Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність

Назва освітньої програми

Рік впровадження

Укр PDF

Eng PDF

014 Середня освіта
Предметні спеціальності
014.02 «Мова і література (англійська)»
053 Психологія

Середня освіта (мова і література (англійська), психологія) 2023  

Back to top