Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність

Назва освітньої програми

Рік впровадження

Укр PDF

Eng PDF

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи 2023   

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта 2023  

013 Початкова освіта

Початкова освіта 2023   

014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) 2023   

014 Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Географія) 2023   

014 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки) 2023   

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія) 2023  

014 Середня освіта

Середня освіта (Інформатика) 2023  

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика) 2023   

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво) 2023  

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література) 2023  

014 Середня освіта

Середня освіта. Англійська мова і література, друга іноземна мова 2023  

014 Середня освіта

Середня освіта. Німецька мова і література, друга іноземна мова 2023  

014 Середня освіта

Середня освіта. Французька мова і література, друга іноземна мова 2023  

014 Середня освіта

Середня освіта. Англійська мова і література, психологія 2023  

014 Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура) 2023  

014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Середня освіта (Фізика та астрономія)  2023  

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології) 2023  

014 Середня освіта
Предметні спеціальності
014.02 «Мова і література (англійська)»
053 Психологія

Середня освіта (мова і література (англійська), психологія) 2023  

014.02 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

Середня освіта. Англійська мова і зарубіжна література 2023  

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (Цифрові технології)  2023  

016 Спеціальна освіта (Логопедія)

Спеціальна освіта. Логопедія 2023  

017 Фізична культура

Фізична культура і спорт 2023  

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  2023  

024 Хореографія (1р. 4м.)

Хореографія  2023   

025 Музичне мистецтво

025 Музичне мистецтво 2023   

026 Сценічне мистецтво

Сценічне мистецтво. Режисура 2023  

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство  2023  

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності  2023  

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність  2023  

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія  2023  

032 Історія та археологія

Історія та археологія 2023  

034 Культурологія

Культурологія  2023  

035 Філологія

Українська мова та література 2023  

035 Філологія

Сучасні філологічні студії (англійська та німецька мови): лінгвістика та перекладознавство  2023  

035 Філологія

Сучасні філологічні студії (англійська та французька мови): лінгвістика та перекладознавство  2023  

035 Філологія

Сучасні філологічні студії (німецька та англійська мови): лінгвістика та перекладознавство 2023   

051 Економіка

Економічна кібернетика 2023  

052 Політологія

Політологія 2023   

053 Психологія

Психологія  2023  

073 Менеджмент

Менеджмент  2023  

073 Менеджмент

Управління навчальним закладом  2023  

075 Маркетинг

Маркетинг 2023  

091 Біологія

Біологія 2023   

101 Екологія

Екологія  2023  

101 Екологія

Радіоекологія  2023  

104 Фізика та астрономія

Фізика та астрономія  2023  

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології  2023  

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Cуспільні комунікації  2023  

Back to top