Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

(2, 3, 4, курс) на 2021-2022 н.р.

СПЕЦ. 101 «ЕКОЛОГІЯ»

Шифр

Назва  вибіркової компоненти (дисципліни)

Викладач

Семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус в
PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»  спец. 101 Екологія,

освітньо-професійні програми:

 «Екологія (Прикордонний екологічний контроль)» (4 р.н.);
«Екологія (Екологія садово-паркового господарства та ландшафтна архітектура»,  (4 р.н.)

ВК29

Загальне землезнавство

Ст. викл. Якута О.О.

3

4

ВК10

Радіоекологія

Доц. Костолович М.І.

4

4

ВК17

Фізична екологія

Проф. Лисиця А.В.

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спец. 101 Екологія, освітньо-професійна програма «Екологія» (3 р.н.)

ВК19

Загальне землезнавство

Ст. викл. Якута О.О.

3

4

ВК04

Радіоекологія

Доц. Костолович М.І.

4

4

ВК23

Контроль за якістю сировини тваринного та рослинного походження

Доц. Велесик Т.А.

4

4

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спец. 101 Екологія, освітньо-професійна програма «Екологія (Прикордонний екологічний контроль)» (4 р.н.)

ВК13

Державний контроль і прикордоння

Проф. Сачук Р.М.

5

4

ВК25

Основи державної митної справи

Проф. Сачук Р.М.

5

3

ВК10

Охорона і раціональне використання рослинного і тваринного світу

Доц. Суходольська І.Л.

6

3,5

ВК11

Екобіотехнологія

Доц. Логвиненко І.П.

6

3

ВК19

Медична екологія

Проф. Герман Н.В.

6

3

-

ВК23

Основи прикордонного екологічного контролю

Проф. Сачук Р.М.

6

3,5

ВК34

Радіологічний контроль продуктів харчування

Проф. Лисиця А.В.

6

4,5

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спец. 101 Екологія, освітньо-професійна програма «Екологія (Прикордонний екологічний контроль)»», (3 р.н.)

ВК10

Державний кордон і прикордоння

Проф. Сачук Р.М.

5

4

ВК18

Основи державної митної справи

Проф. Сачук Р.М.

5

3

ВК20

Екологічний контроль транспортних засобів та вантажів

Проф. Сачук Р.М.

5

3

ВК8

Охорона і раціональне використання рослинного і тваринного світу

Доц. Суходольська І.Л.

6

3,5

ВК9

Екобіотехнологія

Доц. Логвиненко І.П.

6

3

ВК16

Основи прикордонного екологічного контролю

Проф. Мартинюк Г.В.

6

3,5

, 

ВК24

Правові засади прикордонного екологічного контролю

Доц. Суходольська І.Л.

6

3,5

ВК26

Контроль за якістю сировини тваринного і рослинного походження

Доц. Велесик Т.А.

6

4

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спец. 101 Екологія, освітньо-професійна програма «Екологія», (4 р.н.)

ВК29

Правові засади прикордонного екологічного контролю

Доц. Суходольська І.Л.

7

3,5

ВК07

Митний контроль

Проф. Лисиця А.В.

8

3

ВК19

Екологічний контроль у карантинній службі

Проф. Лисиця А.В.

8

3

ВК25

Екологічний контроль транспортних засобів

Проф. Лико С.М.

8

3

ВК27

Радіаційний та хіміко-аналітичний контроль речовин у пунктах пропуску

Проф. Лисиця А.В.

8

3

ВК12

Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф

Ст. викл. Якута О.О.

8

3

Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»  

(2, 3, 4, курс) на 2021-2022 н.р.

СПЕЦ. 014.07 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)»

Шифр

Назва  вибіркової компоненти
(дисципліни)

Викладач

Семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус в
PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)», (4 р.н.)

ВК9/

Хімія з основами геохімії

Проф.

Мартинюк Г.В.

3

3

/ВК10

Географія промисловості

Проф.

Войтович О.П.

3

3

, 

ВК11/

Теорія і методологія географічної науки

Доц.

 Суходольська І.Л.

4

3

/ВК12

Основи наукових досліджень

Проф. Лисиця А.В.

4

3

ВК15

Основи природознавства

Проф. Герман Н.В.

5

5,5

-

ВК17

Земельні ресурси і земельний кадастр

Доц. Велесик Т.А.

6

3

ВК19/

Основи раціонального природокористування і охорона природи

Доц. Герман Н.В.

5

5

-

/ВК20

Туризм та безпека туристичних походів

Доц. Костолович М.І.

5

5

ВК21/

Методика туристично-рекреаційних досліджень

Ст. викл. Якута О.О.

6

3

/ВК22

Екологічна географія України

Доц. Велесик Т.А.

6

3

ВК27/

Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф

Ст. викл. Якута О.О.

6

3

/ВК28

Спортивно-туристична робота у школі та позашкільних закладах

Проф. Лисиця А.В.

6

3

-

ВК12

Рекреологія та географія туризму

Ст. викл. Якута О.О.

8

3

ВК16

Методика позакласної роботи з географії

Доц. Костолович М.І.

8

3,5

ВК24

Методика та технології навчання природознавства

Доц. Костолович М.І.

7

4

ВК25

Методика організації спортивно-туристської роботи

Ст. викл. Якута О.О.

8

4

-

ВК28

Географія зовнішньополітичних зв’язків

Доц. Велесик Т.А.

8

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)», (3 р.н.)

ВК01/

Хімія з основами геохімії

Проф. Войтович О.П.

3

3

/ВК04

Основи наукових досліджень

Проф. Мартинюк Г.В.

4

3

-

ВК05/

Історія географічних відкриттів

Ст. викл. Якута О.О.

4

4

-

/ВК08

Географія зовнішньополітичних зв’язків

Доц. Велесик Т.А.

4

3

/ВК10

Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф

Ст. викл. Якута О.О.

3

3

-

ВК13/

Концепції сучасного природознавства

Проф. Лисиця А.В.

3

3

-

ВК23/

Методика застосування комп’ютерної техніки в навчанні географії

Проф. Войтович О.П.

3

3

Вибіркові дисципліни. Кафедра екології, географії та туризму

Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»

(2 курс) на 2021-2022 н.р.

СПЕЦ. 101 «ЕКОЛОГІЯ»

Шифр

Назва  вибіркової компоненти
(дисципліни)

Викладач

Семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус в
PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»

спец. 101 Екологія, освітньо-професійна програма «Екологія», (1 р.4 міс.)

ВК06

Радіологічний контроль сировини та продукції

Проф. Лисиця А.В.

3

4

ВК14

Перевезення небезпечних речовин

Проф. Сачук Р.М.

3

4

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»

спец. 101 Екологія, освітньо-професійна програма «Радіоекологія», (1 р.4 міс.)

ВК06

Екологічне інспектування

Проф. Лисиця А.В.

3

4

-

ВК13

Радіоекологія за галузями

Доц. Костолович М.І.

3

4

Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»  

(2 курс) на 2021-2022 н.р.

СПЕЦ. 014 «Середня освіта (Географія)»

Шифр

Назва  вибіркової компоненти (дисципліни)

Викладач

Семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус в
PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»

спец. 014 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)», (1 р.4 міс.)

ВК08

Проблеми розвитку геосфер Землі

Проф. Лико Д.В.

3

4

ВК11

Проблеми регіонального розвитку України

Проф. Портухай О.І.

3

4

ВК20

Географія Українського Полісся

Проф. Герман Н.В.

3

3

-

Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»

(1 курс) на 2021-2022 н.р.

СПЕЦ.  101 «ЕКОЛОГІЯ»

Шифр

Назва  вибіркової компоненти
(дисципліни)

Викладач

Семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус в
PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»

спец. 101 Екологія, освітньо-професійна програма «Екологія», (1 р.4 міс.)

ВК11

Екологічний контроль в карантинній службі

Проф. Лисиця А.В.

2

3

ВК14

Методика радіологічних досліджень

Проф. Лисиця А.В.

2

3

ВК16

Антропогенний вплив на природні екосистеми

Проф. Лисиця А.В.

2

3

Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»

(1 курс) на 2021-2022 н.р.

СПЕЦ. 014 «Середня освіта (Географія)»

Шифр

Назва  вибіркової компоненти
(дисципліни)

Викладач

Семестр

К-ть кредитів

Робоча програма,
силабус в
PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»

спец. 014 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)», (1 р.4 міс.)

ВК14

Геоекологія

Проф. Лико С.М.

2

4

-

ВК17

Організація шкільної географічної науково-дослідної роботи

Проф. Герман Н.В.

2

4

-

 

Back to top