацької слави // Українська мова та література.- 2012.- № 4.
 • Виховний потенціал вітчизняної музичної шевченкіани // Шевченкові духовні імперативи в сучасному мистецько-освітньому просторі: Збірник матеріалів і тез міжвузівської науково-пратичної конференції 24 лютого 2014 року. – Рівне: Волинські обереги, 2014. (співавтор – М.І.Пономаренко)
 • Жіноча доля у творчості Т.Шевченка // Українська мова та література.- 2014.- №3 – 4.
 • Вітчизняна музична Шевченкіана: історичний аспект становлення // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості. Збірник наукових праць. Випуск 1.- Рівне, 2015. (співавтор М.І.Пономаренко).
 • Інсценізація пісні як засіб музичного виховання дітей // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості Зб. наук. пр./Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАНУкраїни.Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki. Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. - Рівне: Волин. Обереги, 2016. - Вип. 2.
 • Творча активність школярів на уроках музичного мистецтв а// Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – Вип. 3.
 • Сьогодні Шихова Г.І. знаходиться на заслуженому відпочинку.

Радковська Л.М. – кандидат педагогічний наук, доцент (працювала до  вересня 2022р.).

Основні наукові  напрацювання:

 • Шляхи впровадження духовної музики в навчальний процес вищої школи // Наукові записки: психолого-педагогічні науки. – Ніжин, -  0,12 др. арк.
 • Річний календар православних світ. Методична розробка.- Рівне, 2010.- 45с.
 • Педагогічна технологія формування музичного сприйняття студентів ВНЗ засобами духовної музики. Навчально-методичний посібник. – Рівне,
 • До питання сприйняття творів духовної музики студентами мистецьких вузів //Нова педагогічна думка. Вип..4. – Рівне, 2010.
 • Проблема педагогічної технології в історичній ретроспективі // Нова педагогічна думку.- 2010.- №3.-0.3 др. арк.
 • Деякі питання організації та підготовки магістрантів до науково-дослідної роботи //Актуальні питання культурології: в.11,.- Рівне, 2012.- 0.4 др. арк.
 • Фольклор як засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку // Сучасна наука: теорія і практика: Зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції, м.Запоріжжя 24 – 25 січня 2013 р. (співавтор – І.Я.Мотько).
 • До питання професійної підготовки магістрів у вищих навчальних закладах Європи та США// Мистецька освіта та розвиток творчої особистості. Збірник наукових праць. Випуск 1.- Рівне, 2015.
 • Організація самостійної роботи студентів ВНЗ в контексті європейських вимог// Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2016. – Вип. 2.
 • Музична освіта православної орієнтації як прогресивне явище 17 – 18 століть // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – Вип. 3
 • Самостійна робота як основа самоосвіти студентів ВНЗ //Нова педагогічна думка.- 2017.- №1.
 • Радковська Л.М. Єсіпова О.М. Роль викладача-інструменталіста у подоланні сценічного хвилювання учнів-піаністів дитячої музичної школи. / // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2018.- № 1(93).
 • Радковська Л.М., Кириловець А. «Музична казка» в роботі музичного керівника закладу дошкільної освіти: з досвіду роботи/ // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2018.
 • З 2022р. доц. Радковська Л.М. – викладач ДМШ №2 м.Рівне.

Колесников С.А.  – кандидат педагогічних наук, доцент (працював до вересня 2017р.).

Основні наукові  напрацювання:

 • Формування оціночного ставлення до музичного мистецтва у молодших школярів. //Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів та молодих педагогів. Наука, освіта, суспільство очима молодих. – Рівне, 2009.  – 04, др.. арк.
 • Основні напрямки освіти в Іспанському королівстві // Нова педагогічна думка №1, 2009.
 • Внесок Юрія Юцевича в розвиток музичної педагогіки // Мистецтво та освіта №3, 2010.
 • Основи музичного виховання і хореографії з методикою викладання. Навчально-методичний посібник.- Рівне, 2010.- 127с.
 • Використання творів Т.Шевченка в процесі вивчення шкільного пісенного репертуару // Шевченкові духовні імперативи в сучасному мистецько-освітньому просторі: Збірник матеріалів і тез міжвузівської науково-практичної конференції 24 лютого 2014 року. – Рівне: Волинські обереги, 2014.
 • Робота над шкільним пісенним матеріалом з використанням музичного інструмента // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості. Збірник наукових праць. Випуск 1.- Рівне, 2015.
 • Сучасна музика в аспекті формування  вокально-хорових навичок на уроках музичного мистецтва // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2016. – Вип. 2.
 • Розвиток музичних здібностей молодших школярів у процесі занять в народно-інструментальному ансамблі // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – Вип. 3.
 • Сьогодні Колесников С.А. викладає у одній із загальноосвітніх шкіл Іспанії.

Крусь О.П.  – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні напрацювання

 • Історія української музики другої половини ХІХ ст.: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2014.- 13 др. арк.
 • Практичні вектори у виховання майбутніх вчителів музики засобами народнопісенної творчості // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості Зб. наук. пр./Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАНУкраїни.Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki. Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. - Рівне: Волин. Обереги, 2016. - Вип. 2.
 • Значення народнопісенної творчості у формуванні особистості майбутнього вчителя музики // Наук. конф. “Мистецька освіта та розвиток творчої особистості Зб. наук. пр./Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України.Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki. Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. - Рівне: Волин. Обереги, 2017. - Вип. 3.
 • Вплив української народнопісенної творчості на формування особистості майбутнього вчителя музики // Нова педагогічна думка.-2017.- № 1.
 • Національне виховання як педагогічна проблема // Нова педагогічна думка.- 2017.- № 2.
 • Національне виховання як педагогічна домінанта // Наук.- методичний журнал «Нова педагогічна думка» Зб. наук. пр./ Рівненcький обласний інститут післядипломної освіти. - Рівне: РОІППО, 2018. - Вип. 3(95).
 • Historical and Pedagogical Aspects of National Education of Youth: Folklore Studies of Ukrainian Song. Intellectual Archive. – Toronto: Shiny Word.Corp. (Canada). 2019. (January/March). Vol. 8. No. 1. PP. 108−116. DOI 10.32370/IA_2019_01_12 (0,5 д.а.).
 • Широкі крила української народної пісні // Наук. конф. “Мистецька освіта та розвиток творчої особистості”: зб. наук. пр. / Ін – т мистецствознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski wydzial – Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун – т, Ін – т мистецтв. – Рівне: Волин. Обереги, 2019. – Вип. 5.
 • Роль регионального музыкального фольклора в системе развития музыкально-педагогического образования // Матер. межд. науч. – конф. Казахского национального университета искусств. – Астана: «Мастер По» ЖШС, 2019.
 • Некоторые аспекты формирования национальной воспитанности будущих учителей музыки // ХI-е Боранбаевские чтения «Проблемы обеспечения качества обучения в непрерывной системе художественного образования»: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Казахского национального университета искусств (г. Нур-Султан, 14 февраля 2020 года). – Нур-Султан: «Мастер По» ЖШС, 2020.
 • Фольклор Волинського Полісся в національному вихованні особистості: до питання методики // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 1(95).
 • Педагогічні умови та методика національного виховання майбутніх учителів музики засобами народнопісенної творчості // Молодь і ринок. – 2020. – 2(181).
 • Методика национального воспитания будущих учителей музыки средствами народнопесенного творчества (на примере украинского регионального песенного фольклора) // Х-е Боранбаевские чтения «Особенности развития непрерывной системы художественного образования в условиях дистанционного обучения»: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Казахского национального университета искусств (г. Нур-Султан, 12 февраля 2021 года). – Нур-Султан: «Мастер По» ЖШС, 2021.
 • Регіональний музичний фольклор як дієвий чинник формування національної свідомості майбутніх учителів музики // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. / Uniwersytet Rzeszowski wydzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ін-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волин. Обереги, 2021. – Вип. 7.
 • Folklore of Volyn Polissya as a History-Cultural Foundation of National Bringing Up and Training of Pedagogues-Musicians // The Latest Problems of Modern Science and Practice : Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (January 11-14, 2022). Boston, USA.
 • Overcoming Borders and Distances: Ukrainian Spiritual Treasures in European and World Area // Society and science. Problems and prospects :  Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (January 25-28, 2022). London, England.
 • Methodological Aspects Fofming National Breeding Future Music Teachers // Multidisciplinary academic notes. Science research and practices : ХV International Scientific and Practical Conference (April 19–22, 2022). Madrid, Spain.

Методологічні аспекти формування національної вихованості майбутніх учителів музики // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. / Uniwersytet Rzeszowski wydzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ін-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волин. Обереги, 2022. – Вип. 8.

Back to top