Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність

Назва освітньої програми

Рік впровадження

Укр PDF

Eng PDF

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

2019

013 Початкова освіта

Початкова освіта

2019

014 Середня освіта (Мова і література (французька))

Середня освіта (Мова і література (французька))

2019

 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Середня освіта (Мова і література (німецька))

2019

 

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура)

2019

 

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

2019

 

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

2019

 

014 Середня освіта (Математика)
(перехресний вступ)

Середня освіта (Математика)

2019

 

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

2019

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

2019

 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

2019

 

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

2019

 

014 Середня освіта (Біологія)

014 Середня освіта (Біологія)

2019

 

014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

2019

 

014 Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Географія)

2019

 

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

2019

 

015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

2019

 

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

2019

 

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)
(Готельно-ресторанна справа)

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

2019

 

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)
(Туристичне обслуговування)

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

2019

 

016 Спеціальна освіта

Спеціальна освіта. Логопедія

2019

 

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

2019

 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

2019

 

024 Хореографія

Хореографія

2019

 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство

2019

 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

2019

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія

2019

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

2019

 

032 Історія та археологія

Історія та археологія

2019

 

034 Культурологія

Культурологія

2019

 

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

2019

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

2019

035 Філологія

Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

2019

035 Філологія

Українська мова та література

2019

 

051 Економіка

Економічна кібернетика

2019

 

052 Політологія

Політологія

2019

 

053 Психологія

Психологія

2019

 

073 Менеджмент

Менеджмент

2019

 

101 Екологія

Екологія

2019

 

101 Екологія

Екологія інформаційного простору

2019

 

101 Екологія

Радіоекологія

2019

 

113 Прикладна математика

Прикладна математика

2019

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

2019

 

 

Back to top