14 – 15 травня 2020 року кафедра теорії та історії світової літератури Рівненського державного гуманітарного університету проводить IІI Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми літературознавчої термінології».

Основні проблеми, які пропонуються для обговорення:

 • Теоретичні аспекти літературознавчої термінології;
 • Термінологічні проблеми історико-літературного процесу;
 • Терміносистема слов’янського літературознавства;
 • Термінологічні проблеми сучасної генології;
 • Питання віршознавчої термінології;
 • Проблеми драматургічної термінології;
 • Літературознавча термінологія у колі інтермедіальності.
 • Філологічна термінологія: між літературознавством та лінгвістикою.
 • Термінологічні питання лінгвостилістики та лінгвопоетики;
 • Термінологія і міжкультурна комунікація;
 • Проблеми термінології в сучасній методиці викладання мов;
 • Проблеми та перспективи термінологічних літературознавчих видань.

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

Форми участі в конференції: очна та заочна.

Публікація матеріалів. Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи в третьому випуску наукового збірника «Актуальні проблеми літературознавчої термінології» (вимоги див. нижче).

Усім бажаючим, незалежно від форми участі – очної або заочної, до 15 березня 2020 року необхідно надіслати заявку з повідомленням теми, доповідь та відскановану квитанцію. Заочним учасникам конференції збірник буде розіслано після її проведення.

Детельніше про умови участі у конференції: Інформаційний лист (PDF)

Back to top