Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет «Острозька академія»
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
Наукове товариство Шевченка
Інститут механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощи (Польща)

Запрошують до участі у Міжнародній науковій конференції
«Сучасні проблеми математичного моделювання,
обчислювальних методів та інформаційних технологій»

2-4 березня 2018 року
м. Рівне

(конференція присвячена пам’яті акад. І.І. Ляшка)

Роботу конференції планується проводити за такими науковими напрямками:

 • математичне моделювання;
 • обчислювальні методи;
 • комп’ютерна гідродинаміка;
 • проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності;
 • проблеми автоматизації, керування, оптимізації та ідентифікації параметрів математичних моделей технічних, технологічних, техногенних та економічних процесів;
 • моделювання фізичних, технічних і соціальних систем;
 • інформаційні технології та робототехніка;
 • питання історії та методики викладання математики та інформатики.

Тези доповідей та статті надсилати за адресою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Правила оформлення розміщені на офіційному сайті конференції – itconf.nuwm.edu.ua.

Передбачаються: пленарні доповіді (до 25 хв.), секційні доповіді (до 15 хв.), стендові повідомлення (заочна участь); вибрані доповіді в on-line режимі.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 • Сергієнко І.В. – академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (співголова);
 • Макаров В.Л. академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу обчислювальної математики Інституту математики НАН України (співголова);
 • Задірака В.К. – академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації чисельних методів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (співголова);
 • Кушнір Р.М. – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (співголова);
 • Ляшко С.І. – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної математики КНУ ім. Т. Шевченка (заступник голови);
 • Бомба А.Я. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету (заступник голови);
 • Алдашев С.А. – доктор фізико-математичних наук, професор, професор Казахского НПУ імені Абая;
 • Базилевич Р.П. – доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Бігун Я. Й.доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Булавацький В.М. – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • Ванін В.А. доктор технічних наук, професор, професор кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту»;
 • Власюк А.П. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія»;
 • Воробель Р.А. – доктор технічних наук, професор, завідувач відділу обчислювальних методів і систем перетворення інформації, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України;
 • Гавриленко В.В. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.
 • Гупал А.М. – член-кореспондент НАН України, завідувач відділом методів індуктивного моделювання та керування Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • Древецький В.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування;
 • Жолткевич Г.М. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математики і інформатики Харківського національного університету імені В. Н.Каразіна;
 • Заяць В.М. доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування;
 • Качмарик Маріуш (Karczmarek Mariusz) – професор, доктор габілітований, директор Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощи, Польща;
 • Клюшин Д.А. – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Ковтунець В.В. – кандидат фізико-математичних наук, перший заступник міністра МОН України;
 • Кубік Юзеф (Kubik Józef) – професор, доктор габілітований, завідувач кафедри механіки пороватих матеріалів Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощи, Польща;
 • Куссуль Н.М. – доктор технічних наук, професор, заступник директора Інституту космічних досліджень НАН України;
 • Мартинюк П.М. – доктор технічних наук, завідувач кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування;
 • Мойсишин В.М. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • Наконечний О.Г. доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
 • Новіков О.М. – доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
 • Пасічник В.В. – доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Савула Я.Г. доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Львівського національного університету імені І. Франка;
 • Самойленко В.Г. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної фізики Київського національного університету
  ім. Т. Шевченка;
 • Сафоник А.П. – доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування;
 • Семенов В.В. – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
 • Трофимчук О.М. – член-кореспондент НАН України, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;
 • Турбал Ю.В. – доктор технічних наук, директор ННІ ЗДН Національного університету водного господарства та природокористування;
 • Хіміч О.М. – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу чисельних методів та комп’ютерного моделювання Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • Цєшко Мечислав (Cieszko Mieczysław) – професор, доктор габілітований, завідувач кафедри моделювання і симуляції Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощи, Польща;
 • Чапля Є.Я. – доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник Центру математичного моделювання Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;
 • Чикрій А.О. – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптимізації керованих процесів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Бомба А.Я. – завідувач кафедри інформатики і прикладної математики РДГУ (голова);
 • Сафоник А.П. – професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП (заступник голови);
 • Потапенко Л.І. – молодший науковий співробітник лабораторії обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Сіренко І.П. – провідний інженер наукової лабораторії «Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ» КНУ ім. Т. Шевченка;
 • Стеля О.Б. старший науковий співробітник, завідувач наукової лабораторії «Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ» КНУ ім. Т. Шевченка;
 • Сяський В.А. – доцент кафедри інформатики і прикладної математики РДГУ;
 • Тадеєв П.О. – директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП;
 • Черній Д.І. – доцент кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики КНУ ім. Т. Шевченка;
 • Шахрайчук М.І. декан факультету математики та інформатики РДГУ.

 Робоча група

o   Бойчура М.В.

o   Грицюк І.М.

o   Кутя Т.В.

o   Литвак А.М.

o   Малаш К.М.

o   Матус С.К.

o   Присяжнюк О.В.

o   Сінчук А.М.

o   Теребус А.В.

o   Яйлимова Г.О.

 Праці

а) збірник тез доповідей учасників буде виданий до початку роботи конференції;

б) статті за матеріалами виголошених на конференції доповідей, які одержать схвальну оцінку оргкомітету, будуть рекомендовані до опублікування у фахових виданнях з технічних та фізико-математичних наук (орієнтовний вихід:  2 – 4 квартали 2018 року): «Журнал обчислювальної і прикладної математики»; «Вісник НУВГП» та інших.

Тези доповідей та статті надсилати за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Правила оформлення розміщені на офіційному сайті конференціїitconf.nuwm.edu.ua.

Ключові дати

Закінчення реєстрації (на сайті конференції) для участі у конференції – 28 січня 2018 р.

Закінчення прийому: а) тез доповідей – 28 січня 2018 р.;

б) статей (за домовленістю) – 31 січня 2018 р.

Оплата за участь у конференції – до 31 січня 2018 р.

Розсилання запрошень (після сплати оргвнеску) – до 5 лютого 2018 р.

По закінченню роботи конференції передбачаються екскурсії по Рівненщині.

Робочими мовами конференції є українська, англійська.

Обладнання: у залах засідань учасники конференції будуть забезпечені комп’ютером та мультимедійною технікою.

Фінансові умови

Умови участі

Для учасників з України

Для інших закордонних учасників

Очна участь

250 UAH

60 USD

Заочна участь

100 UAH

30 USD

Студенти, аспіранти

100 UAH (заочна участь – 50)

20 USD

Оргвнесок включає в себе: участь у роботі конференції, видавництво програми, збірника тез доповідей та інші організаційні витрати; у випадку заочної участі - включає збірник тез доповідей, програму конференції, затрати на стендову доповідь, пересилку матеріалів тощо. За згодою оргкомітету може бути сплачений після прибуття на конференцію.

Кошти надсилати на карту ПриватБанку:

5168 7427 0295 3765 (UAH),

4731 2171 0700 7864 (USD),

Сінчук Алесі Михайлівні (призначення – оргвнесок). Відскановану копію квитанції про оплату надіслати за вище вказаною електронною адресою.

Вартість опублікування однієї сторінки статті у фаховому виданні визначається відповідною редакцією (оплата здійснюється додатково після повідомлення про прийняття статті до друку тією чи іншою редакцією).

Контактні телефони:
+38 (050) 378-86-21, +38 (096) 799-99-13 - Андрій Петрович Сафоник

+38 (067) 998-64-98 - Алеся Михайлівна Сінчук

Проживання

Умови проживання у місцевих готелях можна знайти на відповідних сайтах:

Оргкомітет намагатиметься також забезпечити учасників житлом у гуртожитках РДГУ, НУВГП, НУ«ОА» у номерах:

                а) готельного типу;

                б) звичайних.

Орієнтовний розклад

01.03.2018 - четвер

14.00 – 18.00 – реєстрація і поселення учасників конференції;

02.03.2018 – п’ятниця

8.00-09.45 – реєстрація (продовження);

10.00-13.00 – відкриття конференції, пленарні доповіді;

13.00-14.00 – обідня перерва;

14.30-18.00 – робота секцій;

19.00 – дружня вечеря;

14.30-15.30 – відкриття конференції;

16.00-18.00 – пленарні доповіді;

03.03. 2018 - субота

9.30 – робота секцій (продовження); перегляд стендових доповідей; виступ представників ІТ-компаній;

04.03.2018 – неділя

заключне засідання (закриття конференції); екскурсії Рівненщиною, від’їзд учасників конференції.

 ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ СПОНСОРІВ

 • включення представників у склад Оргкомітету;
 • розміщення логотипу і назви на всіх матеріалах конференції;
 • включення в програму конференції напрямків відповідного профілю;
 • виставка продукції та презентація матеріалів;
 • організація наукових і практичних семінарів;
 • включення рекламних матеріалів у інформаційний пакет учасника конференції;
 • включення у збірник праць конференції інформаційних матеріалів про продукцію та проекти.

Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
Кафедра духових та ударних інструментів Інституту мистецтв РДГУ
Кафедра духових та ударних інструментів ЛНМА імені М.В. Лисенка
Асоціація діячів духової музики
Рівненського обласного відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки

ЗАПРОШУЮТЬ

студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, наукових і творчих працівників ВНЗ України та зарубіжжя до участі в X-й Всеукраїнській науково-практичній конференції „Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя”.

(24-25 березня 2018 року)

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць, який затверджено наказом Державної реєстраційної служби України № 240 від 17.04.2013 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ № 19865-9665Р.Матеріали учасників конференції друкуються безкоштовно (незалежно від кількості сторінок статті), оплачується тільки собівартість самого збірника, вартість якого визначає видавництво «Волинські обереги». м. Рівне. Статті докторів наук України та зарубіжжя друкуються безкоштовно.

Вимогидо оформлення матеріалів:

• Обсяг матеріалу 8-12 сторінок формату А4, надрукованих через 1,5 інтервали. Поля: верхнє, ліве, нижнє – 2 см., праве – 1,5 см. Абзац – 1 см., українською, російською та англійською мовами, шрифт 14 Times New Roman.
• Справа вгорі друкуються прізвище й ініціали автора; рядком нижче – наукове звання, вчена ступінь, посада та назва навчального закладу, в якому працює автор.
• Через інтервал великими літерами по центру подається назва статті.
• Після назви, через інтервал – анотації (250-300 знаків) українською та (1800-2000 знаків) англійською мовами. Основний текст. Посилання на літературні джерела оформляється в квадратних дужках: вказується номер джерела за списком та номер сторінки з цитованої праці. Наприклад: [5, с.38].
• Після тексту через інтервал друкується по центру великими літерами слово ЛІТЕРАТУРА. Нижче подаються джерела за абеткою. Короткі відомості про автора статті, моб. телефон, ел. адреса та адреса Нової пошти для доставки збірника наукових праць.

Вимоги до написання статей:

• Формування мети, завдання статті та гіпотези дослідження;
• Аналіз досліджень і публікацій з даної проблеми, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується наукове дослідження;
• Обґрунтування отриманих наукових результатів;
• Висновки та перспективи подальших розвідок з проблеми дослідження.

Напрями роботи конференції:

Національна та зарубіжна школи духового мистецтва: витоки та становлення;
Сучасний стан і перспективи розвитку інструментального, ансамблевого та оркестрового виконавства на духових та ударних інструментах в Україні і за кордоном;
Роль і місце мистецьких навчальних закладів у контексті Болонського процесу;
Музично-педагогічні концепції підготовки фахівців інструментального та диригентсько-оркестрового виконавства.

Матеріали подаються в оргкомітет конференції до 1 березня 2018 року електронною поштою:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Цюлюпа Степан Данилович - завідувач кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв РДГУ.

Телефон для довідок: моб. (099) 933-58-89.

 

Back to top