Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (2, 3 курс) на 2020-2021н.р.

СПЕЦ. 101 «ЕКОЛОГІЯ»

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 101 Екологія,  спеціалізація «Прикордонний екологічний контроль»,  (4 р.н.)

 

ВК09

Санітарно-епідеміологічна оцінка стану довкілля

Доц. Герман Н.В.

4

4

ВК17

Фізична екологія

Проф. Лисиця А.В.

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 101 Екологія, спеціалізація «Прикордонний екологічний контроль», (2 р.10 міс.)

 

ВК06

Основи екологічного аудиту

Проф. Портухай О.І.

4

3

ВК22

Радіаційний та хіміко-аналітичний контроль речовин у пунктах пропуску

Проф. Лисиця А.В.

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (4 р.н.)

 

ВК10

Охорона і раціональне використання рослинного і тваринного світу

Доц. Суходольська І.Л.

6

3,5

ВК11

Екобіотехнологія

Доц. Логвиненко І.П.

6

3

ВК18

Ендоекологія

Доц. Сачук Р.М.

6

3

ВК21

Основи прикордонного екологічного контролю

Доц. Сачук Р.М.

6

3,5

ВК31

Контроль за якістю сировини тваринного та рослинного походження

Доц. Велесик Т.А.

6

4,5

СПЕЦ. 101 «ЕКОЛОГІЯ»
Перелік вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) на 2020-2021 н.р.

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»
(ОПП «Екологія»), (1р.4міс.)

ВК07

Соціально-гігієнічний моніторинг/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

ВК10

Методика радіологічних досліджень

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

ВК11

Антропогенний вплив на природні екосистеми/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

Перелік вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) на 2020-2021 н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»
(ОПП «Радіоекологія»), 1 р. 4 міс.н.

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

ВК08

Екологічний контроль в карантинній службі

Доц. Велесик Т.А.

2

3

ВК10

Радіологічний контроль сировини та продукції

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

ВК12

Геоінформаційні системи в екології

Проф. Мартинюк В.О.

2

3

СПЕЦ. 014.07 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)»
Перелік робочих програм вибіркових дисциплін 
по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
 (2, 3,4 курс)  на 2020-2021 н.р.

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)»

ВК10

Теорія і методологія географічної науки

Доц. Суходольська І.Л.

4

4,5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)», 4 р.н.

ВК21

Основи геоекології

Проф. Лико С.М.

6

3

ВК23

Методика організації польових досліджень з учнями

Доц. Герман Н.В.

6

4

ВК26

Історія географічних відкриттів

Костолович М.І.

6

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)»,
спеціалізація «Краєзнавчо-туристична робота» (4р.н.)

ВП07

Теорія і методологія географічної науки

Проф. Мартинюк В.О.

8

3,0

ВП11

Менеджмент природоохоронних територій

Проф. Портухай О.І

8

4

ВП14

Лісівництво з основами лісознавства

Ст. викл. Якута О.О.

8

3,0

ВП15

Методика позакласної роботи з географії

Доц.  Костолович М.І

8

3,5

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1,2 курс) спец. 014 «Середня освіта (Географія)» 2020-2021 н.р.

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

Практикум з проблем регіонального розвитку

Проф. Портухай О.І.

3

4,0

2

Практикум з проблем географічної науки

Проф. Мартинюк В.О.

3

4,0

3

Сучасні концепції географічної науки і освіти

Проф. Лажнік В.Й.

3

4,0

4

Туристсько-рекреаційні ресурси України

Доц. Романів А.С.

3

4,0

5

Географія мінеральних ресурсів України

Проф. Мартинюк В.О.

2

3,0

6

Геоекологія

Проф. Лико С.М.

2

3,0

7

Географія агропромислового комплексу України

Проф. Лико Д.В.

2

3,0

8

Організація шкільної географічної науково-дослідної роботи

Доц. Трохимчук І.М.

2

3,0

Спец. 015 «Професійна освіта (ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)»
Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (4 курс)  на 2020-2021 н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 015 «Професійна освіта (ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)» (4 р.н.)

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF 

ВП08

Туризм і безпека туристичних заходів

Доц. Костолович М.І.

8

3

ВП14

Організація екскурсійних послуг

Доц. Логвиненко І.П.

8

3,5

ВП15

Туристичне краєзнавство

Доц. Костолович М.І.

8

3,5

ВП16

Міжнародний туризм

Проф. Войтович О.П.

8

3

 


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (1, 2, 3, 4 курс) на 2019-2020н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія, спеціалізація «Прикордонний екологічний контроль» (2р.10 міс.)

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

ВК7 Санітарно-епідемілогічна оцінка стану довкілля

Доц. Герман Н.В.

2

3,5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (4 р.н.)

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1.

ВК16 Основи екологічної токсикології

Проф. Лико Д.В.

3

3,0

2.

ВП02 Санітарно-епідеміологічна оцінка стану довкілля

Доц. Герман Н.В.

4

3,5

3.

ВК17 Фізична екологія

Проф. Новоселецький М.Ю.

4

3,0

4.

ВП09 Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф

Проф. Мартинюк В.О.

8

3,0

5.

ВП13 Ветеринарна служба (ВЕТ1, ВЕТ 2)

Проф. Лисиця А.В.

8

3,0

6.

ВП16 Основи екологічного аудиту/

Доц. Портухай О.І.

8

3,0

7.

ВП16 Екологічна глобалістика

Проф. Мартинюк В.О.

8

3,0

8.

ВП17 Радіологічний контроль продуктів харчування/

Проф. Лисиця А.В.

7

3,0

9.

ВП17 Озеленення і ландшафтна архітектура

Доц. Глінська С.О.

7

3,0

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (1, 2, 3,4 курс) на 2019-2020н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»  014.07 «Середня освіта (Географія)», 3р.10 міс.


№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

ВК12 Географія рідного краю

Доц. Суходольська І.Л.

1

3

2

ВК14 Туристичне краєзнавство

Доц. Костолович М.І.

1

3

3

ВК7 Хімія з основами геохімії

Доц. Мартинюк Г.В.

2

4

4

ВК9 Концепції сучасного природознавства

Проф. Войтович О.П.

2

4

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»  014.07 «Середня освіта (Географія)», 4 р.н.

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.       

ВК10 Теорія і методологія географічної науки

Доц. Суходольська І.Л.,

Проф. Мартинюк В.О.

4

4,5

2.       

ВК11 Основи демографії

Проф. Лико С.М.

4

4,5

3.       

ВК27 Картографія з основами топографії

Викл. Зубкович І.В.

4

5,0

4.       

ВП09 Рекреалогія та географія туризму/

Викл. Зубкович І.В.

6

3,0

5.       

ВП09 Туристичне краєзнавство

Доц. Костолович М.І.

6

3,0

6.       

ВП12 Екологія людини

Проф. Лико С.М.

5

3,0

7.       

ВП12 Радіоекологія геосистем

Проф. Мартинюк В.О.

5

3,0

8.       

ВП07 Теорія і методологія географічної науки

Проф. Мартинюк В.О.

8

3,0

9.       

ВП11 Географічний моніторинг

Викл. Зубкович І.В.

8

4,0

10.   

ВП11 Менеджмент природоохоронних територій

Доц. Портухай О.І.

8

4,0

11.   

ВП14 Лісівництво з основами лісознавства

Ст. викл. Якута О.О.

8

3,0

12.   

ВП14 Основи геодезії

Проф. Мартинюк В.О.

8

3,0

13.   

ВП15 Методика позакласної роботи з географії

Доц. Трохимчук І.М.

8

3,5

14.   

ВП15 Основи демографії

Проф. Лико С.М.

8

3,5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (3, 4 курс) на 2019-2020н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)», 4 р.н.

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1.       

ВП01 Економічна і соціальна географія світу

Доц. Логвиненко І.П.

5

6,0

2.       

ВП02 Заповідна справа

Ст. викл. Якута О.О.

5

3,0

3.       

ВП05 Санітарія та гігієна туристичної діяльності

Доц. Герман Н.В.

5

3,0

4.       

ВП07 Організація обслуговування туристів

Доц. Герман Н.В.

6

3,0

5.       

ВП13 Організація маршрутів і турів/

Проф. Лико С.М.

6

3,0

6.       

ВП13 Туристичні комплекси

Проф. Лико С.М

6

3,0

7.       

ВП08 Туризм і безпека туристичних заходів

Доц. Глінська С.О.

8

3,0

8.       

ВП09 Регіональні ринки туризму

Доц. Герман Н.В.

7

4,0

9.       

ВП10 Організація та економіка туризму

Проф. Войтович О.П.

7

4,0

10.   

ВП12 Географія зовнішньо-політичних з в’язків

Викл. Зубкович І.В.

7

4,0

11.   

ВП14 Організація екскурсійних послуг/

Доц. Логвиненко І.П.

8

3,5

12.   

ВП14 Спортивний туризм

Доц. Логвиненко І.П.

8

3,5

13.   

ВП15 Туроперейтинг/

Доц. Костолович М.І.

8

3,5

14.   

ВП15 Туристичне краєзнавство

Доц. Костолович М.І.

8

3,5

15.   

ВП16 Спеціальний туризм/

Доц. Логвиненко І.П.

8

3,0

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

ВК03 Екологічний менеджмент і аудит/

Доц. Портухай О.І.

2

3,0

2

ВК04 Радіологічний контроль сировини та продукції

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

3

ВК05 Соціально-гігієнічний моніторинг/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

4

ВК06 Екологічний контроль в карантинній службі

Проф. Лико Д.В.

2

3,0

5

ВК07 Екологічна стандартизація і сертифікація/

Проф. Войтович О.П.

2

3,0

6

ВК08 Методика радіологічних досліджень

Доц. Костолович М.І.

2

3,0

7

ВК09 Антропогенний вплив на природні екосистеми/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

8

ВК10 Карантинний радіоекологічний контроль

Проф. Лисиця А.В..

2

3,0

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія», (ОПП «Радіоекологія»)

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

ВК03 Екологічний менеджмент і аудит/

Доц. Портухай О.І.

2

3,0

2

ВК04 Екологічне інспектування

Проф. Лико Д.В.

2

3,0

3

ВК05 Соціально-гігієнічний моніторинг/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

4

ВК06 Екологічний контроль в карантинній службі

Проф. Лико Д.В.

2

3,0

5

ВК07 Екологічна стандартизація і сертифікація/

Проф. Войтович О.П.

2

3,0

6

ВК08 Методика радіологічних досліджень

Доц. Костолович М.І.

2

3,0

7

ВК09 Радіологічний контроль сировини та продукції/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

8

ВК10 Карантинний радіоекологічний контроль

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) спец. 014 «Середня освіта (Географія)» 2019-2020 н.р.

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

Конструктивна географія

Проф. Мартинюк В.О.

2

4,0

2

Географія Українського Полісся

Проф. Мартинюк В.О.

2

4,0

3

Суспільно-географічне прогнозування

Проф. Мартинюк В.О.

2

4,0

4

Туристсько-рекреаційні ресурси світу

Проф. Портухай О.І.

2

4,0

5

Глобальні проблеми сучасності

Проф. Лико Д.В.

2

4,0

6

Геоурбаністика

Проф. Мартинюк В.О.

2

4,0

Back to top