Відділ охорони праці, техніки безпеки та охорони здоров'я є одним з основних структурних підрозділів університету, створений в 2020 році. У відділі працює 5 спеціалістів: начальник відділу, провідний інженер з охорони праці, інженер з охорони праці, інженер з пожежної безпеки та фельдшер здоров пункту.

Всі спеціалісти пройшли навчання та перевірку знань згідно вимог чинного законодавства. Працівники відділу виконують вимоги правових актів з охорони праці. В даний час розробляють алгоритми дій працівників, здобувачів освіти при виявленні захворювання на COVID-19, ведуть роз'яснювальну роботу, проводяться перевірки по дотриманню всіх вимог та використання індивідуальних засобів захисту. Відділ співпрацює зі всіма структурними підрозділами університету.

>>>>>>> ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА <<<<<<<

Події:

Навчальний корпус № 1

м. Рівне, вул. С. Бандери, 12

тел. (0362) 63-42-11

Навчальний корпус № 2

м. Рівне, вул. Пластова, 31

тел. (0362) 63-33-90

Навчальний корпус № 3

м. Рівне, вул. Хвильового, 7

тел. (0362) 63-31-74

Навчальний корпус № 5

м. Рівне, вул. Пластова, 31

тел. (0362) 63-30-50

Гуртожиток № 1

м. Рівне, вул. Чорновола, 76-А

тел. (0362) 63-70-90

Гуртожиток № 2

м. Рівне, вул. Котляревського, 16

тел. (0362) 63-59-37

Гуртожиток № 4

м. Рівне, вул. Пластова, 39

тел. (0362) 63-42-49

Гуртожиток № 5

м. Рівне, вул. Пластова, 41

тел. (0362) 63-37-44

Гуртожиток № 6

м. Рівне, вул. Пластова, 29

тел. (0362) 63-34-79

Гуртожиток № 7

м. Рівне, вул. Пластова, 29-А

тел. (0362) 63-32-77

Навчально-науковий відділ є структурним підрозділом Рівненського державного гуманітарного університету, що провадить планування, організацію і контроль наукової, науково-технічної та інноваційної діяльностей університету; координує наукову роботу молодих учених і здобувачів вищої освіти; забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та підвищення їх кваліфікації; сприяє розвитку наукової інфраструктури.

У своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України в сфері науки, нормативними документами РДГУ.

Основні напрями роботи відділу:

 • вирішення комплексу завдань щодо науково-методичного супроводу та контролю виконання науково-дослідних робіт кафедр;
 • аналітико-синтетична обробка звітних матеріалів кафедр;
 • підготовка звітних та інформаційних матеріалів про наукову та науково-технічну діяльність університету;
 • організація роботи науково-технічної ради університету;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка науково-педагогічних кадрів;
 • активізація патентно-ліцензійної діяльності в університеті;
 • розширення наукових контактів університету з провідними освітніми закладами і дослідними центрами України та зарубіжжя;
 • розробка, погодження та затвердження положень про наукові підрозділи університету;
 • організація та проведення наукових заходів різного рівня;
 • сприяння діяльності Наукового товариства  здобувачів вищої освіти та молодих вчених РДГУ;
 • облік та експертна оцінка результатів інтелектуальної діяльності як нематеріальних активів;
 • забезпечення участі університету в наукових конкурсах, програмах і грантах;
 • активізація впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес.

Навчально-науковий відділ підпорядкований проректору з наукової роботи, який керує його роботою.

Працівники навчально-наукового відділу:

Хролець Оксана Іванівна – методист вищої категорії (каб. №115).

Медведь Валентина Валентинівна – провідний інженер (каб. №115).

Контакти: (0362) 63-32-15.                                        

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Поштова адреса: 33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31.

Адреса: м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, 2 поверх каб. 19

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність

 • висвітлення подій та заходів, що відбуваються в університеті на сайті і в соціальних мережах із фото звітами;
 • встановлення контактів з громадськістю на всіх рівнях;
 • збір та систематизація матеріалів міських, регіональних, всеукраїнських ЗМІ про діяльність університету;
 • здійснює підготовку висновків і пропозицій, спрямованих на забезпечення більш ефективної інформаційної діяльності Університету;
 • надання організаційної та методичної допомоги начальникам структурних підрозділів з питань зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю;
 • провідним психологом відділу здійснюється надання психологічної допомоги і підтримки в складних життєвих ситуаціях студентам та працівникам університету;
 • здійснення підготовки та розповсюдження офіційних заяв, коментарів, довідкових, інформаційних, аналітичних, рекламних матеріалів щодо діяльності університету;

Склад відділу

Ім'я, Прізвище

Посада

Email

Микола Пікула       

Начальник відділу

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галина Бенчук

Провідний психолог

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Денис Разумник

Провідний інженер

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Служба цивільного захисту Рівненського державного гуманітарного університету створена  згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України та постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Основними завданнями служби цивільного захисту університету є:

 • розроблення правил та стандартів з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення захисту учасників навчально-виховного процесу, працівників об’єкту та матеріальних цінностей від дії негативних наслідків;
 • забезпечення готовності сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
 • забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 • виховання в учасників навчально-виховного процесу і працівників об’єкту якостей свідомого і обов'язкового виконання правил і норм безпечної поведінки у повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;
 • навчання учасників навчально-виховного процесу і працівників об’єкту щодо користування засобами індивідуального і колективного захисту, практичного виконання норм самозахисту під час дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • розроблення і реалізація цільових і науково-технічних програм, спрямованих на забезпечення сталого функціонування цивільної захисту об’єкту, зменшення можливих уражень особового складу та матеріальних втрат;
 • створення, раціональне збереження і використання на об’єкті запасів матеріальних ресурсів, з метою їх використання для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
 • своєчасне та достовірне інформування учасників навчально-виховного процесу та працівників об’єкту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, фактичну обстановку і вжиті заходи;
 • захист учасників навчально-виховного процесу і працівників об’єкту у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 • проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • організація життєзабезпечення учасників навчально-виховного процесу і працівників об’єкту в умовах надзвичайних ситуацій;
 • пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;

Начальник служби цивільного захисту: Байло Валерій Вікторович тел. 098-020-58-66

Служба цивільного захисту знаходиться за адресою:

вул. Чорновола, 76А (гуртожиток №1 РДГУ) 6 поверх м. Рівне.
Телефон служби: (0362) 63-69-06
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Back to top