Список рекомендованих від 09.08.2023 Бакалавр, НРК5, Денна, За кошти фізичних та/або юридичних

Список рекомендованих від 09.08.2023 Бакалавр, НРК5, Заочна, За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Списки вступників рекомендованих до зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 (освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра). За кошти державного або регіонального замовлення. Денна/заочна форма здобуття вищої освіти:

Спеціальності (спеціалізації) 

ОС бакалавра

Освітні програми

Форма здобуття вищої освіти

Рік навчання – строк  здобуття вищої освіти

Код

Назва

Інститут мистецтв

014.13

014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

 Денна / Заочна 

1-й – 1 р.10 м.
1-й – 2 р.10м.

025

Музичне мистецтво

1.Інструментальне виконавство

2.Хорове диригування

3.Музичний фольклор

4.Вокальне виконавство

5.Фортепіан

 Денна

1-й  –3 р.10м.

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

014.03

Середня освіта (Історія)

 Середня освіта (Історія)

 

1-й – 1 р.10 м.
1-й – 2 р.10м.

032

Історія та археологія

Історія та археологія

 

1-й – 1 р.10м.

1-й – 2 р.10м.

052

Політологія

Політологія

 

1-й – 2 р.10м.

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії

Суспільні комунікації

 

1-й – 2 р.10м.

Педагогічний факультет

012

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта, початкова освіта

Дошкільна освіта, психологія

Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)

 Денна / Заочна 

 Денна / Заочна 

1-й – 1 р. 10м.

1-й – 2 р. 10м.

013

Початкова освіта

Початкова освіта

 Денна / Заочна 

 Денна / Заочна 

1-й – 1 р. 10м.

1-й – 2 р. 10м.

Початкова освіта, психологія

Початкова освіта, інклюзивна освіта

Початкова освіта, психологія

Початкова освіта, інклюзивна освіта

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура)

 

1-й – 1 р. 10м.

1-й – 2 р. 10м.

016

Спеціальна освіта (Логопедія)

Спеціальна освіта. Логопедія

 

3-й –1 р. 10м.

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

 

1-й – 1 р. 10м.

1-й – 2 р. 10м.

Психолого-природничий факультет

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини )

 Денна / Заочна 

1-й –2 р. 10м.

014.07

Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Географія)

 Денна 

1-й –2 р. 10м.

014.15

Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

 

1-й – 2 р. 10 м.

053

Психологія

Психологія

 

1-й – 2 р. 10м.

053

Психологія

Практична психологія

 

1-й – 2 р. 10м.

091

Біологія та біохімія

Біологія та біохімія

 Денна 

1-й – 2 р. 10м.

Екологія

 

1-й – 2 р. 10м.

227

Фізична терапія та реабілітація

Фізична терапія

 

2-й – 2 р. 4 м

1-й – 3 р. 10м.

231

Соціальна робота

Соціальна робота

 Денна 

1-й – 2 р. 10м.

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики

014.08

014.08 Середня освіта

(Фізика та астрономія)

Середня освіта (Фізика та астрономія)

 

-

Середня освіта (Фізика)

 Денна

1-й – 2 р. 10м.

014.10

Середня освіта
(Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 Денна / Заочна 

             Заочна 

1-й – 1 р. 10м.

1-й – 2 р. 10м.

015.16

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Професійна освіта (Сфера обслуговування (Готельно-ресторанна справа))

 

-

 

029

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

 

1-й – 1 р. 10м.

1-й – 2 р. 10м.

Документознавство та інформаційна діяльність

 

 

1-й – 1 р. 10м.

1-й – 2 р. 10м.

051

Економіка

Економічна кібернетика

 

1-й – 1 р. 10м.

1-й – 2 р. 10м.

073

Менеджмент

Менеджмент

 

 

1-й – 1 р. 10м.

1-й – 2 р. 10м.

104

Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

 

1-й – 2 р. 10м.

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 

1-й – 2 р. 10 м.

Філологічний факультет

014.01

Середня освіта
(Українська мова і література)

Середня освіта. Українська мова і література

Середня освіта. Українська мова і література, психологія

Середня освіта. Українська мова і література, історія

Середня освіта. Українська мова і література, англійська мова

 Денна / Заочна 

1-й – 1 р. 10 м.

Середня освіта. Українська мова і література

 

1-й – 2 р. 10 м.

014.021

Середня освіта (Англійська мова і література)

Середня освіта. Англійська мова і література, друга іноземна мова

Середня освіта. Англійська мова і література, психологія

 

1-й – 2 р. 10 м.

014.022

Середня освіта(Німецька мова і література)

Середня освіта. Німецька мова і література, друга іноземна мова

 

1-й – 2 р. 10 м.

014.023

Середня освіта(Французька мова і література)

Середня освіта. Французька мова і література, друга іноземна мова

 

1-й – 2 р. 10 м.

035.01

Філологія (Українська мова та література)

Українська мова та література, польська мова

 

-

Українська мова та література

 

1-й – 2 р. 10 м.

035.041

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська))

Переклад (англійська та німецька мови)

Переклад (англійська та французька мови)

Переклад (англійська та польська мови)

 

 

Переклад (англійська та німецька мови)

Переклад (англійська та французька мови)

 

1-й – 2 р. 10 м.

035.043

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)

Переклад (німецька та англійська мови)

 

1-й – 2 р. 10 м.

035.055

Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька)

Переклад (французька та англійська мови)

 

 

1-й – 2 р. 10 м.

Факультет математики та інформатики

014.04

Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

 Денна / Заочна 

1-й – 2 р.10м.

014.09

Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

 Денна / Заочна 

1-й – 2 р.10м.

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта (Цифрові технології)

 Денна 

1-й – 2 р.10м.

113

Прикладна математика

Прикладна математика

 

1-й – 1 р. 10  м.

1-й – 2 р. 10  м.

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

 

 

1-й – 1 р. 10м.

1-й – 2 р. 10м.

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

 

1-й – 2 р. 10м.

Художньо-педагогічний факультет

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 

1-й – 2 р. 10м.

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче та декоративне мистецтво

 Денна 

 

1-й – 1 р. 10  м.

2-й – 2 р. 10 м.

024

Хореографія

Хореографія

 Денна 

 

1-й – 1 р. 10 м.

2-й – 2 р. 10 м.

026

Сценічне мистецтво

Сценічне мистецтво, актор

Сценічне мистецтво, режисер

 

1-й – 1 р. 10 м.

2-й – 2 р. 10 м.

027

Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство

 

1-й – 1 р. 10 м.

1-й – 2 р. 10 м.

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

1-й – 1 р. 10 м.

1-й – 2 р. 10 м.

034

Культурологія

Культурологія

 

1-й – 1 р. 10 м.

1-й – 2 р. 10 м.

 

Back to top