Вчене звання: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання.

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5435-569X

Google

Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=rvoMfdEAAAAJ&hl=uk

Web of Science(WoS) https://app.webofknowledge.com/author/record/41228763

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти та виховання, педагогіка, педагогіка комунікації, профорієнтація та розвиток кар’єри.

Біографія:

Народилася у м. Рівне Рівненської області. У 1999 році закінчила з медаллю середню школу № 22  м. Рівне Рівненської області.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2004 р., початкове навчання, вчитель початкових класів, вчитель мови (англійської) у початкових класах; 2005 р., магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання у вищих навчальних закладах.

Навчалася в аспірантурі (2005-2010) за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Стаж роботи: 8 років

Кар’єрний ріст

Наукову діяльність розпочала у 2005 р. аспіранткою кафедри теорії та методик початкового навчання. Трудову діяльність – у 2013 р. старшим лаборантом кафедри педагогіки початкової освіти та викладачем кафедри теорії та методик початкового навчання РДГУ за сумісництвом. З 2013 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого лаборанта деканату педагогічного факультету, викладача кафедри теорії та методик початкового навчання, старшого викладача, доцента кафедри теорії та методики виховання, заступника відповідального секретаря приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів» (2018 р.). 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукові та професійні досягнення:

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії РДГУ на громадських засадах (з 2018 р. і до цього часу).

Науковий співробітник Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ.

Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти РДГУ «Профорієнтація та розвиток кар’єри» з 2019 року й дотепер.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Методика виховної роботи.

Автор понад 35 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Shalivska, Y., Tkachenko, K., & Danylyuk, S. (2020). Impact of rural schools on further adaptation of rural youth to the university life in a city: experience of Bohdan Khmelnytsky National University. Rev. Bras. Educ. Camp., 5, e9537. - Режим доступу: http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e9537 . Web of Science Core Collection.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Шалівська Ю. В. Комунікативно-мовленнєвий розвиток молодших школярів на уроках читання: навчально-методичний практикум для студентів спеціальності «Початкова освіта». Рівне: РДГУ, 2017. 62 с.
 2. Шалівська Ю. В. Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань з дисципліни «Технології вивчення освітніх галузей в початковій школі» для студентів освітнього ступеня «Магістр». Рівне: РДГУ, 2019. 34 с.
 3. Шалівська Ю. В. Технології вивчення освітніх галузей в початковій школі: практикум для здобувачів заочної форми навчання. Рівне: РДГУ, 2019. 32 с.
 4. Програма вступного іспиту зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста, магістра / О. Б. Петренко, Я. В. Сверлюк, Л. М. Баліка, С. Б. Бричок, О. А. Гудовсек, Ю. В. Шалівська. – Рівне : РДГУ, 2021. – 33 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Шаливская Ю. В. Состояние коммуникативно-речевого развития младших школьников на уроках чтения в практике современной начальной школы. GESJ:Education Sciences and Psychology: електрон. наук. вид. 2016. No.5 (42). Рp. 61-70. URL: http://gesj.internet-academy.org./download. php?id=2864.pdf. Зарубіжне видання.
 2. Шалівська Ю. В. Сутність і характеристика комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших школярів. Innovative solutions in modern science. Dubai, 2016. № 5 (5). С. 93-106. Зарубіжне видання.
 3. Шалівська Ю. В. Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших школярів на уроках читання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Рівне, 2017. Вип. 15 (58). С. 107−110. Фахове видання ВАК.
 4. Шалівська Ю. В. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 8. / упоряд. О.Б.Петренко. Рівне: РДГУ, 2018. 357 с. С. 284-292. Фахове видання ВАК.
 5. Шалівська Ю. В. Підготовка майбутніх педагогів до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів початкової школи. II International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities»: Conference proceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevniecїba «Baltija Publishing», 596 pages. P. 512-515. Зарубіжне видання.
 6. Шалівська Ю., Яковишина Т. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Вінниця, 17-18 квітня 2019 року). Спецвипуск наукового журналу «Молодий вчений», Вінниця, 2019. Index Copernicus.
 7. Шалівська Ю., Яковишина Т. Трансформація поняття «креативність» в контексті реформування педагогічної освіти. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Вип. 10. Т.2. 2019. С.39-43.
 8. Шалівська Ю. Професійне самовиховання майбутнього вчителя: теоретичні аспекти проблеми. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 10. С. 281-289.
 9. Шалівська Ю. Проблема професійної адаптації молодих педагогів у наукових дослідженнях. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Том 2/ упоряд. О.Б.Петренко ; ред. кол.: Н.М.Коляда, Н.Б.Грицай, Т.С.Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. 227с. С. 187-194. Наукове фахове видання України (категорія «Б»). Index Copernicus.
 10. Бричок С., Шалівська Ю. Діагностика як основа психолого-педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 12. / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2020. 299с. С. 93-103. Наукове фахове видання України (категорія «Б»). Index Copernicus.

Підвищення кваліфікації

 1. Науково-дидактичне стажування у Вищій школі Уні-Терра в Познані (республіка Польща). Напрям – «Організація системи вищої освіти» (з 25 квітня по 25 жовтня 2019 року). Тривалість курсу – 180 год., сертифікат (серійний номер: № 30/19 від 25.10.2019 року).

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1356-2825

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ngSxockAAAAJ

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219296142

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових досліджень: теорія і методика виховання; професійна підготовка майбутнього вчителя; громадянське виховання учнівської та студентської молоді; методика викладання іноземних мов.

Біографія: народилася у м. Березне Рівненської області. В 1977 році закінчила Березнівську середню школу № 2.

Інформація про вищу освіту: 

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1983 р., англійська мова, вчитель англійської мови; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2004 р., управління навчальним закладом, керівник навчального закладу.

Стаж роботи: 38 років

Кар’єрний ріст

Працювала вчителем англійської мови і закладах середньої освіти Березнівського району Рівненської області. З 2006 по 2012 рік р. працювала на посаді старшого викладача в Рівненському державному гуманітарному університеті. З 2014 року і дотепер - доцент кафедри теорії і методики виховання.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови громадянського виховання підлітків в дитячо-юнацьких об'єднаннях» (2012 р.) – 13.00.07 – теорія і методика виховання

Наукові та професійні досягнення:

Заступник головного редактора фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (2015-2018 рр); відповідальний секретар фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (категорія Б), (Індекс Copernicus) з 2018 р. і дотепер;

Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування акмеологічного простору школи в системі діяльності Малої академії мистецтв» на базі Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 2 Березнівської районної ради Рівненської області у межах виконання держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи», номер державної реєстрації НДР: 0115U000268; початок – 01.01.2015, закінчення – 31.12.2017.

Науковий співробітник науково-дослідної теми «Творче впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньо-виховному просторі Рівненщини» (реєстраційний номер 0118 U 00 30 66) (2018-2022).

Старший науковий співробітник Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України (2015- 2018 рр.);

Науковий співробітник Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (з 2018 р. і дотепер).

Член профбюро педагогічного факультету (2013-2019 рр.);

Секретар вченої ради педагогічного факультету (2017-2020 рр.);

Заступник зав.кафедри (з 2015 - і дотепер);

Секретар кафедри теорії і методики виховання – з 2013 р.;

Керівник групи аналізу кафедри теорії і методики виховання;

Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» педагогічного факультету «Теоретико-методичні засади сучасного виховання у контексті НУШ» з 2016 року й дотепер.

Участь у держбюджетних темах:

Старший науковий спіробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268), фундаментальна (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Теорія і методика виховання.
 • Теорія виховання.
 • Превентивна освіта і виховання.
 • Педагогіка партнерства в шкільно-сімейному вихованні.
 • Теорія і практика роботи дитячих і молодіжних організацій.

Автор понад 100 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Oksana B. Petrenko, Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The Specificity of Preparing Students at Pedagogical Universities for Educational Activity in the Digital Epoch. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. 2020. Volume 8 No.3. р.460-471. Scopus
 2. Bosniuk, V., Ostopolets, I., Svitlychna, N., Miroshnichenko, J., Tsipan T.S., Kubitskyi, S. (2021). Social content of Psychological Specialists’ Professional Activity. Postmodern Openings, 12(1), 01-20 https:/doi.org/10/18662/po/12.1/242 Scopus https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3357

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Ціпан Т. С. Теорія і методика виховання: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 131 с.
 2. Ціпан Т. С. Організація і методика виховної роботи: практикум. Рівне : РДГУ, 2016. 108 с.
 3. Ціпан Т. С. Превентивна освіта і виховання: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 97 с.
 4. Ціпан Т. С. Теорія і практика роботи дитячих громадських організацій: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 94 с.
 5. Ціпан Т. С. Історія діяльності дитячих і молодіжних організацій: практикум. Рівне: РДГУ, 2016. 77 с.
 6. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (2017р.) (у співавторстві (Баліка Л. М., Бісовецька Л.М. , Бричок С.Б. Гриневич М.Н., Гринькова Н.М. , Грицюк Н.Й., Карпенчук С.Г., Климчук В.В., Кособуцька Г.П., Опанасюк В.В., Павелків О.М., Павелків Р.В., Петренко О.Б., Петренко С.В., Примак О.М., Пустовіт Г.П., Рабешко О.М., Сойчук Р.Л. Стельмашук Ж.Г., Ціпан Т.С.)
 7. Tsipan T.S. Bulling as a psychological and pedagogical problem / Education pedagogy: problems and prospects for development in the context of reform. Editors: Sławomir Śliwa, Olga Tsybulko. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; pp.21-30.
 8. Ціпан Т.С. Збірник тестових завдань та педагогічних задач з «Превентивної освіти і виховання». Рівне : РДГУ. 2021. 74 с.
 9. Ціпан Т.С. Навчально-методичний посібник «Превентивна освіта і виховання. Курс лекцій» Рівне:РДГУ. 2021. – 127 с.
 10. Ціпан Т.С. Навчально-методичний посібник «Теорія і методика виховання. Курс лекцій». Рівне: РДГУ. – 2021. – 107 с.
 11. Ціпан Т.С. Збірник тестових завдань та педагогічних задач з «Теорії і методики виховання». Рівне : РДГУ. 2021. 114 с.
 12. Ціпан Т.С. Навчально-методичний посібник «Теорія виховання. Курс лекцій». Рівне: РДГУ. – 2021. – 144 с.
 13. Ціпан Т.С. Збірник тестових завдань та педагогічних задач з «Теорії виховання». Рівне : РДГУ. 2021. 100 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Ціпан Т. С. Психолого-педагогічні аспекти виховання підлітка у малій групі. Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи: Міжн.наук.-практ.конф. 27-18.09.2017р.: Зб. наук.праць. Умань. 2017. С. 149-152.
 2. Ціпан Т. С. Акмеологічний підхід в освіті та вихованні. Перспективи розвитку сучасної науки: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 15-16 липня 2-17 р. Ч. І. К.: МЦНД. 2017. С. 38-40.
 3. Ціпан Т. С. Педагогічний аналіз як функція управління виховним процесом в учнівських об’єднаннях за інтересами. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери. Мат. Всеукр.наук.-метод. семінару 27 квітня 2017р. Умань. С.130-133
 4. Ціпан Т. С. До питання формування інформаційної компетентності. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Рівне, 27-28 квітня 2018 р.) / Навчально-науковий інститут права НУВГП. Рівне, 2018. С.215-218
 5. Ціпан Т. С., Кульбаба І.П. Методичні аспекти патріотичного виховання учнів початкової школи. Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22–23 лютого 2019 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. С.31-34.
 6. Ціпан Т.С. Науковий шлях професора Т.Д.Дем’янюк. Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій (до 75-річчя з дня народження Т. Д. Дем’янюк): матеріали І Регіональної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 66-70.
 7. Ціпан Т.С., Іванюк Т.І. Основоположні принципи духовно-морального виховання школярів у контексті педагогічної спадщини Т. Д. Дем’янюк. Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій (до 75-річчя з дня народження Т. Д. Дем’янюк: матеріали І Регіональної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 137-146.
 8. Ціпан Т.С. Науково-педагогічна спадщина професора С.Г.Карпенчук. Виховання особистості в контексті реформування української школи і розвитку педагогічної науки (пам’яті професора С. Г. Карпенчук): електронний збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 44-48.
 9. Ціпан Т. С. Булінг як психолого-педагогічна проблема. International Scientific Internet – Conference ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN THE SERVICES’ SPHERE 8 May, 2020. Бердянськ – Ополє – Слов’янськ.
 10. Ціпан Т. С. Формування громадянської позиції у членів дитячо-юнацьких громадських об”єднань. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019.Вип. 9 С.293-301.
 11. Ціпан Т.С. Розвиток у школярів інтересу до читання: актуалізація досвіду Василя Сухомлинського Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2019.Вип. 8 С.281-292.
 12. Ціпан Т. С. Національно-патріотичне виховання школярів засобами військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28–29 травня 2020 р., м. Київ) / уклад.: О. Ю. Дикий, Г.А. Коломоєць, А.А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 478-480.
 13. Ціпан Т.С. Інноваційні форми та методи педагогічної взаємодії школи і ісм»ї у вихованні дітей. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 12 С.235-241. Copernicus
 14. Ціпан Т.С., Лукащук М.В. «Оздоровчо-рухові ігри як чинник формування колективізму в учнів початкової школи». Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської електронної конференції «COLOR OF SCIENCE», (Вінниця, 29 січня 2021 р.). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / ред. А. А. Дяченко – Вінниця, 2021. – 444 с. С.82-85
 15. Тарасюк К. А., Ціпан Т. С. «Принципи активізації партнерської взаємодії сім»ї і школи у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської електронної конференції «COLOR OF SCIENCE», (Вінниця, 29 січня 2021 р.). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / ред. А. А. Дяченко – Вінниця, 2021. – 444 с. С.132-135

Авторські свідоцтва:

 1. № 79504. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (01.06.2018).

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України (№ 35575, 1997 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (№ 60796, наказ № 578-к від 17.07.2002 р.), Грамота Української асоціації Василя Сухомлинського (за творче впровадження ідей В. Сухомлинського в освітній простір та популяризацію творчого спадку педагога) (2019); Почесна грамота Рівненської обласної ради (№ 80 від 02.03.2020 р.)

Підвищення кваліфікації

 1. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогіки і психології в період з 01 травня 2016 року по 31 травня 2016 року. Наказ №123-в від 01.05.2016 р. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, вивчення педагогічного досвіду із застосування інноваційних технологій виховання учнівської і студентської молоді».
 2. Навчання на онлайн-платформі за підтримки Міністерства освіти і науки України:
 • «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 2 грудня 2018 року);
 1. Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». Сертифікат 07.05.2019. 80 годин.
 2. Міжнародне онлайн стажування у вищій школі Уні-Терра м.Познань (Польща) з 25.04.2019р. по 25.10.2019р. Тема: «Вдосконалення професійних навичок за рахунок підвищення дидактичних та наукових компетенцій та оволодіння європейськими методами та процедурами проведення занять з педагогічних дисциплін». Сертифікат від 25.10.19р. - 180 годин.
 3. Участь у польсько-українському семінарі науковців 24.10.19р. в університеті Миколи Коперника в м. Турун.
 4. Сертифікат № МІК 12-001 про проходження он-лайн навчання згідно програми підвищення кваліфікації «Національно-патріотичне та військово-прикладне виховання дітей та молоді . Краєзнавство і туризм» в рамках І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей. Загальна кількість голин – 6,
 5. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «The cloud skills storage service for the online studying on the example of the ZOOM platform” (Використання хмарних технологій для онлайн-навчання на прикладі платформи ZOOM»). м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин). Сертифікат ES № 1527/2020 від 05.10.2020.
 6. Тренінг «Створення дистанційних курсів на платформі Moodle» (РДГУ, 15 год., 30.11.2020 р.).

Науковий ступінь: доктор філософії

Посада: старший викладач кафедри теорії і методики виховання

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7734-4459

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти і виховання; теорія і методика виховання; вікова і педагогічна психологія.

Біографія:

Народилася у м. Олевськ Житомирської області. У 2006 році закінчила Олевську гімназію.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2011 р., психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах.

Навчалася в аспірантурі (2016-2020 рр.) за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Стаж роботи: 9 років

Кар’єрний ріст

З 2012 по 2016 р. працювала старшим лаборантом на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2017 р. по 2019 р. працювала викладачем на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2019 р. й дотепер – старший викладач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

Дисертаційне дослідження:

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії на тему «Формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи» (2020 р.). 011 – Освітні, педагогічні науки.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Теорія і методика виховання.
 • Педагогіка партнерства в шкільно-сімейному вихованні.
 • Гендерна психологія.
 • Психологія управління.
 • Соціальна психологія.

Автор майже 20 публікацій:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Поліщук О. П. Моральне виховання молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи: метод. посіб. Рівне: «VPM-ПОЛІГРАФ», 2019. 98 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Формування морального виховання молодших школярів у педагогічному процесі школи. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 4. С. 335–342.
 2. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Моральне виховання як важлива складова становлення особистості молодших школярів. Нова педагогічна думка. 2016. № 3 (87). С. 88–90.
 3. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Особливості розуміння молодшими школярами моральних категорій у навчально-виховному процесі. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 7. С. 159–164.
 4. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Психолого-педагогічні засади розуміння й усвідомлення моральних норм та вимог учнями молодшого шкільного віку. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 5. С. 258–265.
 5. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Особливості реагування молодших школярів на пред’явлені моральні вимоги. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців (Рівне, 17 трав. 2017 р.). Рівне: РДГУ, 2017. С. 110–111.
 6. Осипчук О. П. (Поліщук О. П.) Педагогічні умови формування моральної поведінки у молодших школярів. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 17 (60). С. 272–275.
 7. Поліщук О. П. Вплив навчання та виховання на формування моральної свідомості в молодшому шкільному віці. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / упоряд.: В. Л. Федяєва, О. В. Сараєва; редкол.: В. Л. Федяєва, Н. В. Слюсаренко, О. В. Сараєва та ін.; Херсон. держ. ун-т. Херсон: ВД «Гельветика», 2017. Вип. 79. С. 81–85.
 8. Поліщук О. П. Особливості розвитку моральних знань у молодшому шкільному віці. Основні напрями розвитку педагогічної науки: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 20–21 жовт. 2017) Херсон, 2017. С. 157–160.
 9. Поліщук О. П. Роль позакласної виховної роботи у формуванні моральних цінностей молодших школярів. Інноваційна педагогіка: наук. журнал / Причорном. наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій; редкол.: О. О. Ярошинська, О. Н. Хорошковська, К. М. Байша та ін. Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018. Вип. 3. С. 262–264.
 10. Поліщук О. П. Моральне виховання молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи. Науковий часопис: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Бондар, О. В. Биковська, В. В. Борисов та ін.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 65. С. 69–73.
 11. Поліщук О. П. Виховання моральних цінностей у сучасній початковій школі. Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17–18 берез. 2018) Одеса, 2018. С. 82–84.
 12. Поліщук О. П. Особливості формування системи морально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 квіт. 2018) Харків, 2018. С. 167–170.
 13. Поліщук О. П. Формування моральних цінностей як важливий аспект виховання дітей молодшого шкільного віку. Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців (м. Рівне, 16 травня 2018) Рівне, 2018. С. 129 – 130.
 14. Поліщук О. П. Особливості організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 6 груд. 2018) Суми, 2018. С. 61–65.
 15. Поліщук О. П. Виховання в учнів початкових класів моральних цінностей у процесі позакласної роботи. Молодий вчений. Херсон: Молодий вчений, 2018. Вип. 41 (56.1). С. 60–64.
 16. Поліщук О. П. Позакласна виховна робота як важлива складова навчально-виховного процесу в закладах початкової освіти. KELM: scientific issue of knowledge, education, law and management. Instytut spraw administracji publicznej. Vol. 1 (25). P. 158–166.
 17. Поліщук О. П. Формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи: провідні домінанти процесу. Наукові записки: зб. наук. пр. / редкол.: А. М. Коломієць, В. І. Шахов, О. В. Акімова та ін.; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця: Вид-во ТОВ «Твори», 2019. Вип. 60. С. 33–38.
 18. Поліщук О. П. Методика та педагогічні умови формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / редкол.: С. В. Совгіра, І. І. Демченко, О. Д. Балдинюк та ін.; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань: Візаві, 2019. Вип. 4. С. 127-134.

Підвищення кваліфікації

 1. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM». Сертифікат ES №0081/2020 від 27.07.2020 р. м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин).

Вчене звання: доцент.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання.

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2368-4209

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219296178

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=KTDAxp8AAAAJ&hl=ru

Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти і  виховання, проблеми формування педагогічної майстерності вчителя.

Біографія:

Народилася у с. Лютинськ Дубровицького району Рівненської області.  Навчалася у Лютинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Дубровицького району Рівненської області. У 1999 році закінчила з відзнакою Сарненський педагогічний коледж РДГУ та отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Початкове навчання».

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2004 р., початкове навчання та біологія, вчитель початкових класів та біології; 2005 р., початкове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання.

Стаж роботи: 17 років

Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 2003 р. вчителем біології   в ЗОШ № 25, м. Рівне; наукову діяльність – у 2006 р. – викладачем Рівненського державного гуманітарного університету. Дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого викладача, доцента кафедри теорії і методики виховання.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Виховання дисциплінованості учнів в умовах роздільного навчання (1943-1954 рр.)».  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові та професійні досягнення:

Керівник Волонтерського центру  «Від серця до серця» з 01.09.2018 року й дотепер.

Керівник соціологічної служби кафедри теорії і методики виховання.

Науковий співробітник Регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу. Науково-дослідна тема «Творче впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньо-виховному просторі Рівненщини» (реєстраційний номер 0118 U 00 30 66) (2018-2022).

Участь у держбюджетних темах:

Науковий співробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268), фундаментальна (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Педагогічна майстерність.
 • Інноваційна діяльність класного керівника.
 • Методика виховної роботи в ЛОТ.
 • Теорія і методика виховання.
 • Теорія і методика виховання з основами гендеру.

Автор 71 публікації. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. 1. Oksana B. Petrenko, Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The Specificity of Preparing Students at Pedagogical Universities for Educational Activity in the Digital Epoch. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. 2020. Volume 8 No.3. р.460-471. Scopus

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія і методика виховання». Рівне: РДГУ, 2017.  60 с.
 2. Психодіагностичний інструментарій для визначення рівнів готовності педагогів до національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітньої школи. Методичний посібник. Рівне, 2017. 46 с.
 3. Психодіагностичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи з проблеми національно-патріотичного виховання учнів сільської школи. Рівне, 2017. 88 с.
 4. Анімаційна діяльність». Програма сертифікаційних курсів. Рівне: РДГУ. 2017.  7 с.
 5. Стельмашук Ж.Г., Гриневич М. Н., Грицюк Н. Й., Рабешко О. М. Національно-патріотичне виховання учнів в освітньо-виховному просторі сільської школи поліського регіону: теоретичні та практичні аспекти // Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Баліка Л. М., Бісовецька Л. А.,; за наук. ред. О. Б. Петренко. – Рівне : О. Зень, 2017. – 365 с., С. 85-122.
 6. Nadiia Hrynkova, Oksana Pertrenko, Zhanna Stelmashuk. The formation of physical and moral culture of personality of child in the context of the provisions of the new ukrainian school: theoretical and methodical aspects // Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019. С.92–115.
 7. Інструктивні матеріали до виконання курсових робіт : метод. рек. для студентів пед. спец. : навч.-метод. посіб. / РДГУ; уклад.: Л. М. Баліка, Ж. Г. Стельмашук. - Рівне : РДГУ, 2019.  66с.
 8. Петренко О. Б., Баліка Л. М., Ваколюк А. М., Гринькова Н. М., Стельмашук Ж. Г. Актуальні проблеми освіти і виховання: навч.-метод. посіб. / РДГУ; уклад.: О. Б. Петренко, Л. М. Баліка, А. М. Ваколюк, Н. М. Гринькова, Ж. Г. Стельмашук. Рівне : РДГУ, 2020. 116 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Стельмашук Ж.Г.  Педагогічні умови ефективної взаємодії сім’ї і школи у вихованні дисциплінованості учнів // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 3 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2016. С. 155-165.
 2. Стельмашук Ж.Г.  Використання інформаційних технологій у національно-патріотичному вихованні учнів // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 3 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. – Рівне, 2016. –Вип. 4  – С. 239-250.
 3. Стельмашук Ж. Г., Грицюк Н. Й.  Національно-патріотичне виховання учнів сільської школи: з досвіду роботи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка.   №1   С. 153-160. Copernicus
 4. Стельмашук Ж.Г.  Освітньо-виховний простір сільської школи як чинник національно-патріотичного виховання учнів // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 5 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2017.  Вип. 5  С. 183-194.
 5. Стельмашук Ж.Г., Гриневич М.Н., Рабешко О.М.Скаутська система виховання у контексті викликів сучасності // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 6 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2017. Вип. 6   С. 181-191.
 6. Стельмашук Ж.Г., Панчук А.П. Проблема дисциплінованості учнів у контексті формування Нової української школи / Ж.Г.Стельмашук, А.П.Панчук // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 7 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2018.  Вип. 7. С. 205-212. Copernicus
 7. Стельмашук Ж.Г. Актуальність ідей В.О.Сухомлинського у контексті завдань Нової української школи // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 8 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2018.   Вип. 8. С.243-250. Copernicus
 8. Стельмашук Ж.Г., Ваколюк А.М. До проблеми розвитку емоційного розвитку особистості. Збірник наукових праць. Вип. 9 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2019.   Вип. 9  С.259-265. Copernicus
 9. Гринькова Н.М., Стельмашук Ж.Г. Актуалізація ідей В.О.Сухомлинського щодо підготовки вчителя нової української школи» // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 10 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2019.   Вип. 10. С. 151-156. Copernicus
 10. Гринькова Н., Стельмашук Ж., Ваколюк А. Роль волонтерської діяльності у формуванні особистості майбутнього вчителя початкової школи. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Том 2/ упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2020. C. 93-101. Copernicus
 11. Стельмашук Ж.Г. Чинники розвитку емоційного інтелекту у майбутніх учителів початкової школи. // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 12 /упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. Б.Грицай, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне, 2020.  Вип. 12.   С.220-226. Copernicus

Авторські свідоцтва:

 1. № 79504. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (01.06.2018).

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

Керівництво студенткою 4 курсу педагогічного факультету Радько А.В., яка зайняла призове місце (ІІІ місце) у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2018 р.).

Нагороди: Почесна грамота Рівненського державного гуманітарного університету за вагомі наукові здобутки, керівництво науковою роботою студентів, підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та з нагоди професійного свята науковців - Дня науки (2018). Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки. (№ 701, наказ № 216 від 24.09.2018 р.). Грамота. Українська асоціація Василя Сухомлинського. (За творче впровадження ідей В.Сухомлинського в освітній простір та популяризацію творчого спадку педагога) (2019). Подяка галузевої конкурсної комісії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за високий рівень підготовки студентки до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки» (2018).

Підвищення кваліфікації

 1. Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu (Республіка Польща). Тема стажування «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu» (з 25 квітня 2019 року – 25 жовтня 2019 р.). Сертифікат про стажування Nr 32/19 від 25.10.2019 р.
 2. Уманський державний педагогічний університет, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи. Тема стажування «Науково-педагогічна діяльність кафедри, організація освітнього процесу та методика викладання дисциплін педагогічного циклу в умовах дистанційного навчання».  Довідка  про стажування №1717/01  від 21.10.2020 р.
 3. Складання іспиту на рівень на рівень знання англійської мови В2 від 18.06.2019 р. Сертифікат № 000993303 виданий автоматизованим екзаменаційним центром «UNIVERSAL TEST» (ECL).
 4. Сертифікаційні курси зі спеціальності 231 Соціальна робота за напрямом «Інноваційні соціальні технології в роботі педагога-організатора» на тему «Використання соціокультурної анімації в роботі педагога-організатора». Отримала сертифікат ПК 02125639/001325-20 від 30.06.2020 р. Реєстраційний номер 1325.
 5. Навчання на онлайн-платформі за підтримки Міністерства освіти і науки України:
 • «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 14 жовтня 2018 року).
 • «Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні»» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (32 год., сертифікат від 24.05. 2020 року).
 • «Онлайн-курс «Ключові уміння 21-го століття»» студії онлайн-освіти EdEra та Британської Ради » (5 год., сертифікат від 31.05. 2020 року).
 • Вебінар «Використання Google Meet в освітній діяльності» (2 год, 0,07 кредитів ESTC, сертифікат № В-003394 від 01 червня 2020 р.).

Гринькова Надія Михайлівна

Вчене звання: доцент.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання.

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6906-3542

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219296227

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=T8kgNQ8AAAAJ&hl=uk

Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти та виховання, інноваційні технології організації освітнього процесу, позашкільна освіта, мистецька педагогіка.

Біографія:

 Народилася у м. Бережани Тернопільської області. У 1997 році закінчила із золотою медаллю загальноосвітню школу № 6  м. Рівного.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет; 2002 р., початкове навчання, вчитель початкових класів, вчитель біології; 2003 р., Початкове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання у ВНЗ.

Навчалася в аспірантурі РДГУ (2003-2006) за спеціальністю 13.00.07 – «Теорія і методика виховання».

Стаж роботи: 14 років

Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 2004 р. вчителькою біології у ЗОШ № 15 м. Рівного, наукову діяльність – у 2003 р. аспірантом Рівненського державного гуманітарного університету, з 2005 р. викладачем за сумісництвом. З 2006 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого викладача, доцента.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах» (2007 р.). 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Наукові та професійні досягнення:

Секретар Вченої ради Педагогічного факультету (2010-2015 рр.), заступник головного редактора збірника наукових праць «Інноватика у вихованні» (Індекс Copernicus) (до 2017 р.), у 2017-2018 рр. – відповідальний секретар редакційної колегії.

З 2017 р. керівник студентського наукового гуртка кафедри теорії і методики виховання «Барви рідного краю», а також разом із доц. Стельмашук Ж.Г. організатор діяльності студентського Волонтерського центру «Від серця до серця», який функціонує при кафедрі теорії і методики виховання РДГУ і є структурним підрозділом Регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу.

Із 2019 р. член профбюро педагогічного факультету, відповідальна за інформаційну роботу у профспілці РДГУ, заступник голови профбюро Педагогічного факультету.

Науковий співробітник Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України при РДГУ (2014-2018 рр.); науковий співробітник Регіонального комплексного НМЦ інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (з 2018 р. і дотепер).

Участь у держбюджетних темах:

Старший науковий співробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268), фундаментальна (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Теорія і методика виховання.
 • Методика виховної роботи.
 • Інноваційні технології позашкільного виховання.
 • Технології організації позакласної і позашкільної роботи.
 • Теорія і практика позашкільної освіти.

Автор понад 100 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Oksana B. Petrenko,Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The Specificity of Preparing Students at Pedagogical Universities for Educational Activity in the Digital Epoch. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. 2020. Volume 8 No.3. р.460-471. Scopus

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Гринькова Н. М. Інноваційна технологія морального виховання молодших школярів у позашкільних навчальних закладах. Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти: монографія / Баліка Л. М., Бісовецька Л. А., Бричок С. Б., Гриневич М. Н., Гринькова Н. М., Грицюк Н. Й., Карпенчук С. Г., Климчук В. В., Кособуцька Г. П., Опанасюк В. В., Павелків О. М., Павелків Р. В., Петренко О. Б., Петренко С. В., Примак О. М., Пустовіт Г. П., Рабешко О. М., Сойчук Р. Л., Стельмашук Ж. Г., Ціпан Т. Т.; за наук. ред. О. Б. Петренко. Рівне: О. Зень, 2017. 365 с. С.258-278.
 2. Nadiia Hrynkova, Oksana Pertrenko, Zhanna Stelmashuk. The formation of physical and moral culture of personality of childin the context of the provisions of the new ukrainian school: theoretical and methodical aspects // Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodnýne konferen čnýzborník. Prešov: Prešovskáuniverzita v Prešove, 2019. С.92–115.
 3. Петренко О. Б., Баліка Л. М., Ваколюк А. М., Гринькова Н. М., Стельмашук Ж. Г. Актуальні проблеми освіти і виховання: навч.-метод. посіб. / РДГУ; уклад.: О. Б. Петренко, Л. М. Баліка, А. М. Ваколюк, Н. М. Гринькова, Ж. Г. Стельмашук. Рівне: РДГУ, 2020. 116 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Гринькова Н. М. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності педагогів з питань морального виховання молодших школярів в умовах позашкільного навчального закладу. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2016. Вип. 6. С. 99-108.
 2. Гринькова Н. М. Вікові аспекти морального виховання молодших школярів: ретроспективний аналіз. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2018. Вип. 7. С. 74-82.
 3. Гринькова Н. М., Степанчук Р. Б., Кавка Ю. Я. Фізичне виховання дітей та молоді у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць / упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2018. Вип. 8. С. 151-157. Copernicus
 4. Гринькова Н. М. Морально-виховний потенціал взаємодії сім’ї, закладів позашкільної освіти і його реалізація у вихованні учнів молодшого шкільного віку. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2019. Вип. 9. С. 136-145. Copernicus
 5. Гринькова Н. М., Стельмашук Ж. Г. Актуалізація ідей В. Сухомлинського щодо підготовки вчителя нової української школи. Інноватика у вихованні. Зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 10. С. 151-157.
 6. Nadiia Hrynkova, Zhanna Stelmashuk. Experience of volunteer activity of students of pedagogical faculty - future teachers of primary school. The 18 th International scientific and practical conference «MODERN SCIENCE, PRACTICE, SOCIETY » (25-26 May 2020). Boston, USA 2020. 514 p., с. 259-262. DOI 10/46299/ISG.2020.XVIII ISBN - 978-1-64871-446-7
 7. Гринькова Н. М., Стельмашук Ж. Г. Ваколюк А. М. Роль волонтерської діяльності у формуванні особистості майбутнього вчителя початкової школи. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол.: Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 11 Том 2. С.93-102. Copernicus
 8. Гринькова Н. М. До проблеми духовно-морального виховання студентів педагогічних закладів вищої освіти. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол.: Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 12. С. 125-131. Copernicus

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

У 2020 р. здійснювала керівництво наукової роботою студентки В.Какави, що посіла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта» (Вінницький ДПУ ім. М.Коцюбинського).

Нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації в номінації «Кращий автор року» (12.05.2011 р.). Почесна грамота РДГУ «За сумлінну працю, вагомі досягнення у навчальній, науковій та виховній роботі, активну участь у громадському житті» (02.10.2019 р.). Грамота Української асоціації В. Сухомлинського «За творче впровадження ідей В. Сухомлинського в освітній простір та популяризацію творчого спадку педагога» (27.09.2019 р.). Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації «За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток вищої освіти» та до Дня науки (08.05.2020 р.).

Підвищення кваліфікації

 1. Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем’янчука на кафедра педагогіки. Тема: «Підвищення професійної майстерності, вивчення досвіду викладання педагогічних дисциплін» (1.12-31.12.2017 р.). Свідоцтво № 87 від 31.12. 2017 р.
 2. Міжнародне стажування у Вищій Школі Уні-Терра в Познані (Республіка Польща) за напрямом: «Педагогіка» (180 годин, 6 кредитів ECTS) (25.04.-25.10.2019 р). Сертифікат № 23/19 від 25.10.2019 р.

         Навчання на онлайн-платформі за підтримки Міністерства освіти і науки України:

 • «онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 14 жовтня 2018 року);
 • участь у вебінарі «Використання Google Meet в освітній діяльності» 31 травня 2020 року (2 години). Сертифікат В-004341;
 • онлайн-курс «Ключові уміння XXI століття» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія», сертифікат від 07.06.2020 року.

Back to top