ВАКОЛЮК АЛІНА МИКОЛАЇВНА

Тема: «Розвиток змісту «Фізичної культури» як навчального предмета у вітчизняній загальноосвітній школі (1959–1991 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Вербець Владислав Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної, навчально-методичної роботи та гуманітарної політики

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Приступа Євген Никодимович, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, ректор;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Крук Микола Зенонович, Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри фізичного виховання та рекреації

Захист відбудеться 28 вересня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШУМЕЙКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

Тема: «Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, доцент Пазюра Наталія Валентинівна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Миропольська Наталія Євгенівна,Інститут проблем виховання НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Божок Олександра Сергіївна, Національний педагогічний університет  імені М. П. Драгоманова, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології.

Захист відбудеться 28 вересня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


БАЛІКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Тема: «Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962-1991 рр.)»

Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Петренко Оксана Борисівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії і методики виховання.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Ящук Інна Петрівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, декан факультету початкової освіти та філології, професор кафедри педагогіки та психології;
 • кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Заліток Людмила Михайлівна, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая», завідувач наукової бібліотеки, доцент кафедри філософії та суспільних наук.

Захист відбудеться 29 вересня 2017 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ВАРГА ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Тема: «Формування комунікативної культури майбутнього вчителя засобами інтерактивних технологій»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Пальшкова Ірина Олександрівна, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», декан факультету початкового навчання.

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Шапран Ольга Іллівна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», завідувач кафедри  педагогіки;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Гордуз Наталія Олександрівна, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти.

Захист відбудеться 29 вересня 2017 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.

 

Back to top