кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти

Життєве кредо: Не можна виростити повноцінної людини без виховання у ній відчуття прекрасного

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Спеціальність:13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
Назва установи, в якій захищена дисертація: Рівненський державний гуманітарний університет
Рік захисту: 2011

Освіта

Спеціальність: Початкове навчання
Кваліфікація: Магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання у ВНЗ
Назва ВНЗ, який закінчила: Рівненський державний гуманітарний університет
Рік закінчення: 2002

Спеціальність: Початкове навчання та образотворче мистецтво
Кваліфікація: Вчитель початкового навчання і образотворчого мистецтва
Назва ВНЗ, який закінчила: Рівненський державний гуманітарний університет
Рік закінчення: 2000

Back to top