Списки вступників рекомендованих до зарахування на перший (зі скороченим строком навчання), другий, третій (з нормативним строком здобуття вищої освіти) курс осіб, які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (спеціаліста), освітній ступінь молодшого бакалавра (бакалавра, магістра) для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Денна форма здобуття вищої освіти

Спеціальності (предметні  спеціальності, спеціалізації) ОС бакалавра

Освітні програми

Денна форма здобуття вищої освіти

Курс – строк  здобуття вищої освіти

Код

Назва

Інститут мистецтв

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

 Денна

1-й – 1 р.10м.

 

2-й –2 р.10 м.

 

3-й –1 р.10м.

025

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво.

Народні інструменти

Музичне мистецтво. Оркестрові духові та

ударні інструменти

Музичне мистецтво.

Хорове диригування

Музичне мистецтво. Музичний фольклор

Музичне мистецтво. Музичне мистецтво естради

Музичне мистецтво. Естрадний спів

Музичне мистецтво. Комп’ютерна електронна музика

Музичне мистецтво. Фортепіано

Музичне мистецтво. Академічний спів

 Денна

1-й  –3 р.10м.

 

1-й  –3 р.10м.

 

3-й  – 1р.10м.

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

014.03

Середня освіта (Історія)

 Середня освіта (Історія)

 

3-й – 1 р.10м.

2-й – 2 р.10м.

 

3-й – 1 р.10м.

032

Історія та археологія

Історія та археологія

 

3-й – 1 р.10м.

 

3-й – 1 р.10м.

052

Політологія

Політологія

 

2-й – 2 р.10м.

 

3-й – 1 р.10м.

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії

Суспільні комунікації

 

2-й – 2 р.10м.

 

3-й – 1 р.10м.

Педагогічний факультет

012

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

 Денна

 Денна

1-й – 1 р.10м.

Дошкільна освіта, початкова освіта

Дошкільна освіта, психологія

Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)

1-й – 2 р.10м.

 

3-й – 1 р.10м.

013

Початкова освіта

Початкова освіта

 Денна

 Денна

1-й – 1 р.10м.

Початкова освіта, психологія

Початкова освіта, інклюзивна освіта

1-й – 2р. 10м.

Початкова освіта, психологія

Початкова освіта, інклюзивна освіта

Початкова освіта,інформатика

Початкова освіта, іноземна мова (англійська)

 

3-й – 1р. 10м.

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура)

 Денна

1-й –1 р. 10м.

 

2-й –2 р. 10м.

 

3-й –1 р. 10м.

016

Спеціальна освіта (Логопедія)

 

Спеціальна освіта. Логопедія

 

 

3-й –1 р. 10м.

2-й –2 р. 10м.

 

3-й –1 р. 10м.

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

 

3-й –1 р. 10м.

2-й –2 р. 10м.

 

3-й –1 р. 10м.

Психолого-природничий факультет

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини )

 Денна

1-й –2 р. 10м.

 

3-й –1 р. 10м.

014.07

Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Географія)

 

1-й –2 р. 10м.

 

3-й –1 р. 10м.

014.15

Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

 

1-й – 2р. 10м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

053

Психологія

Психологія

Практична психологія

 

2-й – 2 р. 10м.

 

3-й – 1 р. 10м.

091

Біологія

Біологія

 

1-й – 2 р. 10м.

 

3-й – 1 р. 10м.

101

Екологія

Прикордонний екологічний контроль

 

1-й – 1 р. 10м.

 

3-й – 1 р. 10м.

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія

 

1-й – 2 р. 10 м

 

1-й – 3 р. 4 м

 

3-й – 1 р. 10м.

231

Соціальна робота

Соціальна робота

 Денна

1-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10м.

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики

014.08

Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

 Денна

1-й – 2 р. 10м.

 

3-й – 1 р. 10м.

014.10

Середня освіта(Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 Денна

 Денна

1-й – 1 р. 10м.

1-й – 2 р. 10м.

 

3-й – 1 р. 10м.

015.16

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Професійна освіта (Сфера обслуговування (Готельно-ресторанна справа))

 

3-й – 1 р. 10 м

2-й – 2 р. 10 м

 

3-й – 1 р. 10м.

 

029

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

 

1-й – 1 р. 10м.

 

3-й – 1 р. 10м.

Документознавство та інформаційна діяльність

 Денна

1-й – 1 р. 10м.

 

3-й – 1 р. 10м.

051

Економіка

Економічна кібернетика

 Денна

1-й – 1 р. 10м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

073

Менеджмент

Менеджмент

 

1-й – 1 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

075

Маркетинг

Маркетинг

 Денна

1-й – 1 р. 10  м.

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

104

Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

 

1-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10м.

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

Філологічний факультет

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта. Українська мова і література

 Денна

1-й – 1 р. 10 м.

Середня освіта. Українська мова і література

Середня освіта. Українська мова і література, психологія

Середня освіта. Українська мова і література, історія

Середня освіта. Українська мова і література, англійська мова

 

2-й – 2 р. 10 м.

Середня освіта. Українська мова і література

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.021

Середня освіта (Англійська мова і література)

Середня освіта. Англійська мова і література, друга іноземна мова

Середня освіта. Англійська мова і література, психологія

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.022

Середня освіта(Німецька мова і література)

Середня освіта. Німецька мова і література, друга іноземна мова

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.023

Середня освіта(Французька мова і література)

Середня освіта. Французька мова і література, друга іноземна мова

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

035.01

Філологія (Українська мова та література)

Українська мова та література, польська мова

 

2-й – 2 р. 10 м.

Українська мова та література

 

3-й – 1 р. 10 м.

035.041

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська))

Переклад (англійська та німецька мови)

Переклад (англійська та французька мови)

Переклад (англійська та польська мови)

 

2-й – 2 р. 10 м.

Переклад (англійська та німецька мови)

Переклад (англійська та французька мови)

 

3-й – 1 р. 10 м.

035.043

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)

Переклад (німецька та англійська мови)

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

035.055

Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька)

Переклад (французька та англійська мови)

 

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

Факультет математики та інформатики

014.04

Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

 Денна

1-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

014.09

Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

 Денна

1-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта (Цифрові технології)

 Денна

1-й – 1 р. 10  м.

1-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

113

Прикладна математика

Прикладна математика

 Денна

1-й – 1 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

 

1-й – 1 р. 10  м.

1-й – 2 р. 10  м.

 

2-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

 

 

1-й – 1 р. 10  м.

 

 

1-й – 2 р. 10  м.

 

2-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

Художньо-педагогічний факультет

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче та декоративне мистецтво

 Денна

1-й – 1 р. 10  м.

 

2-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

024

Хореографія

Хореографія

 Денна

1-й – 1 р. 10 м.

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

026

Сценічне мистецтво

Сценічне мистецтво, актор

Сценічне мистецтво, режисер

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

027

Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

034

Культурологія

Культурологія

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

Заочна форма здобуття вищої освіти

Спеціальності (предметні  спеціальності, спеціалізації) ОС бакалавра

Освітні програми

Заочна форма здобуття вищої освіти

Курс – строк здобуття вищої освіти

Код

Назва

Інститут мистецтв

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

 Заочна

 Заочна

1-й – 1 р 10м.

 Заочна

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

025

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво. Народні інструменти

Музичне мистецтво. Оркестрові духові та ударні інструменти

Музичне мистецтво. Хорове диригування

Музичне мистецтво. Музичний фольклор

Музичне мистецтво. Музичне мистецтво естради

Музичне мистецтво. Естрадний спів

Музичне мистецтво. Комп’ютерна електронна музика

Музичне мистецтво. Фортепіано

Музичне мистецтво. Академічний спів

 

1-й  –3 р.10м.

 

1-й  –3 р.10м.

 

3-й  – 1р.10м.

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

014.03

Середня освіта (Історія)

 Середня освіта (Історія)

 

3-й – 1 р. 10 м.

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

032

Історія та археологія

Історія та археологія

 

3-й – 1 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

052

Політологія

Політологія

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

Педагогічний факультет

012

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

 Заочна

 Заочна

1-й – 1 р. 10 м.

Дошкільна освіта, початкова освіта

Дошкільна освіта, психологія

Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)

1-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

013

Початкова освіта

Початкова освіта

 Заочна

 Заочна

1-й – 1 р. 10 м.

Початкова освіта, психологія

Початкова освіта, інклюзивна освіта

1-й – 2 р. 10 м.

Початкова освіта, психологія

Початкова освіта, інклюзивна освіта

Початкова освіта, інформатика

Початкова освіта, іноземна мова (англійська)

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура)

 Заочна

1-й – 1 р. 10 м.

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

 

3-й – 1 р. 10 м

016

Спеціальна освіта (Логопедія)

Спеціальна освіта. Логопедія

 

3-й – 1 р. 10 м.

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

 

3-й – 1 р. 10 м.

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

Психолого-природничий факультет

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 

1-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.07

Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Географія)

 

1-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.15

Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

 

1-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

053

Психологія

Психологія

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

091

Біологія

Біологія

 

1-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

101

Екологія

Прикордонний екологічний контроль

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

231

Соціальна робота

Соціальна робота

 

1-й – 2  р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, фізики та технологій

029

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

 

1-й – 1  р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

Документознавство та інформаційна діяльність

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

051

Економіка

Економічна кібернетика

 

1-й – 1 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

073

Менеджмент

Менеджмент

 

1-й – 1 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

075

Маркетинг

Маркетинг

 

1-й – 1 р. 10  м.

 

2-й – 2  р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 

2-й – 2  р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.08

Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

 

1-й – 2  р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.10

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 Заочна

 Заочна

1-й – 1 р. 10 м.

1-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

015.16

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Професійна освіта (Сфера обслуговування (Готельно-ресторанна справа))

 

3-й – 1 р. 10 м.

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

Філологічний факультет

014.021

Середня освіта (Англійська мова і література)

Середня освіта. Англійська мова і література, друга іноземна мова

Середня освіта. Англійська мова і література, психологія

 

2-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.022

Середня освіта(Німецька мова і література)

Середня освіта. Німецька мова і література, друга іноземна мова

 

2-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.023

Середня освіта(Французька мова і література)

Середня освіта. Французька мова і література, друга іноземна мова

 

 

2-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

035.041

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська))

Переклад (англійська та німецька мови)

Переклад (англійська та французька мови)

Переклад (англійська та польська мови)

 

2-й – 2  р. 10  м.

Переклад (англійська та німецька мови)

Переклад (англійська та французька мови)

 

3-й – 1 р. 10  м.

035.043

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)

Переклад (німецька та англійська мови)

 

 

2-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

035.055

Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька)

Переклад (французька та англійська мови)

 

2-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта. Українська мова і література

 Заочна

1-й – 1 р. 10  м.

Середня освіта. Українська мова і література

Середня освіта. Українська мова і література, психологія

Середня освіта. Українська мова і література, історія

Середня освіта. Українська мова і література, англійська мова

 

2-й – 2 р. 10  м.

Середня освіта. Українська мова і література

 

3-й – 1 р. 10  м.

035.01

Філологія (Українська мова та література)

Українська мова та література, польська мова

 

2-й – 2 р. 10  м.

Українська мова та література

 

3-й – 1 р. 10  м.

Факультет математики та інформатики

014.04

Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

 Заочна

1-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

014.09

Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

 Заочна

1-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта (Цифрові

 технології)

 

1-й – 1 р. 10  м.

1-й – 2 р. 10  м.

 

3-й – 1 р. 10  м.

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

 

1-й – 1 р. 10 м.

1-й – 2 р. 10 м.

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

122

Комп’ютерні

науки

Комп’ютерні

науки

 

1-й – 1 р. 10 м.

1-й – 2 р. 10 м.

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

Художньо-педагогічний факультет

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче та декоративне мистецтво

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

 

3-й – 1 р. 10 м.

024

Хореографія

Хореографія

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

026

Сценічне мистецтво

Сценічне мистецтво, актор

Сценічне мистецтво, режисер

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

2-й – 2 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

027

Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

034

Культурологія

Культурологія

 

1-й – 1 р. 10 м.

 

3-й – 1 р. 10 м.

Back to top