Прокопович Т.Ю.  – кандидат мистецтвознавства, доцент.

Основні наукові  напрацювання:

 • Грицай А. Бринять душі моєї струни: Педагогічний репертуар для бандури. Ред.-упор. Т. Ю. Прокопович. Рівне, 2007. 80 с
 • Наталя-Марія Фарина. Миттєвості долі. Науково-популярне видання. Рівне, 2011. (5др.арк.)
 • Зошит юного бандуриста. Твори Анатолія Грицая. Ред.-упор. Т. Ю. Прокопович. Рівне, 2011. (2 др. арк.)
 • Михайло Вериківський Вісім новелет. Ред.-упор. Т. Ю. Прокопович. Рівне : Волинські обереги, 2017. 20с.
 • Кобзарський дивокрай: Твори Анатолія Грицая для бандури. Ред.-упор. Т.Ю. Прокопович, нот. Ред. І.В. Дуць. Рівне: Волинські обереги, 2021. 100 с. (11,63 д.а.)
 • Два імені співочої душі. Ред.-упор. Т.Ю. Прокопович. Рівне: О. Зень, 2021. 112с. (9,1 д.а.)
 • Інновації у музичній освіті та мистецтві. Ред-упор. Т.Ю. Прокопович. Рівне: Відок, 2018-2022. Вип.(1-9).
 • Культурно-мистецький простір поліетнічного міста: Рівне між двома світовими війнами Intermarum: історія, політика, культура. – 2016. – № 3.
 • Вокально-хорове інтонування поезії Лесі Українки
  у творах Михайла Довганича // Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 22.
 • Гра на осліп, або секрети акомпаніатора // Музичний керівник. – 2017. – №2.
 • Художня рецепція козацької пісні: Микола Костомаров і Казимир Любомирський // Костомаров і його епоха: текст і контексти : зб. наук. праць / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України; Інститут мистецтв РДГУ; РОКМ. – Рівне: Волинські обереги, 2017.
 • Педагогіка музична і музейна: сучасні тенденції взаємодії // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості : зб. наук. праць. – Рівне: Волинські обереги, 2018.
 • Духова музика в музеї: ексклюзив для знавців і любителів // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури і зарубіжжя. Зб. матер. Х Міжнародної науково-практичній конференції. Вип. 10. – Рівне: Волинські обереги, 2018.
 • Гра на осліп, або секрети акомпаніатора // Музичний керівник. – 2017. – №2.
 • Жанрово-стильова своєрідність ансамблів для дерев’яних духових інструментів М.Вериківського // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури і зарубіжжя. Зб. матер. ІХ Міжнародної науково-практичній конференції. Вип. 9. – Рівне, 2017.
 • Михайло Іванович Вериківський // М.Вериківський Вісім новелет. – Рівне : Волинські обереги, 2017.
 • Лицар, одухотворений музикою // Книга пам’яті Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: О.Зень, 2017
 • Кантабіле про краянина // Причастя словом. – Рівне: О.Зень, 2017.
 • «Пазли» професійного іміджу музичного керівника // Музичний керівник. – 2017. – №9.
 • Українське лицарство в композиторській інтерпретації Михайла Вериківського // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : VIIІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики [Herausgegeben von O. Novikova, U. Schweier, P. Hilkes]. – München: Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2018.
 • Ценностные ориентации литературной провинции: поэтический кружок в Ровно межвоенного периода // Revitalizace hodnot: umění a literatura IV. – Brno : Ústav slavistiky FF MU : Česká asociace slavistů : Tribun EU, 2019.
 • Мистецьке життя міжвоєнного Рівного у вимірі міжкультурної комунікації // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : ІХ Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики [Herausgegeben von O. Novikova, U. Schweier, P. Hilkes]. – München: Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2019.
 • Концепти духо́вий/духови́й у поетичній рецепції: Григорій Сковорода – Павло Тичина – Сергій Жадан // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури і зарубіжжя. Зб. матер. ХІ Міжнародної науково-практичній конференції. Вип. 11. – Рівне, 2019.
 • Перші вісники весни – музичні ігри, які доречно провести ще взимку // Музичний керівник. – 2019. – №1.
 • Настільна гра за творчістю Миколи Лисенка. Музичний керівник. 2019. №8.
 • Казимир Любомирський: композиторська творчість на пограниччі культур // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : Х Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики [Herausgegeben von O. Novikova, U. Schweier]. – München: Verlag readbox unipress / Open Publishing LMU, 2020.
 • Бетховен сегодня: коммеморальные практики цифровой эпохи в образовательном процессе // Музыкальные эпохи и стили в зеркале современных художественных процессов: Тезисы заочной международной научной конференции, БГАМ, 26 ноября 2020 г. – Минск, 2020.
 • «Contra spem spero» Володимира Рунчака: жанрово-стилістичний аспект // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя. Зб. наук. праць. Вип. 13. – Рівне, 2021.
 • Мотиви козацької України в польському романтизмі Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : ХІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики [Herausgegeben von O. Novikova, U. Schweier]. München: Georg Olms Verlag - UB Ludwig-Maximilians München, 2021.
 • Отголосок «украинской школы» в творчестве Станислава Монюшко. Мастацкая прастора Еўропы XIX – пачатку ХХІ ст. і Станіслаў Манюшка: гісторыя, сучасны стан : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. форуму, Мінск, Смілавічы, 30–31 мая 2019 г. / рэдкал.: А.І. Лакотка; рэд.-уклад.: Н. А. Капыцько. Мінск : Беларуская навука, 2021.
 • Педагогіка музична і музейна: перспективи інтеграції. Браїлівські обрії музики П. І. Чайковського: матеріали івент-проєкту. Бар: КЗВО «БГПК імені Михайла Грушевського», 2021.

Князь Казімєж Любомирський і Галицьке Музичне Товариство: штрихи до біографії. Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich, T. 17: Rzeszów 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Back to top