Вчене звання: доцент.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання.

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2368-4209

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219296178

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=KTDAxp8AAAAJ&hl=ru

Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти і  виховання, проблеми формування педагогічної майстерності вчителя.

Біографія:

Народилася у с. Лютинськ Дубровицького району Рівненської області.  Навчалася у Лютинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Дубровицького району Рівненської області. У 1999 році закінчила з відзнакою Сарненський педагогічний коледж РДГУ та отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Початкове навчання».

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2004 р., початкове навчання та біологія, вчитель початкових класів та біології; 2005 р., початкове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання.

Стаж роботи: 17 років

Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 2003 р. вчителем біології   в ЗОШ № 25, м. Рівне; наукову діяльність – у 2006 р. – викладачем Рівненського державного гуманітарного університету. Дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого викладача, доцента кафедри теорії і методики виховання.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Виховання дисциплінованості учнів в умовах роздільного навчання (1943-1954 рр.)».  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові та професійні досягнення:

Керівник Волонтерського центру  «Від серця до серця» з 01.09.2018 року й дотепер.

Керівник соціологічної служби кафедри теорії і методики виховання.

Науковий співробітник Регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу. Науково-дослідна тема «Творче впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньо-виховному просторі Рівненщини» (реєстраційний номер 0118 U 00 30 66) (2018-2022).

Участь у держбюджетних темах:

Науковий співробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268), фундаментальна (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Педагогічна майстерність.
 • Інноваційна діяльність класного керівника.
 • Методика виховної роботи в ЛОТ.
 • Теорія і методика виховання.
 • Теорія і методика виховання з основами гендеру.

Автор 71 публікації. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. 1. Oksana B. Petrenko, Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The Specificity of Preparing Students at Pedagogical Universities for Educational Activity in the Digital Epoch. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. 2020. Volume 8 No.3. р.460-471. Scopus

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія і методика виховання». Рівне: РДГУ, 2017.  60 с.
 2. Психодіагностичний інструментарій для визначення рівнів готовності педагогів до національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітньої школи. Методичний посібник. Рівне, 2017. 46 с.
 3. Психодіагностичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи з проблеми національно-патріотичного виховання учнів сільської школи. Рівне, 2017. 88 с.
 4. Анімаційна діяльність». Програма сертифікаційних курсів. Рівне: РДГУ. 2017.  7 с.
 5. Стельмашук Ж.Г., Гриневич М. Н., Грицюк Н. Й., Рабешко О. М. Національно-патріотичне виховання учнів в освітньо-виховному просторі сільської школи поліського регіону: теоретичні та практичні аспекти // Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Баліка Л. М., Бісовецька Л. А.,; за наук. ред. О. Б. Петренко. – Рівне : О. Зень, 2017. – 365 с., С. 85-122.
 6. Nadiia Hrynkova, Oksana Pertrenko, Zhanna Stelmashuk. The formation of physical and moral culture of personality of child in the context of the provisions of the new ukrainian school: theoretical and methodical aspects // Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019. С.92–115.
 7. Інструктивні матеріали до виконання курсових робіт : метод. рек. для студентів пед. спец. : навч.-метод. посіб. / РДГУ; уклад.: Л. М. Баліка, Ж. Г. Стельмашук. - Рівне : РДГУ, 2019.  66с.
 8. Петренко О. Б., Баліка Л. М., Ваколюк А. М., Гринькова Н. М., Стельмашук Ж. Г. Актуальні проблеми освіти і виховання: навч.-метод. посіб. / РДГУ; уклад.: О. Б. Петренко, Л. М. Баліка, А. М. Ваколюк, Н. М. Гринькова, Ж. Г. Стельмашук. Рівне : РДГУ, 2020. 116 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Стельмашук Ж.Г.  Педагогічні умови ефективної взаємодії сім’ї і школи у вихованні дисциплінованості учнів // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 3 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2016. С. 155-165.
 2. Стельмашук Ж.Г.  Використання інформаційних технологій у національно-патріотичному вихованні учнів // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 3 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. – Рівне, 2016. –Вип. 4  – С. 239-250.
 3. Стельмашук Ж. Г., Грицюк Н. Й.  Національно-патріотичне виховання учнів сільської школи: з досвіду роботи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка.   №1   С. 153-160. Copernicus
 4. Стельмашук Ж.Г.  Освітньо-виховний простір сільської школи як чинник національно-патріотичного виховання учнів // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 5 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2017.  Вип. 5  С. 183-194.
 5. Стельмашук Ж.Г., Гриневич М.Н., Рабешко О.М.Скаутська система виховання у контексті викликів сучасності // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 6 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2017. Вип. 6   С. 181-191.
 6. Стельмашук Ж.Г., Панчук А.П. Проблема дисциплінованості учнів у контексті формування Нової української школи / Ж.Г.Стельмашук, А.П.Панчук // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 7 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2018.  Вип. 7. С. 205-212. Copernicus
 7. Стельмашук Ж.Г. Актуальність ідей В.О.Сухомлинського у контексті завдань Нової української школи // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 8 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2018.   Вип. 8. С.243-250. Copernicus
 8. Стельмашук Ж.Г., Ваколюк А.М. До проблеми розвитку емоційного розвитку особистості. Збірник наукових праць. Вип. 9 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2019.   Вип. 9  С.259-265. Copernicus
 9. Гринькова Н.М., Стельмашук Ж.Г. Актуалізація ідей В.О.Сухомлинського щодо підготовки вчителя нової української школи» // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 10 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2019.   Вип. 10. С. 151-156. Copernicus
 10. Гринькова Н., Стельмашук Ж., Ваколюк А. Роль волонтерської діяльності у формуванні особистості майбутнього вчителя початкової школи. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Том 2/ упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2020. C. 93-101. Copernicus
 11. Стельмашук Ж.Г. Чинники розвитку емоційного інтелекту у майбутніх учителів початкової школи. // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 12 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. Б.Грицай, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне, 2020.  Вип. 12.   С.220-226. Copernicus

Авторські свідоцтва:

 1. № 79504. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (01.06.2018).

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

Керівництво студенткою 4 курсу педагогічного факультету Радько А.В., яка зайняла призове місце (ІІІ місце) у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2018 р.).

Нагороди: Почесна грамота Рівненського державного гуманітарного університету за вагомі наукові здобутки, керівництво науковою роботою студентів, підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та з нагоди професійного свята науковців - Дня науки (2018). Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки. (№ 701, наказ № 216 від 24.09.2018 р.). Грамота. Українська асоціація Василя Сухомлинського. (За творче впровадження ідей В.Сухомлинського в освітній простір та популяризацію творчого спадку педагога) (2019). Подяка галузевої конкурсної комісії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за високий рівень підготовки студентки до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки» (2018).

Підвищення кваліфікації

 1. Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu (Республіка Польща). Тема стажування «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu» (з 25 квітня 2019 року – 25 жовтня 2019 р.). Сертифікат про стажування Nr 32/19 від 25.10.2019 р.
 2. Уманський державний педагогічний університет, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи. Тема стажування «Науково-педагогічна діяльність кафедри, організація освітнього процесу та методика викладання дисциплін педагогічного циклу в умовах дистанційного навчання».  Довідка  про стажування №1717/01  від 21.10.2020 р.
 3. Складання іспиту на рівень на рівень знання англійської мови В2 від 18.06.2019 р. Сертифікат № 000993303 виданий автоматизованим екзаменаційним центром «UNIVERSAL TEST» (ECL).
 4. Сертифікаційні курси зі спеціальності 231 Соціальна робота за напрямом «Інноваційні соціальні технології в роботі педагога-організатора» на тему «Використання соціокультурної анімації в роботі педагога-організатора». Отримала сертифікат ПК 02125639/001325-20 від 30.06.2020 р. Реєстраційний номер 1325.
 5. Навчання на онлайн-платформі за підтримки Міністерства освіти і науки України:
 • «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 14 жовтня 2018 року).
 • «Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні»» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (32 год., сертифікат від 24.05. 2020 року).
 • «Онлайн-курс «Ключові уміння 21-го століття»» студії онлайн-освіти EdEra та Британської Ради » (5 год., сертифікат від 31.05. 2020 року).
 • Вебінар «Використання Google Meet в освітній діяльності» (2 год, 0,07 кредитів ESTC, сертифікат № В-003394 від 01 червня 2020 р.).

Back to top