Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання
до Рівненського державного гуманітарного університету в 2023 році

До уваги вступників 2023 року

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада.

Реєстрація заяв вступників, у тому числі для участі у вступних випробуваннях (співбесіді, творчому конкурсі, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ, фаховому іспиті) у передбачених в цьому розділі випадках здійснюється через особисті електронні кабінети вступників.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (НРК5) основна сесія вступної кампанії відбудеться у строки:

Етапи вступної кампанії

Денна/заочна форма

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників

01 липня – 30 листопада

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах

від 03 липня до 18:00 10 липня
(на місця державного замовлення)
від 03 липня до 18:00 25 липня
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Проведення співбесід та творчих конкурсів в декілька потоків

від 07 до 18 липня включно
(за всіма джерелами фінансування)
 від 07 до 31 липня
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Реєстрація заяв вступників

від 19 липня до 18:00 31 липня

Проходження медичних оглядів для вступників на спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 024 Хореографія

до 29 липня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

не пізніше 05 серпня
(на місця державного замовлення)
09 серпня
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Виконання вимог до зарахування

до 18:00 08 серпня
(на місця державного замовлення)
до 15:00
11 серпня; 17 серпня; 30 серпня
 (за кошти фізичних або юридичних осіб)

Зарахування вступників

 

9 серпня
(на місця державного замовлення)
11 серпня
17 серпня*
30 серпня*
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

18 серпня

* - за наявності ліцензованих місць

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ОС бакалавра (ОКР спеціаліста, ОС магістра) основна сесія вступної кампанії відбудеться у строки:

Етапи вступної кампанії

Денна/заочна форма

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ (для некон’юнктурних спеціальностей) та ЄВІ+ЄФВВ (для кон’юнктурних спеціальностей)

від 08 травня до 31 травня

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників

01 липня – 30 листопада

Реєстрація заяв на участь фаховому іспиті, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ

упродовж липня

Проведення фахових іспитів, співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів замість ЄФВВ

з 17 по 28 липня включно
 (на місця державного замовлення)
від 31 липня до 1800 год 14 серпня
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

від 31 липня д о 18:00 21 серпня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

не пізніше 26 серпня
(на місця державного замовлення)
30 серпня
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Виконання вимог до зарахування

до 18:00 29 серпня
(на місця державного замовлення)
до 15:00
06 вересня; 14 вересня; 29 вересня
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Зарахування вступників

31 серпня
(на місця державного замовлення)
06 вересня
14 вересня*
29 вересня*
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

07 вересня

* - за наявності ліцензованих місць

Для вступу на навчання на другий курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, виконують у повному обсязі навчальний план вступна кампанія відбудеться у строки:

Етапи вступної кампанії

Денна/заочна форма

Прийом заяв та документів

11 вересня – 25 вересня

Строки проведення вступних випробувань

26 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування

27 вересня

Виконання вимог до зарахування на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступниками, які отримали рекомендації

до 1500 год
29 вересня

Зарахування вступників на навчання

29 вересня


Back to top