Баліка Людмила Миколаївна

Вчене звання: доцент.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання.

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0042-7744

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219293832

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=YEwfvL8AAAAJ&hl=uk&oi=a

Web of Science(WoS) https://app.webofknowledge.com/author/record/19122559

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія та сучасний стан освіти і виховання; гендерні студії.

Біографія:

Народилася у м. Рівне. У 1998 році закінчила загальноосвітню школу № 19  м. Рівне.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2003 р., вчитель початкових класів, вчитель образотворчого мистецтва у початкових класах.

Стаж роботи: 7 років

Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 2003 р. старшим лаборантом кафедри теорії і методики виховання РДГУ, наукову діяльність – у 2012 р. – викладачем Рівненського державного гуманітарного університету за сумісництвом. З 2018 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого викладача, доцента кафедри теорії і методики виховання.

Дисертаційне дослідження:

Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962-1991 рр.). (2017 р.)

Наукові та професійні досягнення:

Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (категорія Б), (Індекс Copernicus).

Учасниця міжнародного проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»), (лист МОН від 10.09.2019 №1/9-573).

Співкерівник Гендерного центру «Ми різні – ми рівні».

Експерт з оцінювання учасників професійних компетентностей учасників сертифікації (наказ Державної служби якості освіти від 01.04.2019 № 01-11/17 «Про затвердження загального списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації»).

Науковий співробітник регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (з 2018 року і дотепер)

Участь у держбюджетних темах:

Молодший науковий співробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268), фундаментальна (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Теорія і методика виховання.

Технологія та організація наукових досліджень в освіті.

Гендерний підхід в освіті і вихованні.

Актуальні проблеми освіти й педагогічної науки.

Актуальні проблеми у галузі освіти й виховання.

Автор майже 40 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Зорочкіна Т., Вовкочин Л., Баліка Л. Зміст професійної підготовки вчителів початкової школи у закладах вищої освіти України. Наука і освіта. 2018. №2. 167-173. Web of Science Core Collection
 2. Oksana B. Petrenko, Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The specificity of preparing students at pedagogical universities for educational activity in the digital epoch Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, 8, 460-471. Scopus.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Баліка Л. М. Інновації у діяльності шкільних бібліотек: прикладні аспекти / Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Баліка Л. М., Бісовецька Л. А., Бричок С. Б., Гриневич М. Н., Гринькова Н. М., Грицюк Н. Й., Карпенчук С. Г., Климчук В. В., Кособуцька Г. П., Опанасюк В. В., Павелків О. М., Павелків Р. В., Петренко О. Б., Петренко С. В., Примак О. М., Пустовіт Г. П., Рабешко О. М., Сойчук Р. Л., Стельмашук Ж. Г., Ціпан Т. Т.; за наук. ред. О. Б. Петренко. Рівне: О. Зень, 2017. 365 с. С. 206-229.
 2. Баліка Л. М. Використання інформаційних технологій у роботі бібліотеки закладу вищої освіти Conference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018; ISBN 978-80-89654-48-2; PP. 305-311.
 3. Balika L., Petrenko О., Pustovit Н. The use of innovative technologies in the process of training of doctor of philosophy (PhD) in the specialty “011 Education Sciences” (Використання інноваційних технологій у підготовці доктора філософії (PhD) зі спеціальності «011 Науки про освіту») // Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83- 946765-5-1; pp. 495, illus., tabs., bibls, р. 216–226.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Баліка Л. М. Роль шкільних бібліотек Рівненщини з відродження національного виховання у 90-х роках ХХ ст. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 14 (57). С. 254–262.
 2. Баліка Л. М. Бібліопедагогіка як наука про вивчення читацьких інтересів. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 3. С. 190–
 3. Баліка Л. М. Шкільна бібліотека та інформаційно-комунікаційні технології. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 4. С. 305–
 4. Балика Л. Н. В. А. Сухомлинский о роли школьной библиотеки в формировании здорового образа жизни ребенка: актуализация опыта [Электронный ресурс]. Образоват. науки и психология : груз. электрон. науч. журн. 2016. № 5 (52). С. 36–40. URL: http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2853.pdf. – Назв. с экрана.
 5. Баліка Л. М. Використання інформаційних технологій у роботі шкільної бібліотеки. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 5. С. 233–
 6. Баліка Л. М. Педагогічні основи роботи шкільних бібліотек щодо розвитку в учнів інтересу до читання. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 6. С. 225–
 7. Баліка Л. М. Актуалізація поглядів видатних українських педагогів щодо ролі книги та читання у вихованні особистості. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 7. С. 53-60. Copernicus
 8. Баліка Л. М. Специфіка функціонування шкільних бібліотек в Україні (1962–1991 рр.). Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. Херсон : [б. в.], 2016. С. 7–11. Copernicus
 9. Баліка Л. М. Роль шкільної бібліотеки у формуванні інтересу до читання у творчій спадщині В. О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 8. С. 117-126. Copernicus
 10. Баліка Л. Творче використання ідей дитиноцентризму Януша Корчака в сучасній системі освіти України. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 9. С. 90-101. Copernicus
 11. Баліка Л., Шелюк Г. Читання як важливий засіб соціалізації дитини: актуалізація поглядів В. О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол.: О. Б. Петренко, Р. Л. Сойчук, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 10. С. 137-142. Copernicus
 12. Баліка Л. Специфіка діяльності кабінету вивчення книги і читача в українському науковому інституті книгознавства (1926–1936). Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 11. Том 1. С. 68-75. Copernicus
 13. Баліка Л., Ярута Н. Формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: з досвіду роботи. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 12. Рівне : РДГУ, 2020. С.75-84. Copernicus
 14. Петренко О., Баліка Л., Бричок С. Просвітницька діяльність інституту дитячого читання щодо розвитку педагогічних ідей про дитячу літературу й дитячих письменників (1920–1933 рр.). Гірська школа українських Карпат. № 22 (2020). С.67-72. Copernicus

Авторські свідоцтва:

 1. № 79504. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (01.06.2018).

Підвищення кваліфікації

 1. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти Тема: «Інноваційні технології викладання дисциплін виховного циклу в сучасному освітньому просторі». Сертифікат про стажування ПС 02139765/3-19 від 16.12.2019 р.
 2. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave – School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava) (скорочено до «VŠEMVS») (Словацька Республіка). Тема «Наукова діяльність, організація навчального процесу та методика викладання в європейських вищих навчальних закладах» (з 27.08.2018 р. по 29.10.2018 р.) Сертифікат про стажування № 111-C від 29.10.2018 р.
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle». Сертифікат ES №2386\2020, від 16.11.2020 р. м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин).
 4. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи Google meet, Google Сlassroom». Сертифікат ES №3313\2020, від 21.12.2020 р. м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин).
 5. Навчання на онлайн-платформі за підтримки Міністерства освіти і науки України:
 • «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 2 вересня 2018 року).
 • Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами». Сертифікат 14.04.2019. 30 годин.
 • Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні». Сертифікат 14.04.2019. 32 години.
 • Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». Сертифікат 07.05.2019. 80 годин.
 • Онлайн-курс «Академічна доброчесність». Сертифікат 13.10.2019. 4 години.
 • Онлайн-курс «Ключові уміння 21-го століття» студії онлайн-освіти EdEra. Сертифікат 31.05. 2020. 5 годин.
 • Онлайн-курс Prometeus «Наукова комунікація в цифрову епоху» (90 год., сертифікат 06.2020).
 • Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формат навчання». (30 год., сертифікат 19.10.2020).
 • Онлайн-курс Prometeus «Жінки та чоловіки: гендер для всіх». (60 год., сертифікат 18.03.2021).

Back to top