Кандидат психологічних наук, доцент.

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, (практичний психолог в закладах освіти, 2000).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Особливості моральної рефлексії у молодшому шкільному віці».

Основні навчальні дисципліни, які викладає: вікова психологія, вікова та педагогічна психологія.

Кандидат технічних наук. Доцент

У 1986 році закінчив механічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства (УІІВГ) і отримав диплом інженера-механіка з відзнакою.

З 1986 по 1989 р. працював інженером-конструктором на заводі «Рівнесільмаш».

У вересні 1989 року обраний на посаду асистента кафедри «Ремонт машин і технологія металів» УІІВГ.

З 1991 по1994 р.р. навчався в аспірантурі Московського автомобільно-дорожного інституту (технічного університету) (МАДІ (ТУ)) на кафедрі «Автомобільні двигуни та теплотехніка».

З 1995 по 1996 р. – інженер проблемної лабораторії транспортних двигунів МАДІ (ТУ). Отримав «грант» для проведення наукової роботи над проектом «Екологічний двигун 2000-го року».

У листопаді 1995 року захистив дисертацію в МАДІ (ТУ) на тему «Розробка методу розрахунку та вдосконалення паливних систем дизелів з електронним керуванням і гідропривідними насос-форсунками».

У вересні на умовах строкового трудового договору зарахований на посаду асистента кафедри «Автомобілі, автомобільне господарство і технологія металів» Рівненського державного технічного університету (РДТУ).

У березні 1999 року переведений на посаду старшого викладача РДТУ. Читав лекції з дисциплін «Теорія двигунів внутрішнього згоряння » та «Спеціалізований рухомий склад».

У вересні 2002 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти України було присвоєно вчене звання доцента.

У 2003 році навчався у Львівському науково-дослідному інституті судової експертизи (очно-заочна форма). У липні 2004 року рішенням Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства Юстиції України присвоєна кваліфікація судового експерта з правом проведення авто- товарознавчих експертиз.

У вересні 2004 року на умовах контракту зарахований у Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету на посаду доцента кафедри товарознавства та експертизи. Читав лекції з дисциплін «Експертиза паливо-мастильних матеріалів і транспортних засобів особистого користування» та «Сертифікація товарів і послуг».

З 2006 по 2010 р.р. член Союзу експертів України.

По закінченні терміну дії контракту (червень 2012 р.) на умовах строкового трудового договору був зарахований в серпні 2012 р. на посаду доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету. Читає лекції з наступних дисциплін: «Теплотехніка і гідравліка», «Робочі та енергетичні машини», «Гідравліка та системи водопостачання», «Основи охорони праці». Автор близько 30 наукових статей та методичних розробок.

Професор кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій.

Базова освіта: Глухівський державний педагогічний інститут ім. С. М. Сергєєва-Ценського, 1978 р. (Загальнотехнічні дисципліни і праця, кваліфікація: вчитель загально- технічних дисциплін і праці).

Науковий ступінь:

 • кандидат педагогічних наук, 1984 р. (13.00.02 – методика трудового навчання, тема дисертації «Зміст трудового навчання учнів VII-VIII класів у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах»).

Вчене звання: доцент по кафедрі загальнотехнічних дисциплін і методики їх викладання, 1988 р.

Google Scholar Citationshttps://scholar.google.com.ua/citations? user=wug1Ocw AAAAJ&hl=ru.

scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.

Web of Science (WoS): http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?errorKey=&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&viewType=input&preferencesSaved=&SID=C6u8GDDLE3N3cKO1fDm&rurl=http%3A%2F%2Fapps.webofknowledge.com%2FWOS_GeneralSearch_input.do%3FerrorKey%3D%26product%3DWOS%26search_mode%3DGeneralSearch%26viewType%3Dinput%26preferencesSaved%3D%26SID%3DC6u8GDDLE3N3cKO1fDm.

ORCID: https://orcid.org/0000-001-5930-8788.

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні навчальні дисципліни, що викладаються: «Основи проектування і моделювання», «Основи теорії технологічної освіти», «Теорія і методика профорієнтаційної роботи», «Теорія і методика профільного навчання», «Методика викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у закладах професійно-технічної освіти», «Ринок праці та проблеми профорієнтації», «Організація педагогічного експерименту, обробка та інтерпретація його результатів».

Автор понад 840 наукових, навчально-методичних праць з питань теорії та методики технологічної освіти (трудового навчання), професійної орієнтації та підготовки психолого-педагогічних кадрів до їх реалізації, серед яких 5 монографій, 36 навчальних посібників, з них 6 з грифом МОНУ, 2 словники, 4 довідники, понад 120 наукових статей, низка методичних посібників і рекомендацій, навчальних програм для загальноосвітніх шкіл і ЗВО та тез у багатьох періодичних виданнях, основними з яких є:.

1. Янцур М. С. Профорієнтаційна підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій. В кн.: Професійна підготовка сучасного вчителя трудового навчання та технологій: колективна монографія / за ред. С. М. Ящука. Умань: Візаві, 2020. С. 230-256.

2. Янцур М. С. Практикум з теорії і методики профільного навчання: навчальний посібник. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності “Середня освіта. Трудове навчання та технології”. Видання 2-ге змінене і доповнене. Рівне: РДГУ, 2020. 148 с., з іл.

3. Янцур М.С. Методика викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у закладах професійно-технічної освіти з практикумом: навчальний посібник: для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності “Середня освіта. Трудове навчання та технології”. Рівне: РДГУ, 2020. 336 с.

4. Янцур М. С., Герасименко О.А. Основи проектування і моделювання: навчальний посібник: курс лекцій: для студентів спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології». Рівне: РВВ РДГУ, 2019. 204 с., з іл.

5. Янцур М. С., Янцур Л. А. Формування у старших дошкільників інтересу до професійної діяльності дорослих. Інноватика у вихованні: збірник наукових праць. Випуск 10. Рівне: РДГУ, 2019. С. 299-304.

6. Янцур М. С. Основи теорії технологічної освіти: навчальний посібник: курс лекцій: для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» та спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології». Рівне: РВВ РДГУ, 2018. 508 с., з іл.

7. Янцур М. С. Практикум з основ теорії технологічної освіти (трудового навчання): навчальний посібник: для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» та спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології». Рівне: РВВ РДГУ, 2018. 184 с., з іл.

8. Янцур М. С. Професіологічна підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць; наукові записки РДГУ. Вип. 16 (59). Рівне: РДГУ, 2017. С.165-169.

9. Янцур М. С. Професіологія з практикумом: навчальний посібник: для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта». Рівне: РВВ РДГУ, 2017. 190 с., з іл.

10. Янцур М. С. Профорієнтаційна підготовка педагогів у розвинутих країнах світу. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць; наукові записки РДГУ. Вип. 14 (57). Рівне: РДГУ, 2016. С.136-142.

11. Янцур М. С. Основи психофізіології технологічної освіти з практикумом: навчальний посібник: для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта». Рівне: РВВ РДГУ, 2015. 212 с., з іл.

12. Янцур М. С. Практикум з теорії трудового навчання: навчальний посібник. Для студентів напряму підготовки “Технологічна освіта”. 2-ге видан., допов. і змін. Рівне: РВВ РДГУ, 2014. 176 с.

13. Янцур М. С. Словник-довідник з професійної орієнтації: словник: навчальний посібник. К.: Видавничий Дім “Слово”, 2013. 176 с. (Рекомендовано МОНМСУ як навчальний посібник для студентів ВНЗ (лист №1/11-12363 від 26.12.2011 р.)).

14. Янцур М. С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи: курс лекцій: навчальний посібник. К.: Видавничий Дім “Слово”, 2012. 464 с. (Рекомендовано МОНМСУ як навчальний посібник для студентів ВНЗ (лист №1/11-12362 від 26.12.2011 р.)).

15. Янцур М. С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи: навчальний посібник. К.: Видавничий Дім “Слово”, 2012. 216 с. (Рекомендовано МОНМСУ як навчальний посібник для студентів ВНЗ (лист №1/11-12338 від 26.12.2011 р.)).

16. Формування профорієнтаційної компетентності педагога: теорія і практика. Монографія / В. П. Зінченко, В. П. Харламенко, М. С. Янцур та інші. / За ред. В. П. Зінченка. Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. 198 с. (авторський текст 72 с.).

17. Янцур М. С. Організація педагогічного експерименту, обробка та інтерпретація його результатів: навчальний посібник; курс лекцій. Для студентів напряму підготовки 8.01010301 «Технологічна освіта». Рівне: РВВ РДГУ, 2011. 224 с.

18. Янцур М. С. Класифікація, аналіз та опис професій з практикумом: навчально-монографічний посібник. (Рекомендовано МОНУ. Лист №1.4/18 Г – 931 від 18.10 2006 р.) Рівне: РДГУ, 2006. 250 с.

19. Янцур М. С. Організація трудового навчання учнів VIII-IX класів на навчально-виробничій базі: монографія. Рівне: РДГУ, 2005. 104 с.

20. Янцур М. С., Козяр М. М. Основи машинної графіки (САПР AUTOCAD): навчальний посібник для студентів педагогічних і технічних спеціальностей. (Рекомендовано МОНУ Лист №14/18.2 – 1791 від 30.09.2002 р.) Рівне: МОНУ РДГУ, 2002. 182 с.

21. Янцур М. С. Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання: навчальний посібник для студентів зі спеціальності „Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”. (Рекомендовано МОНУ. Лист №2/1937 від 06.12.2000 р.) Рівне: МОНУ РДГУ, 2000. 161 с.

Нагороди: Нагороджений Знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення № 79126 від 28.09.2006 р.); Нагрудним знаком «Почесна відзнака РДГУ (до 75-тиріччя)» (посвідчення № 0009 від 16.12.2015 р.); грамотами Міністерства освіти і науки України, управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненського міськвиконкому, ректоратом та профкомом РДГУ, дирекцією загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Рівне та Рівненської області. Неодноразовий переможець конкурсу «Науковець РДГУ» у номінаціях: 2008 р. – менеджер науки, 2009 р. – науковий керівник, 2012 р. – автор року.

 

Доцент (2013), доцент кафедри музичного фольклору, кандидат мистецтвознавства (2011).

Народилася 28 травня 1979 р.  у м. Рава-Руська Львівської обл. Закінчила Костопільську ДМШ (клас скрипки Л. Івчук, 1994), відділення народної музики Рівненського музичного училища (1998). У 2003 р. закінчила кафедру музичного фольклору РДГУ за спеціальністю “артист, викладач, керівник фольклорного ансамблю”. З цього ж року – викладач кафедри. У 2003 р. – магістрант кафедри музичної фольклористики при Львівській державній музичній академії ім. М.В. Лисенка, де  захистила роботу “Скрипкова народна музика Західного Полісся” на здобуття наукового ступеня магістра (науковий керівник – професор Б.С. Луканюк). У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію “Скрипкова традиція Рівненсько-Волинського Полісся (середовище-інструмент-виконавець-репертуар)” (науковий керівник – доцент Юрій Рибак).

Збирає та досліджує інструментальну традиційну музику Західного Полісся.  Авторка наукових статей з проблем етноорганології, компакт-дисків “Ой ти, полька рухля” та “Скрипкова традиція Полісся”.

Окрім наукової діяльності, займається виконавською реконструкцією поліської інструментальної традиції, учасник і науковий консультант рівненського ансамблю інструментальної музики “Сільська музика”, який є неодноразовим лауреатом міжнародних конкурсів та фестивалів в Україні та за кордоном.

Викладає навчальні дисципліни: “ Музична фольклористика (Фольклор народів світу)”, “Музична фольклористика (Аналіз народних музичних творів)”, “Музично-етнографічна транскрипція”, “Комп’ютерна етномузикологія”.

Основні публікації:

 1. Народна музика північної Рокитнівщини / Нотні транскрипції 12 творів В. Ярмоли. – Львів: Сполом, 2002. – С. 57-67.
 2. Скрипкова музика у фольклорній традиції Рівненського Полісся // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / Упоряд. В.П. Ковальчук. – Рівне: Перспектива, 2003. – Вип.3. – С. 100-120.
 3. Скрипкова музика Рівненського Полісся (на прикладі традицій Дубровицького та Рокитнівського районів): Дипломна робота / Ін-т мистецтв РДГУ. – Рівне, 2003. – 80 с.
 4. Аналіз репертуару скрипалів Рівненського Полісся // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / Упоряд. В.П. Ковальчук. – Рівне: Перспектива, 2003. –  Вип.4. – С.140-166.
 5. Виконавські особливості поліської скрипкової музики // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Наукові записки РДГУ / Гол. ред. В.Г. Виткалов. – Рівне, 2003. – Вип. 8. – С. 82-87.
 6. Скрипкова народна музика західнополіської традиції: Магістерська робота / Наук. кер. Б.С. Луканюк. – Львів, 2004. – 155 с. – Машинопис. ЛНМА ім. М.В. Лисенка.
 7. Скрипкові мелодії з села Велимче (Ратнівський р-н Волинської обл.) // Етнокультурна спадщина Полісся. – Рівне: Перспектива, 2004. – С. 176-191.
 8. Ріжкові награвання Якова Любежанина // Етнокультурна спадщина Полісся. – Рівне: Перспектива, 2006. – Вип. VII. – С. 251-261.
 9. Скрипкова народна музика західнополіської традиції // Етномузика. – Львів: Сполом, 2006. – Число 1: Збірка статей та матеріалів на честь 125-ліття Климента Квітки / Упор. Б. Луканюк. – С. 162-165.
 10. Навчальний процес у становленні поліських музикантів-скрипалів // Етномузика. – Львів, 2007. – Число 3: Збірка статей та матеріалів на честь 60-річчя Б. Луканюка / Упор. Ю. Рибак. – С. 114-118.
 11. Фонозаписи скрипкової музики Волинсько-Рівненського Полісся // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. – Вип. 16 (21). – Ч.2. – Київ, 2014. – С.237-242.
 12. Народні музиканти про поліську скрипкову культуру: польове дослідження за питальником Климента Квітки // Етномузика. – Львів, 2008. – Вип. 21. – Число 4. – С. 83-101.
 13. Інструментальна традиція // Етнокультурна Рівненського Полісся / Упор. В.П. Ковальчук. – Рівне: ПП ДМ, 2009. – 335-356.
 14. Традиції ансамблевого виконавства в музичній культурі Рівненсько-Волинського Полісся // Вісник львівського університету : Серія мистецтвознавство. – Вип.10. – Львів, 2011. – С. 180–193.
 15. Танцювальні жанри скрипкової музики Рівненсько-Волинського Полісся // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Вип. 11(14). – Київ, 2012. – С. 168-179.
 16. Скрипкова традиція Рівненсько-Волинського Полісся // Львів: Сполом, 2014. – 232 с.
 17. Інструменальна музика Полісся і Волині у фольклористичному доробку Олекси Ошуркевича // Етномузика.  – Львів, 2014. – Ч. 10. – С. 108-116
 18. Григорій Філозоф – лідер велимчанської скрипкової традиції // Народна музика Волині та Полісся : Тези і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 35-річчя кафедри музичного фольклору та 200-річчя з дня народження Оскара Кольберга / Ред. упор. Р. Дзвінка, Ю. Рибак. – Рівне, 2014. – С. 210-214.
 19. “Пахóд” – локальний жанр західнополіської інструментальної музики // Етномузика: Збірка статей та матеріалів пам’яті Олекси Ошур­кевича. – Львів, 2016. – Число 12 (2015) / Упор. В. Ярмола. – С. 25–42.
 20. Пісні-“паходи” із Скулина в записах Олекси Ошуркевича та в транскрипціях Михайла Мишанича // Етномузика: Збірка статей та матеріалів пам’яті Олекси Ошур­кевича. – Львів, 2016. – Число 12 (2015) / Упор. В. Ярмола. – С.151–162. 
 21. Крутак у західнополіській фольклорній традиції: матеріали до вивчення // Десята конференція дослідників народної музики червоно-руських (галицько-володимирських) та суміжних земель: Збірка статей і матеріалів на пошану професора Богдана Луканюка / Ред.-упор. Ю. Рибак. – Львів, 2017. – С. 231–245.
 22. Ярмола В. Органологические особенности Полесской скрипки // Tradicija ir dabartis Tradition & Contemporarity. Nr. 12. Klaipėda, 2017. S. 269-277.
 23. «Крутак» – локальный инструментально-танцевальный жанр в фольклорной традиции западного Полесья: материалы к изучению // Tradicija ir Dabartis / Tradition & Contemporarity: Mokslo darbai / Sud. R. Sliužinskas. № 13. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. P. 215–232.

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: основи образотворчого мистецтва з методикою керування зображувальною діяльністю дітей дошкільного віку, художня праця та основи дизайну дошкільників, образотворче мистецтво та трудове виховання з методикою дітей з особливими потребами, художня підготовка майбутніх фахівців дошкільної та спеціальної освіти, декоративна діяльність дошкільників, проблема інтересу до образотворчої діяльності.

Біографія:

Народилася у селі Дерно Ківерцівського району Волинської області.  У 1967 році закінчила з похвальною грамотою вісім класів Дернівської середньої школи. У 1970 році закінчила з відзнакою дошкільне відділення Луцького педагогічного училища.

Інформація про вищу освіту:

У 1974 році з відзнакою закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)», захистивши дипломну роботу, яка в 1975 році експонувалася на Виставці досягнень народного господарства УРСР і СРСР, і нагороджена бронзовою медаллю.

З 1974 року працювала вихователем дошкільного навчального закладу №26 м. Рівного.  З грудня 1974 року працювала викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДПІ ім. Д.З.Мануїльського.. З 1981 по 1984 рік навчалась в аспірантурі при науково-дослідному інституті дошкільного виховання АПН СРСР в м. Москва. Паралельно займалася в заочному народному університеті мистецтв на факультеті станкового живопису і графіки. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію. З 1985 по 1990 рік – старший викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДПІ. У 1990 році присвоєно вчене звання доцента. З 1990 року доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної) Рівненського державного гуманітарного університету.

Стаж роботи: 45 років.

Кар’єрний ріст:

З 1981 по 1984 рік навчалася в аспірантурі НДІ дошкільного виховання АПН СРСР (м. Москва).

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Формування інтересу до зображувальної діяльності у дітей 5-7 років на заняттях в дитячому садку» (1985 р., науковий керівник – старший науковий співробітник лабораторії естетичного виховання НДІ дошкільного виховання АПН СРСР, к.п.н. Казакова Т.Г.).

Наукові та професійні досягнення:

Переможець конкурсу «Науковець року РДГУ - 2010» у номінації «Автор року» .

Участь у держбюджетних темах:

 1. Теоретичні основи оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в умовах реформи освіти (Держреєстрація № 0100U006649. Держоблік №0203U000125. 2000-2002 рр.).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Основи образотворчого мистецтва з методикою керування зображувальною діяльністю

Художня праця з основами дизайну

Образотворче мистецтво та трудове виховання з методикою

Автор понад 100 публікацій. Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Сухорукова Г. В., Дронова О.О., Голота Н.М., Янцур Л.А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: підручник / за заг. ред. Г. В. Сухорукової. 4-тє видання, перер. та доп. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2019. 378 с. (авторський текст складає 68 с.)

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Янцур Л. А. Особливості методики проведення занять з образотворчої діяльності у групах із змішаним віковим складом. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13 (56). Рівне: РДГУ, 2016. С.144-148.
 2. Янцур Л.А. Розвиток художніх видів діяльності дітей з різними освітніми потребами. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 14 (57). Рівне: РДГУ, 2016. С.151-154.
 3. Янцур Л.А. Інноваційно-пошукова робота педагога з методики образотворчої діяльності на різних етапах раннього і дошкільного дитинства. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 17(60) Рівне: РДГУ, 2017. С.303-306.
 4. Янцур Л.А. Реалізація принципу гуманізації в навчанні дошкільників образотворчій діяльності. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 7 / Упоряд. О.Б. Петренко; ред. Кол.: О.Б. Петренко, Т.С. Ціпан, Н.М. Гринькова та ін. Рівне: РДГУ, 2018. С. 267-276.
 5. Янцур Л.А, Янцур М.С.. Формування у старших дошкільників інтересу до професійної діяльності дорослих. Інноватика у вихованні: збірник наукових праць. Випуск 10. Рівне: РДГУ, 2019. С. 299-304.
 6. Янцур Л.А., Ковтунович І.І. Педагогічні умови виховання у старших дошкільників інтересу до занять з художньої праці. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: Матеріали Других Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І. Поніманської. Рівне: О.Зень, 2019. С. 90-91.
 7. Янцур Л.А., Сивенко Н.Ф. Педагогічні умови організації декоративної діяльності старших дошкільників за мотивами українських народних промислів. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти:Матеріали Других Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І. Поніманської. Рівне: О.Зень, 2019. С. 164-166.
 8. Янцур Л.А., Петровець В.Р. Особливості організації спільної роботи вихователя і батьків в навчанні дошкільників образотворчої діяльності. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: Матеріали Других Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І Поніманської. Рівне: О.Зень, 2019.

Офіційний опонент дисертаційного дослідження Кавиліної Ганни Костянтинівни на тему «Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з дітьми різновікових груп дошкільних навчальних закладів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, спеціалізована вчена рада Д 41.053.01 у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» (Одеса, грудень, 2015 р.).

Нагороди.

Нагороджена бронзовою медаллю ВДНГ СРСР від 09. 12. 1976 р., Знаком «Відмінник освіти України» від 27. 09.2001р., Грамотою Національної Академії педагогічних наук України (2015), Почесними грамотами та подяками ректорату Рівненського державного гуманітарного університету.

Back to top