Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1356-2825

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ngSxockAAAAJ

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219296142

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових досліджень: теорія і методика виховання; професійна підготовка майбутнього вчителя; громадянське виховання учнівської та студентської молоді; методика викладання іноземних мов.

Біографія: народилася у м. Березне Рівненської області. В 1977 році закінчила Березнівську середню школу № 2.

Інформація про вищу освіту: 

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1983 р., англійська мова, вчитель англійської мови; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2004 р., управління навчальним закладом, керівник навчального закладу.

Стаж роботи: 38 років

Кар’єрний ріст

Працювала вчителем англійської мови і закладах середньої освіти Березнівського району Рівненської області. З 2006 по 2012 рік р. працювала на посаді старшого викладача в Рівненському державному гуманітарному університеті. З 2014 року і дотепер - доцент кафедри теорії і методики виховання.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови громадянського виховання підлітків в дитячо-юнацьких об'єднаннях» (2012 р.) – 13.00.07 – теорія і методика виховання

Наукові та професійні досягнення:

Заступник головного редактора фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (2015-2018 рр); відповідальний секретар фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (категорія Б), (Індекс Copernicus) з 2018 р. і дотепер;

Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування акмеологічного простору школи в системі діяльності Малої академії мистецтв» на базі Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 2 Березнівської районної ради Рівненської області у межах виконання держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи», номер державної реєстрації НДР: 0115U000268; початок – 01.01.2015, закінчення – 31.12.2017.

Науковий співробітник науково-дослідної теми «Творче впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньо-виховному просторі Рівненщини» (реєстраційний номер 0118 U 00 30 66) (2018-2022).

Старший науковий співробітник Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України (2015- 2018 рр.);

Науковий співробітник Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (з 2018 р. і дотепер).

Член профбюро педагогічного факультету (2013-2019 рр.);

Секретар вченої ради педагогічного факультету (2017-2020 рр.);

Заступник зав.кафедри (з 2015 - і дотепер);

Секретар кафедри теорії і методики виховання – з 2013 р.;

Керівник групи аналізу кафедри теорії і методики виховання;

Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» педагогічного факультету «Теоретико-методичні засади сучасного виховання у контексті НУШ» з 2016 року й дотепер.

Участь у держбюджетних темах:

Старший науковий спіробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268), фундаментальна (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Теорія і методика виховання.
 • Теорія виховання.
 • Превентивна освіта і виховання.
 • Педагогіка партнерства в шкільно-сімейному вихованні.
 • Теорія і практика роботи дитячих і молодіжних організацій.

Автор понад 100 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Oksana B. Petrenko, Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The Specificity of Preparing Students at Pedagogical Universities for Educational Activity in the Digital Epoch. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. 2020. Volume 8 No.3. р.460-471. Scopus
 2. Bosniuk, V., Ostopolets, I., Svitlychna, N., Miroshnichenko, J., Tsipan T.S., Kubitskyi, S. (2021). Social content of Psychological Specialists’ Professional Activity. Postmodern Openings, 12(1), 01-20 https:/doi.org/10/18662/po/12.1/242 Scopus https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3357

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Ціпан Т. С. Теорія і методика виховання: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 131 с.
 2. Ціпан Т. С. Організація і методика виховної роботи: практикум. Рівне : РДГУ, 2016. 108 с.
 3. Ціпан Т. С. Превентивна освіта і виховання: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 97 с.
 4. Ціпан Т. С. Теорія і практика роботи дитячих громадських організацій: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 94 с.
 5. Ціпан Т. С. Історія діяльності дитячих і молодіжних організацій: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 77 с.
 6. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (2017р.) (у співавторстві (Баліка Л. М., Бісовецька Л.М. , Бричок С.Б. Гриневич М.Н., Гринькова Н.М. , Грицюк Н.Й., Карпенчук С.Г., Климчук В.В., Кособуцька Г.П., Опанасюк В.В., Павелків О.М., Павелків Р.В., Петренко О.Б., Петренко С.В., Примак О.М., Пустовіт Г.П., Рабешко О.М., Сойчук Р.Л. Стельмашук Ж.Г., Ціпан Т.С.)
 7. Tsipan T.S. Bulling as a psychological and pedagogical problem / Education pedagogy: problems and prospects for development in the context of reform. Editors: Sławomir Śliwa, Olga Tsybulko. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; pp.21-30.
 8. Ціпан Т.С. Збірник тестових завдань та педагогічних задач з «Превентивної освіти і виховання». Рівне : РДГУ. 2021. 74 с.
 9. Ціпан Т.С. Навчально-методичний посібник «Превентивна освіта і виховання. Курс лекцій» Рівне:РДГУ. 2021. – 127 с.
 10. Ціпан Т.С. Навчально-методичний посібник «Теорія і методика виховання. Курс лекцій». Рівне: РДГУ. – 2021. – 107 с.
 11. Ціпан Т.С. Збірник тестових завдань та педагогічних задач з «Теорії і методики виховання». Рівне : РДГУ. 2021. 114 с.
 12. Ціпан Т.С. Навчально-методичний посібник «Теорія виховання. Курс лекцій». Рівне: РДГУ. – 2021. – 144 с.
 13. Ціпан Т.С. Збірник тестових завдань та педагогічних задач з «Теорії виховання». Рівне : РДГУ. 2021. 100 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Ціпан Т. С. Психолого-педагогічні аспекти виховання підлітка у малій групі. Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи: Міжн.наук.-практ.конф. 27-18.09.2017р.: Зб. наук.праць. Умань. 2017. С. 149-152.
 2. Ціпан Т. С. Акмеологічний підхід в освіті та вихованні. Перспективи розвитку сучасної науки: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 15-16 липня 2-17 р. Ч. І. К.: МЦНД. 2017. С. 38-40.
 3. Ціпан Т. С. Педагогічний аналіз як функція управління виховним процесом в учнівських об’єднаннях за інтересами. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери. Мат. Всеукр.наук.-метод. семінару 27 квітня 2017р. Умань. С.130-133
 4. Ціпан Т. С. До питання формування інформаційної компетентності. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Рівне, 27-28 квітня 2018 р.) / Навчально-науковий інститут права НУВГП. Рівне, 2018. С.215-218
 5. Ціпан Т. С., Кульбаба І.П. Методичні аспекти патріотичного виховання учнів початкової школи. Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22–23 лютого 2019 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. С.31-34.
 6. Ціпан Т.С. Науковий шлях професора Т.Д.Дем’янюк. Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій (до 75-річчя з дня народження Т. Д. Дем’янюк): матеріали І Регіональної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 66-70.
 7. Ціпан Т.С., Іванюк Т.І. Основоположні принципи духовно-морального виховання школярів у контексті педагогічної спадщини Т. Д. Дем’янюк. Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій (до 75-річчя з дня народження Т. Д. Дем’янюк: матеріали І Регіональної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 137-146.
 8. Ціпан Т.С. Науково-педагогічна спадщина професора С.Г.Карпенчук. Виховання особистості в контексті реформування української школи і розвитку педагогічної науки (пам’яті професора С. Г. Карпенчук): електронний збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 44-48.
 9. Ціпан Т. С. Булінг як психолого-педагогічна проблема. International Scientific Internet – Conference ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN THE SERVICES’ SPHERE 8 May, 2020. Бердянськ – Ополє – Слов’янськ.
 10. Ціпан Т. С. Формування громадянської позиції у членів дитячо-юнацьких громадських об”єднань. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019.Вип. 9 С.293-301.
 11. Ціпан Т.С. Розвиток у школярів інтересу до читання: актуалізація досвіду Василя Сухомлинського Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019.Вип. 8 С.281-292.
 12. Ціпан Т. С. Національно-патріотичне виховання школярів засобами військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28–29 травня 2020 р., м. Київ) / уклад.: О. Ю. Дикий, Г.А. Коломоєць, А.А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 478-480.
 13. Ціпан Т.С. Інноваційні форми та методи педагогічної взаємодії школи і ісм»ї у вихованні дітей. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 12 С.235-241. Copernicus
 14. Ціпан Т.С., Лукащук М.В. «Оздоровчо-рухові ігри як чинник формування колективізму в учнів початкової школи». Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської електронної конференції «COLOR OF SCIENCE», (Вінниця, 29 січня 2021 р.). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / ред. А. А. Дяченко – Вінниця, 2021. – 444 с. С.82-85
 15. Тарасюк К. А., Ціпан Т. С. «Принципи активізації партнерської взаємодії сім»ї і школи у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської електронної конференції «COLOR OF SCIENCE», (Вінниця, 29 січня 2021 р.). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / ред. А. А. Дяченко – Вінниця, 2021. – 444 с. С.132-135

Авторські свідоцтва:

 1. № 79504. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (01.06.2018).

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України (№ 35575, 1997 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (№ 60796, наказ № 578-к від 17.07.2002 р.), Грамота Української асоціації Василя Сухомлинського (за творче впровадження ідей В. Сухомлинського в освітній простір та популяризацію творчого спадку педагога) (2019); Почесна грамота Рівненської обласної ради (№ 80 від 02.03.2020 р.)

Підвищення кваліфікації

 1. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогіки і психології в період з 01 травня 2016 року по 31 травня 2016 року. Наказ №123-в від 01.05.2016 р. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, вивчення педагогічного досвіду із застосування інноваційних технологій виховання учнівської і студентської молоді».
 2. Навчання на онлайн-платформі за підтримки Міністерства освіти і науки України:
 • «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 2 грудня 2018 року);
 1. Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». Сертифікат 07.05.2019. 80 годин.
 2. Міжнародне онлайн стажування у вищій школі Уні-Терра м.Познань (Польща) з 25.04.2019р. по 25.10.2019р. Тема: «Вдосконалення професійних навичок за рахунок підвищення дидактичних та наукових компетенцій та оволодіння європейськими методами та процедурами проведення занять з педагогічних дисциплін». Сертифікат від 25.10.19р. - 180 годин.
 3. Участь у польсько-українському семінарі науковців 24.10.19р. в університеті Миколи Коперника в м. Турун.
 4. Сертифікат № МІК 12-001 про проходження он-лайн навчання згідно програми підвищення кваліфікації «Національно-патріотичне та військово-прикладне виховання дітей та молоді . Краєзнавство і туризм» в рамках І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей. Загальна кількість голин – 6,
 5. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «The cloud skills storage service for the online studying on the example of the ZOOM platform” (Використання хмарних технологій для онлайн-навчання на прикладі платформи ZOOM»). м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин). Сертифікат ES № 1527/2020 від 05.10.2020.
 6. Тренінг «Створення дистанційних курсів на платформі Moodle» (РДГУ, 15 год., 30.11.2020 р.).

Back to top