Предмет закупівлі: Бензин А-95 в талонах

ID номер: UA-2023-01-26-005894-a

Вид процедури: відкриті торги

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно вимог нормативних актів до даного типу товару.

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 р. № 275 за методом цін відповідних закупівель минулих періодів (укладених договорів) аналогічних/ідентичних товарів/послуг.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Відповідно до статті 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. Розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 28.11.2012 р. № 874 «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» затверджено порядок складання та ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку суб’єктів природних монополій з метою виконання положень Закону України «Про природні монополії». До Зведеного переліку включаються суб’єкти господарювання  (юридичні особи), які виробляють (реалізують) товари на ринках, що перебувають у стані природної монополії та включені до реєстрів суб’єктів природних монополій у відповідних сферах органами, що здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій. На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України розміщено зведений перелік суб’єктів природних монополій, згідно якого РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» є суб’єктом природної монополії у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території м. Рівне. Окрім цього, об’єкти замовника, які знаходяться на території м. Рівне підключені до мереж м. Рівне, що унеможливлює надання відповідних послуг іншою установою. Таким чином, РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» має виключне право на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на території м. Рівне. На підставі вищенаведеного, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості), які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178, ця закупівля може бути здійснена без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей, а саме через відсутність конкуренції з технічних причин.

Ринок централізованого постачання теплової енергії відповідно до Закону України «Про природні монополії» є сферою діяльності суб’єкта природних монополій. ТОВ «Рівнетеплоенерго» включено до зведеного перелік суб’єктів природних монополій, який ведеться Антимонопольним комітетом України (www.amc.gov.ua). ТОВ «Рівнетеплоенерго» являється єдиним постачальником на території м. Рівне централізованого постачання теплової енергії. Здійснюючи діяльність на вищевказаному ринку ТОВ «Рівнетеплоенерго» було розроблено власний договір транспортування теплової енергії, який укладається приватним підприємством «Рівнетеплосервіс» (далі ПП «Рівнетеплосервіс»). Постачання виробленої теплової енергії ПП «Рівнетеплосервіс» здійснюватиме безпосередньо споживачу, а транспортування такої теплової енергії здійснюватиме ТОВ «Рівнетеплоенерго» на підставі вищевказаного договору. Теплова мережа Замовника підключена до теплової мережі ТОВ «Рівнетеплоенерго». ТОВ «Рівнетеплоенерго» перебуває у відносинах контролю до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» з ПП «Рівнетеплосервіс». Разом з тим, виходячи із змісту понять Закону України «Про публічні закупівлі» ТОВ «Рівнетеплоенерго» та ПП «Рівнетеплосервіс» є афілійованими підприємствами. Одним із видів діяльності ПП «Рівнетеплосервіс» є постачання пари, гарячої та кондиційованого повітря. На такий вид діяльності ПП «Рівнетеплосервіс» отримало необхідні ліцензії. ТОВ «Рівнетеплоенерго» відповідно до договору про транспортування теплової енергії зобов’язується здійснювати транспортування теплової енергії, яке виробляється ПП «Рівнетеплосервіс» на джерелах теплової енергії, що перебувають у власності або користуванні ПП «Рівнетеплосервіс» і постачається тепловими мережами до об’єктів Споживача та оплачувати за послуги транспортування теплової енергії у порядку та на умовах, визначених у Договорі. Таким чином, правовідносини, які виникають на основі укладених договорів між Учасниками конкуренції не матимуть наслідку виникнення додаткової альтернативи для споживачів теплової енергії. Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладання суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднанням рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка суб’єктів господарювання. Ст. 11 цього Закону, передбачено, що Антимонопольний комітет України може визначити типові вимоги до узгоджених дій, які затверджені розпорядженням № 27-р від 12.02.2002 р. та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.03.2002 року за № 239/6527. Враховуючи те, ПП «Рівнетеплосервіс» здійснює виробництво теплової енергії з використанням твердого палива, що забезпечить можливість економії природного газу та зниження тарифів на вироблену теплову енергію, Рівненське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України надало дозвіл на узгоджені дії щодо транспортування теплової енергії. Отже, за відсутності конкуренції з технічних причин, не має можливості здійснювати закупівлю з централізованого постачання теплової енергії в інших організацій. Даний товар за нашим місцезнаходження може бути поставлений лише певним постачальником, а саме ПП «Рівнетеплосервіс».

         На підставі вищенаведеного, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості), які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178, ця закупівля може бути здійснена без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей, а саме через відсутність конкуренції з технічних причин.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Відповідно до статті 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. Розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 28.11.2012 р. № 874 «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» затверджено порядок складання та ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку суб’єктів природних монополій з метою виконання положень Закону України «Про природні монополії». До Зведеного переліку включаються суб’єкти господарювання  (юридичні особи), які виробляють (реалізують) товари на ринках, що перебувають у стані природної монополії та включені до реєстрів суб’єктів природних монополій у відповідних сферах органами, що здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій. На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України розміщено зведений перелік суб’єктів природних монополій, згідно якого РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» є суб’єктом природної монополії у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території м. Рівне. Окрім цього, об’єкти замовника, які знаходяться на території м. Рівне підключені до мереж м. Рівне, що унеможливлює надання відповідних послуг іншою установою. Таким чином, РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» має виключне право на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на території м. Рівне. На підставі вищенаведеного, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості), які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178, ця закупівля може бути здійснена без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей, а саме через відсутність конкуренції з технічних причин.

  Відповідно до інформації , розміщеної на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) ТзОВ «РОЕК» отримало ліцензію на постачання електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.06.2018 № 429). ТзОВ «РОЕК» , яке створене в результаті здійснення заходів з відокремлення системи розподілу, упродовж трьох років виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території – адміністративній території Рівненської області. Отже ТзОВ «РОЕК» є єдиним постачальником універсальної послуги постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території розташування здійснення діяльності замовника - Рівненської області. ТзОВ «РОЕК» включене до Переліку постачальників універсальних послуг на закріпленій території, затвердженого постановою НКРКЕП від 26.10.2018 № 1268 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі даних побутових та малих не побутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого відповідно Закону України «Про ринок електричної енергії» покладається виконання функції універсальної послуги на закріпленій території». Електричну енергію на умовах універсальної послуги на території Рівненської області може бути надано лише одним суб’єктом господарювання - постачальником універсальних послуг, а саме ТзОВ «РОЕК». Інша альтернатива отримати електричну енергію на умовах універсальної послуги відсутня, оскільки послуги надаються визначеними постачальниками на визначеній території за регульованим тарифом. Отже замовник через відсутність конкуренції, в тому числі з технічних причин не має можливості здійснювати закупівлю універсальних послуг електричної енергії у інших операторів системи електричної енергії.

Таким чином, з огляду на норми Особливостей є необхідність та підстави прийняти

рішення щодо здійснення Закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 5 (3) пункту 13 Особливостей, а саме відсутність конкуренції з технічних причин.

Back to top