ШПИЧАК ІННА ПЕТРІВНА

Тема: «Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В.Ф.Шмідт (1889-1937 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Петренко Оксана Борисівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії та методики виховання

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Федяєва Валентина Леонідівна,
  Херсонський державний університет, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту;
 • доктор педагогічних наук, доцент Янченко Тамара Василівна,
  Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, доцент кафедри соціальної педагогіки.

Захист відбудеться 15 грудня 2017 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


СТИХУН НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Тема: «Розвиток професійної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами театрального мистецтва (20–80-ті рр. ХХ ст.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Вербець Владислав Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної, навчально-методичної роботи та гуманітарної політики

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук Олександр Никанорович, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Луцюк Анатолій Михайлович,Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кафедри педагогіки і психології.

Захист відбудеться 31 жовтня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ПАСТУШЕНКО ЛЮБОМИР АНДРІЙОВИЧ

Тема: «Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Олексюк Ольга Миколаївна, Київський педагогічний університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, доцент Попович Наталія Михайлівна, Мукачівський державний університет, завідувач кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Клепар Марія Василівна,Прикарпатський національний педагогічний університет ім. Василя Стефаника, доцент кафедри педагогіки початкової освіти.

Захист відбудеться 31 жовтня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


БАЛІКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Тема: «Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962-1991 рр.)»

Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Петренко Оксана Борисівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії і методики виховання.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Ящук Інна Петрівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, декан факультету початкової освіти та філології, професор кафедри педагогіки та психології;
 • кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Заліток Людмила Михайлівна, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая», завідувач наукової бібліотеки, доцент кафедри філософії та суспільних наук.

Захист відбудеться 29 вересня 2017 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ВАРГА ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Тема: «Формування комунікативної культури майбутнього вчителя засобами інтерактивних технологій»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Пальшкова Ірина Олександрівна, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», декан факультету початкового навчання.

Офіційні опоненти:

 • доктор педагогічних наук, професор Шапран Ольга Іллівна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», завідувач кафедри  педагогіки;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Гордуз Наталія Олександрівна, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти.

Захист відбудеться 29 вересня 2017 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ВАКОЛЮК АЛІНА МИКОЛАЇВНА

Тема: «Розвиток змісту «Фізичної культури» як навчального предмета у вітчизняній загальноосвітній школі (1959–1991 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, професор Вербець Владислав Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної, навчально-методичної роботи та гуманітарної політики

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Приступа Євген Никодимович, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, ректор;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Крук Микола Зенонович, Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри фізичного виховання та рекреації

Захист відбудеться 28 вересня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШУМЕЙКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

Тема: «Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

 • доктор педагогічних наук, доцент Пазюра Наталія Валентинівна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих.

Офіційні опоненти:            

 • доктор педагогічних наук, професор Миропольська Наталія Євгенівна,Інститут проблем виховання НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Божок Олександра Сергіївна, Національний педагогічний університет  імені М. П. Драгоманова, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології.

Захист відбудеться 28 вересня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


 

Back to top