ШВЕЦЬ ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Тема: «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

доктор педагогічних наук, професор Бенера Валентина Єфремівна, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічнаакадемія ім. Тараса Шевченка, проректор з наукової роботи

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Богуш Алла Михайлівна, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти;
 • кандидат педагогічних наук Шадюк (Падалка) Ольга Іванівна, Рівненський державний гуманітарний університет, доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені професора Т. І. Поніманської.

Захист відбудеться 6 грудня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ПУКАС ІВАННА ЛЕОНІДІВНА

Тема: «Професійно-педагогічний саморозвиток учителя у процесі співпраці школи з закладами педагогічної освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

кандидат педагогічних наук, доцент Франчук Тетяна Йосипівна, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Потапчук Тетяна Володимирівна, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти;
 • кандидат педагогічних наук Ільчук Віта Василівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, старший викладач кафедри методики викладання літератури і стилістики української мови.

Захист відбудеться 6 грудня 2018 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


АБРАМОВИЧ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Тема: «Розвиток професійної компетентності соціального педагога у системі післядипломної освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • кандидат педагогічних наук, доцент Марчук Оксана Олександрівна, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука, доцент кафедри педагогіки

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Литвиненко Світлана Анатоліївна, Рівненський державний гуманітарний університет, професор кафедри практичної психології та психотерапії;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Павлик Надія Павлівна, Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри соціальних технологій.

Захист відбудеться 12 листопада 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


НЕНЬКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

Тема: «Теоретико-методологічні засади професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант

 • доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, заступник директора з наукової роботи

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Діденко Олександр Васильович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу
 • доктор педагогічних наук, професор Пелех Людмила Романівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та історії світової літератури
 • доктор педагогічних наук, доцент Москаленко Олена Іванівна, Льотна академія Національного авіаційного університету, професор кафедри іноземних мов

Захист відбудеться 27 червня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ЄМЧИК ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА

Тема: «Розвиток творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, доцент Семенов Олександр Сергійович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри педагогіки.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Зданевич Лариса Володимирівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Шапаренко Христина Андріївна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, декан факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти.

Захист відбудеться 27 червня 2018 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШАЛІВСЬКА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА

Тема: «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Литвиненко Світлана Анатоліївна, Рівненський державний гуманітарний університет, професор кафедри психології та психотерапії

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Пріма Раїса Миколаївна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти
 • кандидат педагогічних наук, доцент Залібовська-Ільніцька Зоя Володимирівна, Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри соціальних технологій

Захист відбудеться 24 квітня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШЕВЦІВ ЗОЯ МИХАЙЛІВНА

Тема: «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант

 • доктор педагогічних наук, професор Пелех Юрій Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, професор кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, доцент Давиденко Ганна Віталіївна, Вінницький соціально -економічний інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", директор;
 • доктор педагогічних наук, професор Марусинець Мар’яна Михайлівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, професор кафедри психології та педагогіки;
 • доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Євтух Микола Борисович, Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії педагогіки.

Захист відбудеться 30 січня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ЧАЛІЙ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Тема: «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • кандидат педагогічних наук, доцент Кіндрат Вадим Кирилович, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання.

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, доцент Захаріна Євгенія Анатоліївна, Класичний приватний університет, завідувач кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Ткачівська Інна Михайлівна, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту

Захист відбудеться 30 січня 2018 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


БЕЗЛЮДНА ВІТА ВАЛЕРІЇВНА

Тема: «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант

 • доктор педагогічних наук, професор Совгіра Світлана Василівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання.

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Амеліна Світлана Миколаївна, Національний університет біоресурсів і природокористування, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу;
 • доктор педагогічних наук, професор Шандрук Світлана Іванівна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов, завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов;
 • доктор педагогічних наук, професор Ящук Інна Петрівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, декан факультету початкової освіти та філології, професор кафедри педагогіки.

Захист відбудеться 31 січня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


САВЕЛЬЄВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Тема: «Наступність у професійній підготовці майбутніх вчителів технологій в умовах навчально-наукового комплексу «коледж-університет»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • кандидат педагогічних наук, доцент Сингаївський Дмитро Васильович, Рівненський державний гуманітарний університет, доцент кафедри технологічної освіти.

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Корець Микола Савич, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Захаревич Микола Анатолійович, Уманський державний педагогічний університет, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями.

Захист відбудеться 31 січня 2018 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШПИЧАК ІННА ПЕТРІВНА

Тема: «Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В.Ф.Шмідт (1889-1937 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Петренко Оксана Борисівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії та методики виховання

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Федяєва Валентина Леонідівна,
  Херсонський державний університет, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту;
 • доктор педагогічних наук, доцент Янченко Тамара Василівна,
  Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, доцент кафедри соціальної педагогіки.

Захист відбудеться 15 грудня 2017 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


СТИХУН НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Тема: «Розвиток професійної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами театрального мистецтва (20–80-ті рр. ХХ ст.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Вербець Владислав Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної, навчально-методичної роботи та гуманітарної політики

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук Олександр Никанорович, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Луцюк Анатолій Михайлович,Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кафедри педагогіки і психології.

Захист відбудеться 31 жовтня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ПАСТУШЕНКО ЛЮБОМИР АНДРІЙОВИЧ

Тема: «Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Олексюк Ольга Миколаївна, Київський педагогічний університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, доцент Попович Наталія Михайлівна, Мукачівський державний університет, завідувач кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Клепар Марія Василівна,Прикарпатський національний педагогічний університет ім. Василя Стефаника, доцент кафедри педагогіки початкової освіти.

Захист відбудеться 31 жовтня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


БАЛІКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Тема: «Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962-1991 рр.)»

Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Петренко Оксана Борисівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії і методики виховання.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Ящук Інна Петрівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, декан факультету початкової освіти та філології, професор кафедри педагогіки та психології;
 • кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Заліток Людмила Михайлівна, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая», завідувач наукової бібліотеки, доцент кафедри філософії та суспільних наук.

Захист відбудеться 29 вересня 2017 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ВАРГА ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Тема: «Формування комунікативної культури майбутнього вчителя засобами інтерактивних технологій»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Пальшкова Ірина Олександрівна, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», декан факультету початкового навчання.

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Шапран Ольга Іллівна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», завідувач кафедри  педагогіки;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Гордуз Наталія Олександрівна, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти.

Захист відбудеться 29 вересня 2017 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ВАКОЛЮК АЛІНА МИКОЛАЇВНА

Тема: «Розвиток змісту «Фізичної культури» як навчального предмета у вітчизняній загальноосвітній школі (1959–1991 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Вербець Владислав Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної, навчально-методичної роботи та гуманітарної політики

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Приступа Євген Никодимович, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, ректор;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Крук Микола Зенонович, Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри фізичного виховання та рекреації

Захист відбудеться 28 вересня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШУМЕЙКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

Тема: «Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, доцент Пазюра Наталія Валентинівна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Миропольська Наталія Євгенівна,Інститут проблем виховання НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Божок Олександра Сергіївна, Національний педагогічний університет  імені М. П. Драгоманова, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології.

Захист відбудеться 28 вересня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


 

Back to top