відбулася 31 травня 2021 р на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за підтримки Національної ради жінок в Україні. Співорганізатори конференції: Інститут проблем виховання НАПН України, кафедра теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету та кафедра соціальної роботи Харківської гуманітарно-педагогічної академії.

Науково-педагогічні працівники кафедри, здобувачі ступеня PhD взяли участь у роботі конференції і з великим зацікавленням прослухали доповіді: К. Б. Левченко – урядової уповноваженої з питань політики гендерної рівності, заступниці голови Комісії з питань гендерної рівності Ради Європи; Магди де Мейер – Генерального Секретаря Європейського Центру Міжнародної Ради Жінок (Бельгія); Марти Кічоровської-Кебало – PhD з антропології, CUNY Graduate Center, New York City (США); Л. Порохняк-Гановської – д. м. н., професорки, голови Національної Ради Жінок України; О. О. Кравченко – д. п. н., професорки, декана факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини; О. І. Рассказової – д. п. н., професорки, завідувачки кафедри соціальної роботи Харківської гуманітарно-педагогічної академії, експертки МОН України з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту.

Дякуємо організаторам і учасникам за можливість отримати нові знання й мотивацію для реалізації подальших науково-дослідних та практико-орієнтованих ініціатив.

Подія відбулася 26-27. 05. 2021 р. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Конференція об’єднала понад 150 наукових і науково-педагогічних працівників з 10 країн світу.

Викладачі кафедри теорії і методик початкової освіти (в.о. зав. кафедри – к. п. н., доцент Т. Б. Суржук) та кафедри теорії і методики виховання (зав. кафедри – д. п. н., професор О. Б. Петренко) взяли активну участь в обговоренні проблем розвитку освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій.

У роботі наукового форуму взяли участь молоді дослідники, здобувачі вищої освіти другого (магістерського) й третього (освітньо-наукового) рівнів РДГУ.

Учасників наукового зібрання зацікавили доповіді, з якими виступили: Георгій Філіпчук, Лариса Лук’янова (Україна); Наталія Таулер (Австралія); Beata Bodzioch (Польща); Prof. Nitza Davidovich (Ізраїль); Оксана Левицька (Канада); Colomeischi Аurora-Аdina (Румунія); Амбрози Маріан (Словаччина); Ari Pokka (Фінляндія).

Інформативною й емоційно насиченою була онлайн-екскурсія Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича.

Щиро дякуємо колективу кафедри педагогіки та методики початкової освіти, її завідувачці – доктору пед. наук, професору Світлані Романюк за можливість долучитися до роботи конференції, за плідну співпрацю. Бажаємо колегам подальших наукових звершень, сподіваємося на творчу співпрацю.

20 травня 2021 року на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ», присвячена 150-річчю з дня народження Володимира Гнатюка. Рівненський державний гуманітарний університет був одним із співорганізаторів цієї конференції.

У конференції взяли участь понад 150 учасників з різних регіонів України та інших країн (Словаччини, Польщі, Мексики).

З вітальним словом до учасників конференції звернувся декан психолого-природничого факультету, доктор психологічних наук, професор Павелків Віталій Романович, який розповів про досягнення РДГУ в галузі природничої освіти і побажав учасникам плідної роботи.

Активну участь у конференції взяли викладачі та магістранти кафедри природничих наук з методиками навчання. Завідувачка кафедри, доктор педагогічних наук, професор Грицай Наталія Богданівна виступила на пленарному засідання з доповіддю про особливості методичної підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти.

У ході роботи конференції було обговорено актуальні проблеми підготовки вчителів фізики, астрономії, математики, хімії, біології та природничих наук в умовах реформування загальної середньої та вищої освіти.

Крім того, відбулося обговорення освітніх програм підготовки здобувачів спеціальності 014 Середня освіта («Природничі науки», «Фізика», «Біологія та здоров’я людини», «Хімія»).

Дякуємо господарям конференції – Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка - за високий рівень організації та доброзичливу атмосферу!

31 травня 2021р. працівники РДГУ взяли участь у 8-годинному науково-практичному консультаційному тренінгу-семінарі “Брендування ЗВО – запорука успіху в умовах конкуренції”, який презентували Галина Студінська (доктор економічних наук з 18-річним практичним досвідом у сфері маркетингу та бренду, автор монографій з брендингу, бренд-орієнтованої економіки та бренду в національній економіці) та Володимир Студінський (доктор історичних наук, автор публікацій з питань маркетингу та брендингу, розробник навчальної програми “Економіка освіти”).

Команду РДГУ представляли:

– Ольга Крет (ініціатор участі РДГУ у тренінгу-семінарі, відповідальна за організацію маркетингової діяльності);

– Клавдія Джеджера (заступник голови приймальної комісії);

– Василь Левчук (відповідальний секретар приймальної комісії);

– Вікторія Рибак (керівник центру студентської соціальної служби);

– Олександр Герасименко (заступник голови приймальної комісії № 1);

– Олена Байло (керівник навчально-методичного відділу (ліцензування та акредитації));

– Тетяна Мартинюк (старший інспектор деканату психолого-природничого факультету);

– Анастасія Кінащук (старший інспектор Центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами);

– Микола Пікула (керівник відділу зв’язків з громадськістю);

– Ірина Андрощук (керівник відділу аспірантури).

У програмі тренінгу було представлено: загальне розуміння бренду та брендингу; бренд ЗВО у концепції БОНЕ; алгоритм побудови бренду ЗВО; вибір стратегії розвитку ЗВО; побудова ефективних бек-офісу та фронт-офісу ЗВО; вибір бренд-комунікацій для просування ЗВО; розробка бренд-іміджу ЗВО через створення його образу.

Дякуємо спікерам та особлива подяка Ользі Крет за залучення Центру міжнародних відносин до участі у тренінгу!

Далі буде брендування…

Бажаємо нашій команді успіху та підтримки з Вашого боку!

26 травня 2021 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 47.053.008, на якому відбувся публічний захист дисертації Гречухи Ірини Анатоліївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки).

Тема: «Психологічні особливості розвитку емпатії в структурі літературних здібностей старшокласників».

Науковий керівник – Журавльова Лариса Петрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Поліського національного університету.

Голова ради:

  • Павелків Віталій Романович, доктор психологічних наук, доцент, декан психолого-природничого факультету, професор кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету.

Рецензенти:          

  • Камінська Ольга Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету.
  • Корчакова Наталія Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету

Опоненти:

  • Блинова Олена Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Херсонського державного університету.
  • Кузікова Світлана Борисівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Традиційно у четвер презентуємо Вашій увазі наш “Особливий випуск. Серія № 4” (PDF), у якій йдеться про звички в харчуванні, релігійні звичаї та соціальну відкритість у країнах, які є учасниками міжнародних програм академічної мобільності.

Приємного читання! Наступна серія буде вже наступний четвер!

Особливий випуск підготовлено зусиллями Центру міжнародних відносин РДГУ.

Back to top